naše weby

Výpravní budova 16/H
aktualizace 15. 10. 2022
Tranzitní koridory
popisy, tabulky, foto...
Historie českých SPZ
aktualizace 12. 1. 2007
Elektrizace ve Slezsku
historie, mapy, tabulky

naši partneři

praktické

RSS 2.0RSS 2.0
mobilní verze

tiráž

© Společnost přátel kolejové dopravy,
2004–2023
ISSN 1801-6189
celá tiráž | přispěvatelé
ochrana osobních údajů
redakce@k-report.net

články » železnice » provoz » kladensko v grafikonu 2008/2009

Kladensko v grafikonu 2008/2009

text a neoznačené foto: Jarda Dostál
vloženo: 9. 6. 2009

Stejně jako v některých minulých letech, i letos se pokusíme shrnout to podstatné a zajímavé z nákladní dopravy na tratích v širším okolí Kladna, tedy především s čísly 093, 110, 120, 121, 122, 124 a 173.

I když minulý grafikon přinesl oproti tomu předloňskému jen „kosmetické“ změny, bylo možno v jeho průběhu, zejména v provozu manipulačních vlaků, vysledovat určité zlomy (pochopitelně k horšímu). Současný grafikon pak prakticky potvrzuje pokračující útlum. Navíc je nutno dodat, že každodenní realita provozu je i v porovnání s nově redukovanými „papírovými“ předpoklady ještě o poznání chudší.

Dálkové vlaky

Již téměř „posvátný“ výkon – tedy známé vápence z Nučic do Prunéřova – není nutné podrobně rozpitvávat, neboť „vše“ již bylo napsáno v několika dřívějších článcích. S minulým grafikonem však došlo k jedné drobné a z hlediska fotografa zajímavé změně. Tou byl delší pobyt ranní vyrovnávky Vn 57593 v Kladně, přibližně o jednu hodinu, který byl pečlivě dodržován. Velmi spolehlivě se tak odjíždělo z Kladna až po půl sedmé, tedy v létě již bezpečně po východu slunce (svítícího převážně z té správné světové strany). I letos je tento vlak fotitelný, neboť i přes o něco dřívější odjezd z Kladna (cca 6:00) nelze kvůli křižování počítat s příjezdem do Hostivice dříve než kolem 6:30.

Ložené vlaky (Pn 65591 a Pn 65781/0) nedoznaly žádných podstatných změn. V čele tohoto elitního výkonu se i nadále objevují oba zástupci řady 755, nejednou už vyrazily do Prunéřova i jejich „modré kolegyně“ řady 753.7, které jinak zajišťují alespoň postrk z Kladna. Jako zajímavost je však možno uvést některé loňské „rekordní“ jízdy, kdy se díky příznivým mezerám v grafikonu dařilo odjíždět z Kladna kolem 18:10 a i v Žatci být ještě za světla, těsně před 20:00. Také letos je výjimečně možná dřívější trasa (již před 18:00 z Kladna). V současnosti je kvůli omezením v žst. Jeneč, způsobeným stavbou silničního podjezdu, častá i podstatně pozdější trasa, s odjezdem z Hostivice až kolem osmé hodiny večer.

Bohužel jen sporadicky se objevuje posilový Pn 65782/3 přes Středokluky a Podlešín, a to i přesto, že má nyní jezdit v pracovní dny a sobotu nejen v zimním období, ale až do poloviny června. Zatímco ještě v jarních měsících roku 2007 jej bylo možné potkat až 4x týdně, v zimě 2007/8 jezdil již jen krátký čas maximálně 1–2x do týdne. Poté se opět ojediněle objevil až koncem roku 2008 a několikrát také letos. Obdobně nepravidelně jezdí (či spíše nejezdí) i posilová vyrovnávka (Vn 56596/7), zato jsou však do Nučic občas přivezeny Prokopským údolím prázdné vozy od pražského Smíchova (letos zatím takto nejely).

V prvních paprscích slunce dne 8. 5. 2008 projíždí vyrovnávka z Podkrušnohoří Unhoští. foto Jan Bonev Poloviční souprava se v sobotu 16. 5. 2009 blíží k hlásce Kačice. foto Jan Bonev
Naopak chvíli před západem byl Pn 65780 zachycen u archaické předvěsti hlásky Deštnice. foto Jan Bonev, 13. 8. 2008

Do stanice Kladno-Dubí přijíždí i nadále s nezmenšenou intenzitou i několik těžkých nákladních vlaků denně (s pochopitelnou výjimkou „okurkové“ sezóny). V režii ČD Cargo je to především tradiční večerní „ocelovlak“ z Třince (Rn 50541), kterému již v loňském grafikonu přibyl posilový „bratříček“ s číslem Rn 50543, jezdící oficiálně v úterý a pátek, s plánovaným příjezdem v ranních hodinách. Ve stejné dny přibyla též nová dopolední vyrovnávka Vn 55070, pod jejímž číslem však častěji jezdí různé jiné zátěže. Obojí zůstává i letos. I nadále jezdí (cca jednou měsíčně) ucelené vlaky s ocelí (Pn 65360) v relaci Kladno-Dubí – Szczecin (přes Frýdlant v Čechách). Odjíždějí zpravidla ve večerních až nočních hodinách.

Pod vlajkou OKD, D zůstává ve stejném rozsahu přeprava uhlí ze Světce (denní Rn 59631+ noční Rn 59633) a z Ostravska (Rn 59641) i příslušné vyrovnávky. V průběhu roku 2008 však zmizely z Kladenska žluté soupravy kontejnerů ACTS jezdící prázdné z Německa (přes Českou Kubici a také přes Děčín) na meziodstavení do Kladna-Dubí a dále do Ostravy (viz článek Kombinovaná doprava OKD, D v nových relacích). Již před delší dobou zmizely také dříve tradiční ranní „rajky“ z Čížkovic, zůstává pouze noční relace do Berouna. Doplňkově se objevily i další přepravy, např. vozy Ua z/do různých koutů ČR, nebo i cisterny provážené tudy ze severu Moravy (Lhotka, Sedlnice, Osíčko) do Německa (přes PPS Děčín).

Pn 50543 s třineckou ocelí, zachycený dne 18. 4. 2008 poblíž zastávky Kralupy nad Vltavou-Minice. V čele vlaku 751.239, na postrku mimo záběr dvojice 751.165+066.
Tradičních „32 kousků“ ze Světce, tradiční místo, méně tradiční postrk... Zákolany, 18. 8. 2008
Naopak jedna z opravdu netradičních přeprav byla zachycena dne 14. 11. 2008 u Brandýsku. Nové kontejnerové vozy směřující z přechodu Lanžhot do PPS Děčín jedou „přespat“ do Kladna-Dubí. V čele je lokomotiva 753.712.

Posledním velkým tahounem nákladní dopravy ve sledované oblasti jsou Středokluky. Bohužel, obě přepravy zmiňované v minulém článku jako novinky, doznaly v průběhu roku 2008 změn k horšímu. „Rajky“ z Dětmarovic po relativně krátké době přestaly jezdit zcela, jednalo se o krátkodobý obchodní případ a příjemce nadále plně vykrývá svou spotřebu cementu importem z německého Rüdersdorfu. Letecké palivo z Ingolstadtu opustilo v první polovině roku 2008 novou trasu přes Hostivice a bývalo vedeno objezdem přes Kralupy. Po provedených provozních změnách se ovšem tento vlak na „Pražský Semmering“ vrátil, a nyní je tudy veden pravidelně jednou až dvakrát týdně.

Jako relativní novinku z poslední doby lze označit pravidelné dodávky leteckého paliva ze Mstětic (Viamont Cargo) pro ruskou firmu Lukoil, které ovšem skončily v polovině března 2009. Poté ještě během března dva vlaky odvezlo ČD Cargo, ovšem od dubna Lukoil změnil systém dodávek paliva, čímž tyto přepravy zcela ustaly. Další novinkou loňského roku je palivo ze skladů v Kostelci u Heřmanova Městce, které vozí ČD Cargo trasou přes Prahu-Smíchov a Hostivice, a to několikrát měsíčně.

Ostatní zůstává při starém, tedy „sušenky“ brzy ráno tam (Nex 50501), odpoledne zpět (Nex 55000), cisterny z Kaučuku nejčastěji v noci plné (Pn 65517), před polednem zpět prázdné (Pn 65514), případně (i) opačně. Zbývají cisternové vlaky z Německa přes přechod Děčín, které do Středokluk dojíždějí buď v noci nebo zhruba kolem poledne až odpoledne. Jako novinku lze označit vlaky z Německa přes Děčín, které opět pro ruský Lukoil vozí na českém území Viamont Cargo. Tyto vlaky začaly jezdit na konci letošního března jako přímý důsledek změn dodavatelů leteckého paliva této ruské firmy (viz ukončení přeprav ze Mstětic). Vlaky jezdí až na výjimky přes Podlešín, sporadicky dochází k objezdům přes Lysou nad Labem, při kterých dochází k odstavování části zátěže ve Mstěticích.

Nex 55000 přijíždí dne 21. 8. 2008 do Podlešína, s nepatrně pestřejší skladbou vozů než obvykle. Kromě prázdných „sušenkovozů“ a jednoho taktéž prázdného vozu Hbbillnss, se na tomto vlaku objevil také vůz Eas s železným šrotem.
25. 2. 2009 byla v čele Nex 55000 zachycena lokomotiva 753.754 na klesání z Noutonic pod Okoř. S „novou“ lokomotivou již vizuálně ladí i některé izotermické vozy. Stejný stroj si poradil i s „velikonoční nadílkou“ vozů dne 3. 4. 2009 na stoupání v úseku Zákolany – Koleč.
Tato dvojice snímků, pořízená u Noutonic dne 18. 4. 2008 v rozmezí přibližně třiceti minut před polednem, dokumentuje méně obvyklou situaci, kdy nejprve 751.138 přivezla cca 5 hodin zpožděný Nex 50501 a následně pak dvojice 751.088+165 doburácela s cca půl dne zpožděným Pn 47347. Postrk obstarala dvojička 751.167+066. Nutno však dodat, že jinak oba tyto vlaky jezdívají většinou načas.
Pn 65573 v sestavě 751.154+232 + 24 cisteren z přechodu Děčín + 751.167+165 projíždí dne 21. 8. 2008 za mohutného rachotu údolím Zákolanského potoka, nedaleko zastávky Kováry.
Na přelomu roku 2008 a 2009 započalo v čele vlaků, nejen zde pod Budčí, ale i na ostatních výkonech PP Kralupy, střídání generací. Na Pn 47347 se dne 9. 1. 2009 kromě přípřežní 751.212 a postrkového „dvojčete“ 751.066+148, objevil i tehdy nejčerstvější přírůstek – stroj 753.754.
Vyrovnávka do Mstětic v režii Viamontu na dvou obrázcích z letošní zimy. Na levém snímku zachytil Jan Bonev 24. 1. strakaté lokomotivy 740.658 a 740.672 na mostě přes Prokopské údolí, na horním záběru opouští dne 25. 2. 2009 vlak Pn 64941 stanici Středokluky směrem na Hostivici. V čele stanula dvojice 741.505+507.
Stroj 750.199 v barvách Viamontu, s prázdnými cisternami určenými do Německa, sjíždí dne 3. 4. 2009 z Podlešína k Olovnici. V poněkud nešťastnou denní a roční dobu – v poledních hodinách dne 2. 7. 2008 – byl zachycen Pn 67560 vezoucí letecké palivo z Ingolstadtu při průjezdu po nedávno obnovené části jenečského trianglu. V případě tohoto vlaku si však fotograf opravdu vybírat nemůže...
Série čtyř okolních snímků z pošmourného dne 16. 1. 2009 zachycuje stejný vlak, první letošní v této relaci, shodou okolností se stejnou lokomotivou v čele (vlaková 751.167, přípřežní 751.031), o nějakých 1,5 km dále, při průjezdu po přeložce v těsném sousedství stanice Jeneč. Okolí této stanice prochází nyní bouřlivými změnami. Na fotografiích je patrný rozsah hloubení budoucího podjezdu dálničního přivaděče, jehož výstavba si vynutila mj. i tuto přeložku a v souvislosti s ní také „odstřižení“ zadní vlečkové koleje areálu Hödlmayr od kolejiště žst. Jeneč.
Ještě dva obrázky z loňské podzimní výluky, která znemožnila přímou jízdu vlaků ze Středokluk do Kralup. Na levém snímku projíždí 4. 10. zastávkou Dobrovíz odkloněná souprava prázdných cisteren v čele se stroji 751.089+232, vpravo se na soupravě chladících vozů představují 10. 9. v Jenči 751.167+382. Už v červenci a listopadu 2009 se bude kvůli výlukám podobná situace opakovat. 2x foto Jan Bonev

Po trase Meziměstí (nyní opět Lichkov) – Kralupy nad Vltavou – Kladno – Lužná u Rakovníka – Rakovník stále jezdí tradiční „Janikosoda“ (cca 1x týdně). Po obvykle časně ranním příjezdu do Kralup pokračuje naštěstí většinou již za světla (ráno až dopoledne) jako Pn 65511/0, a to buď přímo do Rakovníka, nebo častěji na několikadenní odstavení do Kladna, Řevničova, nebo Kamenných Žehrovic. Více provozních poznatků se bohužel k tomuto „problémovému“ vlaku napsat nedá.

Fotografování „sody“ minimálně v posledním roce osud vcelku přál. Noční příjezdy, ať už do Kladna či Řevničova, nebo poté do Rakovníka, byly spíše v menšině. 9. srpna 2008 byly lokomotivy 751.154+066 zachyceny s loženým vlakem sody těsně před cílem své cesty v žst. Rakovník. foto Jan Bonev
Dvojice 751.167+066 dne 28. 3. 2008 poblíž kačické hlásky. Dne 27. 9. 2008 rozjíždí dvojička 751.232+080 s pomocí postrkové 751.172 ze stanice Brandýsek.
Když nejede soda..., aneb vlak Pn 65510 v dosti netradiční podobě, zachycený dne 16. 5. 2009 mezi Novým Strašecím a Řevničovem. Prázdné „obilňáky“ z Německa do Rakovníka veze stroj 753.755.

Určitým zpestřením se na přelomu roku 2008/2009 stal několikerý průjezd vyrovnávky vozů Gags od pracích prášků, a to se stejným „scénářem“ jako v případě sody, pouze s tím rozdílem, že tyto vlaky vstupují na naše území nikoliv v Lichkově či Meziměstí, ale v Petrovicích u Karviné. Občasné využívání této trasy je možné i v současnosti, i když většinou se jezdí podle plánu – tedy přes Beroun.

V Kamenných Žehrovicích se stále „točí“ uhlí oběma směry, a to jak v režii ČDC (obvykle z Polska), tak OKD, D (z Ostravska). Nutno však dodat, že se jedná o velmi ojedinělé přepravy, probíhající nejčastěji v několika „vlnách“ ročně, kdy vždy v krátkém sledu najede do Žehrovic několik souprav. Odvoz uhlí, nejčastěji do Prahy-Malešic nebo Kladna-Dubí, pak probíhá dle potřeby.

Místní vlaky

Na rakovnickém rameni jezdily až do léta 2008 vlaky Mn 85116–85119 ve stále shodných trasách, jak bylo již dlouhou dobu zvykem. Od červnové změny však byly vlaky Mn 85119/8 v úseku Rakovník – Řevničov a zpět vedeny pouze podle potřeby (což přesně odráželo jejich vytížení v posledních letech). Kromě toho došlo k faktické změně také v jízdách páru Mn 85117/6, kdy jednak odpadlo ranní čekání v Lužné (pokud nebyly vozy do Krupé), díky čemuž se odjíždělo do cílové stanice se značným náskokem (místo kolem 9:00 již mezi pátou a sedmou ranní). Návrat do Rakovníka (jako Mn 85116) vycházel tedy již po ránu, nejpozději dopoledne, namísto ve dříve tradičních a spolehlivých 12:30. Dále pak docházelo k ukončování vlaku Mn 85117 místo v Novém Strašecí již v Řevničově, kde byly odvěšovány mj. i případné vozy pro Nové Strašecí, které zde následně postály do odpoledních hodin, aby dále pokračovaly na Mn 85119.

Ve světle těchto změn zůstávalo poněkud zvláštní setrvávající směrování vozů pro Nové Strašecí přes Rakovník. Zvláště vezmeme-li v potaz, že například kvůli přetažení jednoho vozu mezi těmito stanicemi najížděla do Řevničova sólo lokomotiva třeba až z Kladna-Dubí a poté se opět sólo vracela zpět. V posledních měsících předešlého grafikonu se pak jezdilo více méně všelijak (např. relativně často docházelo k obsluze Řevničova od Kladna, a to již ráno či dopoledne párem Mn 85124/5, který v minulosti sloužil téměř výhradně k ranní obsluze Kamenných Žehrovic.

Od nového grafikonu pak dochází ke zoficiálnění popsaného stavu – tedy k úplnému vymizení „manipuláků“ z úseku Lužná – Řevničov, a nově k zavedení dvou párů Mn 85116/7 (ranní) a Mn 85118/9 (odpolední) Kladno – Řevničov a zpět (vše papírově v 1–6). Bohužel (jak asi z předchozích řádků vyplývá), ani po těchto změnách se na zbylých vlacích nedala očekávat jistá zátěž; v některých slabších obdobích byl i jeden prázdný uhlák důvodem k radosti. Prakticky se objevoval jen jeden pár a to typicky v jednom směru bez zátěže. Po poslední změně k 20. dubnu 2009 pak došlo k úplnému zrušení odpoledního páru. Poněkud mimo téma je nutno dodat, že tento pár vlaků není zdaleka jediný, který „nepřežil“ tuto změnu – a to nejenom na Kladensku. Pro dovršení zmatků dochází od červnové změny k přečíslování vlaků, kdy Mn 85116 nahrazuje Mn 85111/0 Kralupy – Kladno – Řevničov a zpět vyráží pod číslem Mn 85113/2 opět až do Kralup.

Co lze tedy na zdejším posledním „osekaném“ páru „maňasů“ očekávat? Několik vozů dřeva týdně bývá obvykle naloženo ve stanici Řevničov. Ve Stochově je momentálně „mrtvo“, v Kamenných Žehrovicích probíhá rovněž občasná nakládka dřeva, případně se přiveze uhlí. Již zmíněné Nové Strašecí stojí za řeč především díky nakládce jílu (vozy Eas, Faccs, Tdns, objevily se i Taes a Tams). Jde především o jednotlivé vozy (nejčastěji do Ostravy nebo stanic Žďár nad Sázavou a Rájec-Jestřebí), ale párkrát (téměř doslova) se objevila i ucelenka do Polska přes Frýdlant. Nadále pokračují i dodávky topného oleje (z Bratislavy či Mostu).

Poměrně výjimečným jevem byl na Mn 85118 průvoz vozů pro Rakovník (např. čas od času různé množství Easů či Gagsů), nebo pro Hořesedly (v předjaří 2008 několikrát cisterny, či „malé rakve“ s dusičnatými hnojivy z Lovosic), takže párkrát přišla na Mn 85118 ke slovu i postrková lokomotiva.

V jarním období roku 2008 bylo možné relativně často potkat na Mn 85118 „něco navíc“. Dne 28. 3. 2008 to byla pestrá směsice cisteren s hnojivy pro Hořesedly. V letošním grafikonu má však tento vlak cílovou stanici Řevničov. Tedy spíše měl... Ještě donedávna by byl takovýto výkon pro lokomotivu 755.001 velmi netypický. V současnosti však, zdá se, platí heslo „Cokoliv-Kamkoliv“ spíše než pro zásilky pro nasazované stroje... Zátěž Mn 85119 tvořila dne 9. 1. 2009 trojice vozů se šamotovým jílem z Nového Strašecí do Ostravy.
Na památku zrušených „manipuláků“ v atraktivním úseku kolem hlásky Merkovka alespoň jeden záběr staršího data. Dne 30. 4. 2007 se na vlaku Mn 85119 „sešly“ cisterny s topným olejem z Bratislavy do Nového Strašecí s trojicí Gagsů s pracími prášky z Rakovníka do Hostivic. Dvojice strojů 742.275+115 v čele podtrhuje výjimečnost této situace.

Samostatně jsou nyní obsluhovány stanice Lužná a Krupá, a to v pracovní dny časně ráno vlakem Mn 85471/2 od Rakovníka. V Lužné se na přepravě keramických výrobků v posledním roce podílely kromě dominujících „Gagsů“ také vozy řady Kils, zaznamenány byly i ojedinělé kontejnerové vozy. Doplňkově se také nakládalo dřevo. Do Krupé směřují především uhláky ze severních Čech. Množství vozů pochopitelně závisí na roční době, např. v mrazivém období počátku roku 2009 se dalo hovořit téměř o každodenní obsluze. Typické jsou 0–2 vozy na časně ranním Mn 85471 a zpět obdobné množství na Mn 85472. V podzimních měsících roku 2007 byly zaznamenány i jízdy jinak čistě teoretického Mn 87630/1 ze Žatce do Sádku, kde se nakládalo dřevo.

Téměř totální úpadek je však možné pozorovat směrem z Kladna na Hostivici. Jednak se již neobjevují přepravy prášků z Rakovníka (ojedinělá a patrně zatím poslední „várka“ byla zaznamenána počátkem roku 2008), navíc přibližně od března 2008 docházelo k obsluze Hostivice ze Zličína, což spolu s drastickým poklesem v Jenči (auta „na nule“ + definitivní konec místního „šroťáku“, který se přesunul do Litovic), a minimálně od léta 2008 bohužel již i na vlečce Maersk u Hostivice, vyústilo v postupné vymizení „manipuláků“ (Mn 85111/2/3/0) z trati Kladno – Hostivice. Paradoxně tak poslední léta téměř neobsluhované stanice Praha-Ruzyně a Unhošť, které, jak se zdá, zůstávají stále na svém, přebraly (s obratem dohromady v jednotkách vozů ročně) roli „tahounů“ nákladní dopravy v tomto úseku. Do Ruzyně směřují prakticky pouze zásilky z Vratimova (fólie) a do Unhoště se vozí plastové přepravky ze stanice Bruntál.

V současném grafikonu zůstal tedy alespoň na papíře jeden polední pár (Mn 85111/0) v trase Kladno – Jeneč (– podle potřeby Hostivice) a zpět. Od červnové změny je vlak veden jako Mn 85115/4 podle potřeby už v celé trase. Letošní novinkou je také „protažení čáry“ Mn 85163 od Slaného přes Středokluky a Hostivici až do Zličína (zpět jako Mn 85166) a také pár Mn 85161/2 podle potřeby ze Středokluk do Ruzyně a zpět. Obou možností může být velmi sporadicky využíváno.

Obsluha Zličína však pochopitelně probíhá tradičně od Smíchova, letos již jen jedním párem Rn 54540/55441 (obvykle dopoledne nahoru, po poledni dolů). Posledním zákazníkem zůstává Vamar s občasnými zásilkami pro IKEU. Vlečka SKV osiří velice pravděpodobně již v nejbližší době, neboť v červnu t. r. budou dokončeny všechny zbývající zakázky expedované po železnici a Siemens tento závod definitivně opustí.

Na trati Kralupy – Kladno rovněž došlo k určitým úpravám. Konkrétně se jednalo zejména o časový posun vlaku Mn 85110, který nově odjížděl z Kladna-Dubí na Kralupy již v brzkém odpoledni. Z ranních až dopoledních hodin byl na polední dobu posunut Mn 85113. I tento vlak byl však od dubnové změny veden jen pp, přičemž od června je v této trase zrušen zcela. Došlo také k úplnému zrušení v minulosti téměř nevyužívaného ranního Mn 85114 z Kladna-Dubí do Kralup. S přečíslováním a dalšími změnami od 14. 6. se odpolední Mn Kladno – Kralupy vrací do své původní večerní polohy, a to jako Mn 85112. Vlak Mn 85111 zůstává tradičně v brzkých ranních hodinách z Kralup. Stejně tak zůstává i noční Pn 65500 v opačném směru.

Z dalších tratí v okolí přidejme ještě zmínku o trati č. 173. Zde je k vidění především Mn 85451/0 Beroun – Nučice (– Rudná u Prahy) a zpět, u kterého došlo letos také k časovému posunu – nejprve z poledních do ranních hodin, a po dubnové změně k „rozpadu“ na dva páry jezdící v odlišných časech a v odlišné dny v týdnu. Z hlediska fotografa jsou tyto vlaky zajímavé díky pestré paletě vozů, na které je zde možno při troše štěstí natrefit. Kromě typických „sypáků“ (Falls, Faccs) a Easů se často objevují také „rajky“ a kryté vozy. Ani zde však nelze vyloučit nulovou zátěž…

Dále je na této trati obsluhována také stanice Praha-Řeporyje párem Mn 85538/9 od Prahy-Smíchova. V praxi však v případě nějaké zátěže (většinou uhláky) může dojít ke sloučení vozů pro Zličín a Řeporyje do jednoho vlaku, který pak obkrouží kolečko Praha-Smíchov – Praha-Řeporyje – Rudná u Prahy – Hostivice – Praha-Zličín – Praha-Smíchov.

Souhrnný přehled popisovaných vlaků (stav k 14. 6. 2009)

Uvedená ř. 751 je postupně nahrazována ř. 753.7 – v současnosti se vyskytují variantně obě řady na různých výkonech. Časové údaje i „papírové“ omezení jízdy je nutno brát s rezervou – viz doplňující poznámky v závorkách!

 • Pn 65591 (ČDC, 751/755 + 13–17 vozů Falls/Faccs – vápenec + 751/755pk)
  Nučice 14:09 – Hostivice 14:37
  Jede v 1–5.
  (jezdí v uvedené dny, obvykle dříve – i o několik hodin)

   
 • Pn 65781/0 (ČDC, 2x 755/751 + 13–17 vozů Falls/Faccs – vápenec + 751pk Kladno – Milostín)
  Nučice 15:35 – Hostivice 16:14–16:38 – Kladno 17:02–18:16 – Lužná u Rakovníka 19:20–19:29 – Březno u Chomutova 20:45–21:13 – Kadaň-Prunéřov 21:35
  jede v 1–6
  (v 1–5 přibírá v Hostivici zátěž od Pn 65591 – celkem 26–33 vozů, z Nučic obvykle o 1–2 hodiny dříve)

   
 • Pn 65783/2 (ČDC, obvykle 2x 751 + cca 15 vozů Falls/Faccs – vápenec)
  Nučice 13:36 – Hostivice 14:17–14:40 – Podlešín 15:28–15:56 – Kralupy nad Vltavou 16:21–19:44 – Kadaň-Prunéřov 23:16
  jede v 1–6 do 15. 6. a od 18. 11.
  (momentálně téměř nejezdí, možná i trasa přes Kladno, Kralupy)

   
 • Vn 57593/2 (ČDC, vyrovnávka od Pn 65781)
  Kadaň-Prunéřov 1:44 – Kladno 5:44–5:59 – Hostivice 6:32–6:55 – Nučice 7:39
  jede denně, z Hostivice nejede v 7
  (jezdí velmi spolehlivě)

   
 • Vn 56597/6 (ČDC, vyrovnávka od Pn 65783)
  Březno u Chomutova 23:56 – Kralupy nad Vltavou 3:12–3:46 – Kladno 5:00 – Hostivice 5:45–6:23 – Nučice 7:12
  jede v 2/3–7/1 do 15. 6.
  (fakticky téměř nejezdí, možná i trasa přes Podlešín)

   
 • Rn 50540/1 (ČDC, obvykle 2x 751 + 20–25 vozů (hutní výrobky) + 1–2x 751pk)
  Třinec 6:10 – Kralupy nad Vltavou 18:49 – Kladno-Dubí 19:27
  jede v 2–7
  (jezdí velmi často, obvykle cca ± 2 hodiny)

   
 • Rn 50542/3 (ČDC, obvykle 2x 751 + 20–25 vozů (hutní výrobky) + 1–2x 751pk)
  Třinec 19:56 – Kralupy nad Vltavou 7:49 – Kladno-Dubí 8:31
  jede v 2 a 5
  (jezdí obvykle v uvedené dny, spíše o něco později, avšak značně sporadicky)

   
 • Vn 55070/1 (ČDC, prázdné vozy od Rn 50541 a Rn 50543)
  Kladno-Dubí 9:12 – Kralupy nad Vltavou 9:41 – Třinec 1:30
  jede v 2 a 5
  (jezdí minimálně)

   
 • Pn 65360/1 (ČDC, vozy Eas,Tams – železo do přístavu Szczecin)
  Kladno-Dubí 0:02 – Všetaty 2:38–2:57 – Liberec 7:44 (– Zawidów)
  jede pp
  (jezdí cca 1x za měsíc)

   
 • Pn 65511/0 (ČDC, obvykle 2x 751 + 34–37 Ucs (soda) + 751pk)
  Kralupy nad Vltavou 20:46 – Kladno 21:42–22:09 – Rakovník 23:11
  jede pp
  (jezdí cca 1x týdně, spíše v dopoledních hodinách; cestou bývá odstavován na několik dní)

   
 • Rn 59631 (OKDD, 2x 753.7/740 + 32 Falls (uhlí) + 2x753.7/740pk)
  Světec-Ledvice 7:51 – Kralupy nad Vltavou 10:53–11:07 – Kladno-Dubí 11:38
  jede denně
  (jezdí spolehlivě, téměř denně, někdy o trochu dříve, ale i o 2–3 hodiny později)

   
 • Rn 59633 (OKDD, 2x753.7/740+32 Falls (uhlí) + 2x753.7/740pk)
  Světec-Ledvice 19:51 – Kralupy nad Vltavou 21:59–22:40 – Kladno-Dubí 23:11
  jede denně
  (jezdí spolehlivě, téměř denně, vždy v nočních hodinách)

   
 • Vn 59696 (OKDD, prázdné Falls)
  Kladno-Dubí 1:43 – Kralupy nad Vltavou 2:13–2:27 – Světec-Ledvice 5:38
  jede denně
  (jezdí spolehlivě, téměř denně, vždy v nočních hodinách)

   
 • Vn 59698 (OKDD, prázdné Falls)
  Kladno-Dubí 13:25 – Kralupy nad Vltavou 14:02–14:57 – Světec-Ledvice 18:36
  jede denně
  (jezdí spolehlivě, téměř denně, obvykle cca ve svých časech)

   
 • Rn 59641 (OKDD, 2x753.7/740 + různé vozy, nejčastěji Falls (uhlí) + 2x753.7/740pk)
  Ostrava 20:52 – Kralupy – Kladno-Dubí 7:13
  jede denně
  (jezdí nespolehlivě, v různých časech, v zimě častěji, ale ne denně)

   
 • Vn 59690 (OKDD, vyrovnávka od Rn 59641 – prázdné Falls, případně i jiné vozy)
  Kladno-Dubí 11:59 – Kralupy nad Vltavou 12:43–13:35 – Ostrava hl.n. 0:42
  jede denně
  (jezdí viz Rn 59641)

   
 • Pn 69611 (OKDD, obvykle 753.7 + různé množství vozů Uacs, příp i Falls)
  Beroun seř. n. 2:59 – Kralupy nad Vltavou 4:49–5:36 – Kladno-Dubí 6:54
  jede denně
  (jezdí cca 1x týdně, v různých časech, ale spíše v noci)

   
 • Vn 59610 (OKDD, vyrovnávka od 69611)
  Kladno-Dubí 19:48 – Beroun seř. n. 22:23
  jede denně
  (jezdí viz 69611)

   
 • Nex 50500/1 (ČDC, obvykle 751 + vozy Gags, Ibbhps)
  Ostrava levé n. 18:38 – Kralupy nad Vltavou 5:10 – Středokluky 6:38
  jede v 2–5 a 7
  (jezdí velmi spolehlivě a načas)

   
 • Nex 55000/1 (ČDC, vozy od Nex 50501)
  Středokluky 16:08 – Slaný 16:44–17:37 – Kralupy nad Vltavou 18:24–19:37 – Bohumín-Vrbice 8:57
  jede v 1–6
  (jezdí velmi spolehlivě, ze Středokluk často o 1–2 hodiny dříve, ze Slaného vždy načas)

   
 • Pn 65572/3 (ČDC, obvykle 2x 751 + 20–24 vozů (letecké palivo PPS Děčín / KAUČUK ) + 1–2x 751pk)
  Kralupy nad Vltavou 9:14 – Středokluky 10:45
  jede denně
  (nejezdí ani zdaleka denně, v zimě téměř vůbec; možno i v dosti pozdějších časech)

   
 • Pn 65574/5 (ČDC, sestava viz 65573)
  Kralupy nad Vltavou 3:00 – Středokluky 4:05
  jede od 16. 6. do 17. 11.
  („sezónní cisterny“, v minulosti jezdil v různých časech, nepravidelně „na střídačku“ s Pn 65573)

   
 • Pn 65514/5 (ČDC, obvykle 751 + 14 vozů – prázdné KAUČUK)
  Středokluky 12:08 – Kralupy nad Vltavou 13:40
  jede denně
  (jezdí celoročně, téměř denně, cca ve svých časech nebo spíše o něco dříve)

   
 • Pn 65516/7 (ČDC, obvykle 751 + 14 vozů – letecké palivo KAUČUK + 751pk)
  Kralupy nad Vltavou 0:15 – Středokluky 1:50
  jede denně
  (jezdí celoročně, téměř denně, ± ve svých časech – v noci)

   
 • Pn 65518/9 (ČDC, prázdné cisterny – KAUČUK / PPS Děčín)
  Středokluky 23:01 – Kralupy nad Vltavou 0:06
  jede denně
  (jezdí málo, spíše v sezóně – jsou-li prázdné vozy, vždy v noci)

   
 • Pn 47347/6 (ČDC, obvykle 2x751+2x751pk, 24–25x Uacs – cement)
  Rüdersdorf 8:25 – Kralupy nad Vltavou 20:15–21:45 – Středokluky 22:59
  jede v 1 (od 2. 3. také v 4)
  (jezdí většinou v noci, ale možný příjezd do Středokluk až další den ráno/dopoledne)

   
 • Vn 47358/9 (ČDC, vyrovnávka – prázdné Uacs)
  Středokluky 4:27 – Kralupy nad Vltavou 5:24–7:04 – Rüdersdorf 17:30
  jede v 2 (od 10. 3. také v 5)
  (jezdí všelijak – téměř výhradně v noci)

   
 • Pn 67561/0 (ČDC, „co má kola a je zrovna poblíž“ + 20–22 cisteren z PPS Č. Kubice/Cheb)
  Cheb/Česká Kubice – Plzeň hl.n. 20:00–20:45 – Praha-Smíchov spol. n. 23:15–23:45 – Středokluky 0:41
  jede pp
  (jezdí v různých časech – i přes den, cca 1x týdně, ale nepravidelně)

   
 • Vn 55761/0 (ČDC, vyrovnávka od Pn 67560)
  Středokluky 21:50 – Praha-Smíchov spol. n. 22:37–23:04 – Plzeň hl.n. 1:40–2:17 – Cheb/Česká Kubice
  jede pp
  (jezdí v různých časech, nepravidelně)

   
 • Rn 54540 (ČDC)
  Praha-Libeň 8:01 – Praha-Smíchov 9:33–10:06 – Praha-Zličín 10:33–11:02 – Hostivice 11:09
  jede v 1–5
  (jezdí cca načas, zátěžě proměnlivé, možno Lv, Zličín – Hostivice v praxi nejezdí!)

   
 • Rn 55441 (ČDC)
  Hostivice 11:40 – Praha-Zličín 11:47–12:20 – Praha-Smíchov 12:42–13:48 – Praha-Libeň 15:43
  jede v 1–5
  (jezdí cca načas, v praxi jen ze Zličína, možno Lv)

   
 • Mn 85111/0 (ČDC, 751)
  Kralupy nad Vltavou 3:56 – Kladno-Dubí 4:37–5:56 – Kladno 6:12–6:50 – Řevničov 8:26
  jede v 1–6
  (z Kladna i později, zátěž za Kladnem-Dubí proměnlivá)

   
 • Mn 85113/2 (ČDC, 751)
  Řevničov 8:50 – Kladno 10:20–10:36 – Kladno-Dubí 10:49–21:40 – Kralupy nad Vltavou 22:12
  jede v 1–6
  (zátěž před Kladnem proměnlivá, možno i později)

   
 • Mn 85115 (ČDC, 751)
  Kladno 10:43 – Hostivice 11:15
  jede pp
  (jezdí sporadicky)

   
 • Mn 85114 (ČDC, 751)
  Hostivice 11:35 – Kladno 12:05–12:36 – Kladno-Dubí 12:51
  jede pp
  (jezdí sporadicky)

   
 • Mn 85161 (ČDC, 751)
  Středokluky 8:23 – Praha-Ruzyně 9:12
  jede pp
  (jezdí minimálně, cca 1–2 vozy za měsíc, časy přibližně odpovídají)

   
 • Mn 85162 (ČDC, 751)
  Praha-Ruzyně 9:36 – Středokluky 11:56
  jede pp
  (jezdí minimálně, cca 1–2 vozy za měsíc)

   
 • Mn 85163 (ČDC, 751)
  Slaný 11:09 – Středokluky 12:30–12:44 – Hostivice 13:01–13:10 – Praha-Zličín 13:18
  jede v 1–6
  (jezdí ze Slaného načas, téměř výhradně Lv, ze Středokluk dále jen výjimečně)

   
 • Mn 85166 (ČDC, 751)
  Praha-Zličín 14:06 – Středokluky 14:35
  jede v 1–6
  (jezdí minimálně)

   
 • Mn 85471/0 (ČDC, 708)
  Rakovník 4:23 – Lužná u Rakovníka 4:37–4:57 – Krupá 5:05
  jede v 1–5
  (jezdí téměř přesně v uvedené časy, možno jen do Lužné)

   
 • Mn 85473/2 (ČDC, 708)
  Krupá 5:51 – Lužná u Rakovníka 6:00–9:50* – Rakovník 10:05
  jede v 1–5
  (jezdí v uvedených časech, možno jen z Lužné – s náskokem)
  * Vleč 85192/3 obsluha Keramických závodů (kolem 7 ranní) z Lužné

   
 • Mn 85450 (ČDC, 742)
  (pp Hostivice–) Nučice 8:16 – Beroun seř. n. 8:59
  jede v 1, 3, 5, 6
  (více méně jezdí)

   
 • Mn 85452 (ČDC, 742)
  Nučice 12:20 – Beroun seř.n. 13:15
  jede v 2 a 4
  (více méně jezdí)

   
 • Mn 85451 (ČDC, 742)
  Beroun seř. n. 5:52 – Nučice 6:40
  jede v 1, 3, 5, 6
  (více méně jezdí)

   
 • Mn 85453 (ČDC, 742)
  Beroun seř. n. 9:52 – Nučice 10:35
  jede v 2 a 4
  (více méně jezdí)

   
 • Mn 85538 (ČDC, 742)
  Praha-Smíchov spol. n. 11:25 – Praha-Řeporyje 11:43–11:53 – Rudná u Prahy 12:03
  jede pp
  (fakticky téměř nejezdí)

   
 • Mn 85539 (ČDC, 742)
  Rudná u Prahy 12:55 – Praha-Řeporyje 13:04–13:20 – Praha-Smíchov spol. n. 13:36
  jede pp
  (fakticky téměř nejezdí)

   


diskuse k článku