naše weby

Výpravní budova 16/H
aktualizace 14. 11. 2021
Tranzitní koridory
popisy, tabulky, foto...
Historie českých SPZ
aktualizace 12. 1. 2007
Elektrizace ve Slezsku
historie, mapy, tabulky

naši partneři

praktické

RSS 2.0RSS 2.0
mobilní verze

tiráž

© Společnost přátel kolejové dopravy,
2004–2022
ISSN 1801-6189
celá tiráž | přispěvatelé
ochrana osobních údajů
redakce@k-report.net

články » železnice » provoz » místní nákladní vlaky na karlovarsku

Místní nákladní vlaky na Karlovarsku

text a neoznačené foto: Antonín Němeček
vloženo: 12. 8. 2008

V připravované sérii článků bychom Vás chtěli seznámit především s nákladní dopravou na našich trochu opomíjených lokálkách. I když je převážně v režii lokomotiv řady 742, které nejsou pro svou všudypřítomnost mezi přáteli železnice zrovna vyhledávaným artiklem, přesto si zaslouží pozornost. Třeba jen proto, že postupně začíná ubývat některých donedávna ještě rozšířených nátěrů lokomotiv, ale zejména dochází k omezování provozu manipulačních vlaků z důvodu nízké až nulové nakládky, kterou má za následek například rušení podniků v menších městech a vesnicích, u těžby dřeva třeba i přesun těžařů do jiné lokality.

Jako první jsme vybrali téměř zapomenuté okolí Karlových Varů. V následujícím textu se podíváme na nedávný, ale hlavně současný provoz v nákladní dopravě, zmíníme se také o historii a současnosti karlovarského depa. Článek může posloužit například jako tip na fotovýlet.

Současnost nákladní dopravy

Po dokončení elektrifikace hlavní trati Karlovy Vary – Kadaň v roce 2006 zůstala v nákladní dopravě pravidelně v motorové trakci na Karlovarsku, respektive v depu Cheb pod které Karlovy Vary patří, již pouze vozba Mn vlaků. V letošním GVD má turnusová skupina TS 785 v PP Cheb dvě lokomotivy řady 742. První stroj slouží na staniční záloze v Karlových Varech horním nádraží od 6 do 18 hodin každý pracovní den. Mimo tento posun lokomotiva obstarává vozbu Mn vlaku 87701/0 z Karlových Varů po malebné lokálce do Teplé, kam vyráží v úterý a v pátek. Zátěž tohoto vlaku aktuálně tvoří zejména prázdné vozy na dřevo (řada Eas) do stanic Bečov nad Teplou a Teplá. Dříve častá nakládka pilin v Bečově se značně omezila, zelené vozy Fmrrs odjíždějí z Bečova jen sporadicky. Zpět z Teplé a Bečova „manipulák“ veze již ložené vozy se dřevem a v případě zátěže přes normu v úseku Karlovy Vary dolní nádraží – Karlovy Vary vypomůže druhá karlovarská lokomotiva. Postrky už z Bečova na Březovou a dále do Karlových Varů jsou již druhým rokem minulostí. Odpoledne se karlovarská záloha vydá na obsluhu Dalovic, která je v pátek rozšířená o případný svoz vozů ze Sadova na merklínské lokálce, kde se několikrát do měsíce nakládá kaolín na export do Rumunska a Slovinska. Z Dalovic pak jezdí o něco častěji ložené vozy se šrotem.

742.194 v únoru 2002 ještě před elektrizací veze manipulační vlak Sráž nad Ohří – Karlovy Vary. Dnešní podoba tohoto vlaku je v zásadě totožná s obrázkem starým 6 let.
742.218 s Mn vlakem ve stanici Bečov, v červenci 2006 ještě v době, kdy přeprava pilin byla běžnou záležitostí. 742.358 se blíží v červenci 2008 s Mn 87701 do cíle své cesty, kterým je dopravna Teplá.
Stejný vlak o něco dříve opouští zastávku Kfely, která leží v malebném údolí říčky Teplé.

Druhá lokomotiva řady 742 je také využita na vozbu manipulačních vlaků, a to v pondělí k nočnímu návozu prázdných vozů do Ostrova nad Ohří, popřípadě až do Stráže, a k ranní obsluze Sadova a Dalovic, která je vzhledem k výše uvedeným zátěžím spíše občasná. Dalším dnes již nepravidelným výkonem je vozba dopoledního Mn vlaku Karlovy Vary – Nejdek, který kromě příležitostné nakládky dřeva vytěžuje především Nejdecká česárna vlny, kam jezdí ložené kontejnery z pražské Uhříněvsi. V posledních měsících zpestřuje skladbu vozů ještě nakládka štěrku do „sypáků“ pro společnost Viamont. Nakládka dřeva ve vzdálené dopravně Potůčky je též příležitostná, v poslední době velmi skromná. Manipulační vlak tam zajíždí podle potřeby. Po návratu z Nejdku se lokomotiva v úterý a pátek vydá při vysoké zátěži pomoci prvnímu „kococurovi“ s Mn vlakem z dolního karlovarského nádraží. Poté je zapřažena do pravidelného manipulačního vlaku do Ostrova a Stráže nad Ohří. Zátěž opět tvoří prázdné vozy na dřevo. Po návratu ze Stráže a Ostrova s dřevem do Karlových Varů se opět obsluhuje stanice Nejdek. Jízda vlaku je v tomto případě závislá na zátěži od ranního návozu do Nejdku, případně na existenci další zátěže pro Nejdek, která je přivážena zpravidla od Chomutova.

742.419 v čele manipulačního vlaku z Nejdku přijíždí ke Karlovým Varům v červnu 2006.

Třetí a poslední stroj řady 742 je z třídenní chebské TS 784, zpravidla se však jedná o jednodenní oběh na Karlovarsku jen s občasnou výměnou lokomotivy mezi Karlovými Vary a Chebem. Pracovní náplní této lokomotivy je vozba manipulačního vlaku z Karlových Varů do Chodova, kde se nakládá kaolín. Většinou se při posunu z vozů seřadí ucelená souprava, kterou si odveze nějaká z elektrických lokomotiv. Po místní obsluze lokomotiva veze v případě potřeby Mn vlak do Sokolova, kde se vymění za sokolovskou zálohou z téhož oběhu a postupně tak dojede do depa. Po poledni se stroj opět vydá na cestu do Chodova, kde následuje obligátní posun a obsluha vleček kolem Božičan na trati Chodov – Nová Role. Po šestnácté hodině odjíždí jako manipulační vlak z Chodova na poslední úsek tratě do Karlových Varů. Tento oběh lokomotivy se skládá z části třetího a druhého turnusového dne uvedené skupiny (viz oběhy na konci článku).

Historie a současnost karlovarského depa

Depo v Karlových Varech vzniklo u dolního nádraží už roku 1898. Vystřídala se zde spousta lokomotivních řad zejména „lokálkového typu“. Mezi parními stroji byly zastoupeny například řady 232.2, 322.2, 412.0, 354.4, 324.3, 422.0, 423.0, 345.1. Na trať Nové Sedlo – Loket byl přidělen parní vůz. Posun na karlovarském horním nádraží zajišťovaly novější lokomotivy řady 433.0, v Novém Sedle jezdily 524.2. Pod Karlovy Vary patřila topírna v Lokti, kde jezdily 524.1. V osobní dopravě byly zastoupeny zejména „věžáky“ řady M 120.4.

Koncem druhé světové války byly spojeneckými letadly bombardovány Karlovy Vary, přičemž bylo zničeno nádraží i depo. Následně po válce došlo k jejich obnově. Konec parního provozu zde nastal v roce 1968, poté se staly Karlovy Vary nejdříve motorizovaným depem u ČSD. Tehdy zde už jezdily motorové vozy M 131.1 a M 262.0. Po roce 1968 byly do Karlových Varů přiděleny moderní stroje M 240.0, T 435.0, T 444.0 a 02 a na rychlík Karlex byla vystavována „Karkulka“ T 444.1. Na posunu na dolním nádraží jezdily lokomotivy T 211.0 a posléze T 334.0. Co do počtu motorových vozů M 240.0 byly Karlovy Vary nejsilnější depo v ČSD, „singrovek“ zde měli kolem třiceti kusů. V roce 1990 ještě přišly na dojetí do Karlových Varů tanvaldské 820.009, 020, 110 a neprovozní 075 a 109, které už posloužily jen na náhradní díly. Za zmínku určitě stojí i smutné dny této řady, například požár M 240.0007 u Perninku v roce 1979, požár M 240.0044 v Karlových Varech-Doubí dne 13. 9. 1985 a nebo vážná nehoda u Poutnova dne 19. 3. 1979, kdy vůz M 240.0034 spadl ze srázu pod trať.

Motorový vůz M 240.0030 byl zachycen v roce 1982 v depu Karlovy Vary. foto Ladislav Kroul
20. března 1981 přijel s posledními zbytky sněhu do Potůčků M 240.0089. foto Ladislav Kroul „Singrovka“ 820.024 najíždí 22. 5. 1995 na točnu karlovarského depa. foto Ladislav Kroul
Motorovou lokomotivu T 435.0122 zachytil v Chodově 7. ledna 1981 Ladislav Kroul.

Dalším zlomem byl rok 1982, kdy začaly dodávky lokomotiv řady T 466.2. Nejprve obsazovaly nákladní vozbu a na začátku devadesátých let se coby záskok za už často poruchové motorové vozy řady 820 objevily i v osobní dopravě. Zároveň tehdy do sítě ČSD vrcholily dodávky motorových vozů M 152.0 (810) z Vagónky Studénka. Ve stejném roce 1982 byl v Karlových Varech turnusován i „velký traktor“ T 478.3044 na rychlíku Karlex. V roce 1986 přišla do Karlových Varů první T 466.0 (735) čísla 143, která byla především určena na vozbu vojenských vlaků. Později byl na tyto výkony zapůjčen „brejlovec“ 753.234 z depa Zdice. Velká série „pilštyků“ následovala v roce 1991 z Rakovníka a Veselí nad Lužnicí a na žádost strojvedoucích kvůli špatnému výhledu z kabiny nahradily řadu T 466.2 (742) na osobních vlacích. Další zajímavý historický mezník depa přišel s 19. lednem 1993, kdy se na osobních vlacích do Potůčků poprvé zkoušela 714.117, později přelakovaná a přeznačená na 714.001. Dodávka nových „dvoustovkových“ lokomotiv téže řady následovala na jaře roku 1995. Postupně se v Karlových Varech usídlily stroje čísel 201 až 209, které pravidelně vyjížděly na své výkony v čele osobních vlaků do Potůčků, Mariánských Lázní, ale i na trať Sokolov – Kraslice. V té době už řady 735 a 820 najížděly své poslední kilometry.

Čistotou zářící „brejlovec“ T 478.3044 ve společnosti „singrovek“ v depu Karlovy Vary. foto Ladislav Kroul, 1982
T 466.0143 jakožto první stroj své řady v Karlových Varech nedlouho po příchodu dne 20. února 1986. foto Ladislav Kroul „Pilštyk“ 735.258 s manipulačním vlakem v Teplé v dubnu 1993. foto Ladislav Kroul
Osobní vlak do Potůčků vedla dne 30. 1. 1993 modrá 735.103. foto Ladislav Kroul

Provoz řady 714 zde ale netrval dlouho. Výkony na Kraslice přebrala v roce 1998 společnost Viamont a v Karlových Varech byl turnus postupně redukován na jeden stroj této řady. V roce 2006 ho „suplovala“ řada 742 a v roce 2007 odchází lokomotivy 714 úplně a vozbu osobních vlaků v jednodenním oběhu definitivně přebírá řada 742.

742.218 s pravidelným osobním vlakem z Potůčků v úseku Stará Role – Karlovy Vary. Současná podoba vlaku je stejná jako na fotce z června roku 2006. 742.195 se soupravou osobního vlaku do Potůčků stojí v červencovém dopoledni roku 2008 v Karlových Varech dolním nádraží.

Jako poslední stroje v depu Karlovy Vary zůstávají pouze motorové vozy řady 810 a nově příchozí Regionovy. Nákladní dopravě „kralují“ stroje řady 742, které vyčleněním ČD Carga v prosinci 2007 přechází pod depo Cheb. Úpadek karlovarského depa pokračuje velmi rychle, koncem roku 2007 končí správkárna a v roce 2008 se už jedná o úplném zavření depa a následném odprodeji a zbourání, jelikož celý areál stojí na dnešní dobu v příliš lukrativní části města.

Oběhy

V následujícím přehledu jsou uvedeny turnusové dny lokomotiv řady 742 ČD Cargo na Karlovarsku.

TS 785; 2x 742 PP Cheb

1. den
záloha v žst. Karlovy Vary 6.00 – 18.00 + níže uvedené vlaky; X
Mn 87701 Karlovy Vary 8.05 – Teplá 10.30; 2, 5
Mn 87700 Teplá 11.34 – Karlovy Vary 13.33; 2, 5
Mn 87122 Karlovy Vary 13.50 – Dalovice 13.55; X, v 5 obsluha Sadova
Mn 87123 Dalovice 15.12 – Karlovy Vary 15.18; X
2. den
noční návoz vozů Karlovy Vary – Stráž nad Ohří a zpět; 1
Mn 87120 Karlovy Vary 5.20 – Sadov 5.48; X
Mn 87121 Sadov 6.05 – Karlovy Vary 6.51; X
Mn 87824 Karlovy Vary 9.40 – Nejdek 10.43; X
Mn 87823 Nejdek 11.44 – Karlovy Vary 12.36; X
Lv Karlovy Vary – Karlovy Vary dolní nádraží; pp
Mn 87700 Karlovy Vary dolní nádraží 13.23 – Karlovy Vary 13.33; přípřež, pp
Mn 87657 Karlovy Vary 13.55 – Stráž nad Ohří 15.11; X
Mn 87658 Stráž nad Ohří 15.34 – Karlovy Vary 17.55; X
Mn 87826 Karlovy Vary 18.10 – Nejdek 19.05; X, +
Mn 87827 Nejdek 20.37 – Karlovy Vary 21.06; X, +

TS 784; 3x 742 PP Cheb

3. / 2. den
Lv Karlovy Vary dolní nádraží 4.44 – Karlovy Vary 4.49; X
Mn 87650 Karlovy Vary 6.05 – Chodov 6.21; X
Vleč 87780 obsluha Božičan a okolí 7.45 – 8.44; X
Mn 87312 Chodov 10.05 – Sokolov 10.54; X
Mn 87313 Sokolov 13.16 – Chodov 13.47; X
Vleč 87784 obsluha Božičan a okolí 14.56 – 16.10; X
Mn 87653 Chodov 16.43 – Karlovy Vary 17.00; X
Lv Karlovy Vary 17.13 – Karlovy Vary dolní nádraží 17.18; X

Aktuální stav lokomotiv

ČD Cargo, PP Cheb: 009, 016, 083, 136, 194, 289, 294, 300, 358, 365, 419
ČD, PJ Cheb: 155, 145, 195, 201, 218, 343, 384

Vždy tři stroje ČD Cargo a jeden ČD slouží v Karlových Varech. Lokomotivy 742.289 a 300 jsou nyní na generální opravě.diskuse k článku

založit diskusi

související diskuse

Tratě v Karlovarském kraji