naše weby

Výpravní budova 16/H
aktualizace 15. 10. 2022
Tranzitní koridory
popisy, tabulky, foto...
Historie českých SPZ
aktualizace 12. 1. 2007
Elektrizace ve Slezsku
historie, mapy, tabulky

z nejčtenějších

Singapur a kolejová doprava 22. 5. 2023
ŠKODA 15T je zde! 17. 9. 2008
Přeprava silničních návěsů po kolejích 11. 5. 2005

naši partneři

praktické

RSS 2.0RSS 2.0
mobilní verze

tiráž

© Společnost přátel kolejové dopravy,
2004–2023
ISSN 1801-6189
celá tiráž | přispěvatelé
ochrana osobních údajů
redakce@k-report.net

články » železnice » logistika » logistické centrum fm logistic v tuchoměřicích

Logistické centrum FM Logistic v Tuchoměřicích

text a foto: Jan Zukal
vloženo: 26. 12. 2005

Logistické centrum firmy FM Logistic, ležící na okraji obce Tuchoměřice na severozápadním okraji Prahy, je jedním z mála, které k návozu části objemu skladovaného zboží stále využívá železniční dopravu. Samotné logistické centrum o kapacitě 60 000 paletových míst bylo uvedeno do provozu v roce 1997 a již od počátku svého fungování je vybaveno vlečkou s krytou vykládací rampou, odbočující v km 29,620 z trati bývalé Pražsko-duchcovské dráhy, dnes tratě č. 121 Podlešín – Středokluky (– Hostivice) (viz článek Současnost tratě Středokluky – Podlešín).

V té době ovšem ještě nebyla vlečka využívána, k tomu došlo až od počátku roku 2001, kdy do aréalu v Tuchoměřicích přesunuly své skladování a distribuci firmy OPAVIA LU/NESTLÉ, které do té doby využívaly sklady ve starším areálu Regata (dnes Westpoint Distribution Park) v Praze-Ruzyni. Tento zákazník dnes využívá cca 80 procent uvedené kapacity tuchoměřického skladu; dalšími zákazníky jsou například Ferrero Česká a další.

Pojďme se trochu podrobněji podívat na provoz této unikátní vlečky. Každý pracovní den kolem sedmé hodiny ranní je přes žst. Středokluky na vlečku přistaveno deset až patnáct vozů povětšinou řady Ibbhps, částečně ještě Gags a Gbs, ze kterých jsou zhruba tři čtvrtiny ze závodu Opavia-Lu Opava a jedna čtvrtina ze závodu Zora Olomouc, patřícího společnosti Nestlé Česko. Tento počet vozů tvoří zhruba čtvrtinu až třetinu naváženého objemu sortimentu z produkce závodů někdejších Čokoládoven, rozdělených mezi dvě uvedené společnosti 1. ledna 1999. Zbytek objemů je zajišťován silniční dopravou; lehce zjednodušeně se dá říci, že železnice tvoří stabilní jádro návozů, a silniční dopravou jsou vykrývány krátkodobější špičky a výkyvy. Železniční vozy jsou z Moravy do Středokluk přepraveny vlakem Nex 50500/50501 (stav v GVD 2005/2006) takzvaným nočním skokem, takže zboží je v Tuchoměřicích vykládáno již druhý den po naložení.

Okolní obrázky zachycují vozy Ibbhps na kryté vykládkové koleji vlečky.
Část produktů je přavážena ve vozech Gags a Gbs.
Silniční doprava v areálu FM Logistic.

Přístavba na vlečku se koná jen ráno, ale existuje zde rezerva a teoreticky je možno zavést další dvě obsluhy v odpoledních a nočních hodinách, neboť sklad je od pondělí do pátku v provozu nepřetržitě. Třem obsluhám vlečky denně odpovídá i časový limit vykládky přistavených železničních vozů, jež je zde stanoven na šest hodin. Pro případné vyšší objemy není ze strany příjemce problém organizovat ani vykládky o víkendech. Zpět k nakládce se vozy vrací prázdné nebo případně s nákladem prázdných palet; odvoz probíhá vlakem Nex 55000/55001 Středokluky – Ostrava s odjezdem ze Středokluk v 15:33.

4x 14.12.2005

K odvozu zboží k dalším zákazníkům zde železnice není a ani nikdy nebyla využívána; tato část distribuce je již plně v režii silniční dopravy. Zde je ovšem potřeba podotknout, že doprava a podíl jejích výkonů mezi jednotlivými dopravci a speditéry je organizována přímo majitelem zboží, tedy Nestlé a Opavií, a FM Logistic jakožto nezávislý poskytovatel skladovacích služeb nemá na její podobu a tím pádem ani na podíl železnice žádný vliv.

V současné době je železniční návoz plně zaběhnutý, a funguje bez minimálních problémů. Přesnost přístavby železničních vozů je zhruba 80 procent, zbylých 20 procent tvoří zpoždění do jedné hodiny, vyšší zpoždění jsou skutečně vzácná. Mezi Českými drahami, konkrétně stanicí Středokluky, a skladem FM navíc funguje velmi dobrá komunikace, takže sklad je o případném zpoždění vždy dostatečně informován a je schopen upravit a přizpůsobit nasazení pracovníků na vykládky, takže nedochází k negativním vlivům na chod skladu. Ani poškozování či dokonce krádeže zboží dnes nepředstavují problém, úroveň obojího se již po velmi dlouhou dobu pohybuje na hodnotě nula poškozených či odcizených zásilek. Potíže nejsou při přepravě a vykládce ani s technickým stavem vozů.

Z textu vyplývá, že na trati Opava – Olomouc – Tuchoměřice jezdí již pátým rokem fungující „čokoládový“ vlak, dobře sloužící všem zainteresovaným stranám.

Zobrazit na celou obrazovku


související články

Současnost tratě Středokluky – Podlešín 20. 11. 2004

diskuse k článku

založit diskusi

související diskuse

Tratě na Slánsku a pod Řípem