Dopravní podnik města Děčína,a.s.

Dělnická ulice, 405 29, Děčín VI

510015    Děčín - Ústí nad Labem - Praha

Přepravuje zajišťuje : Dopravní podnik města Děčína, a.s., Dělnická 106, Děčín 6 , tel:(0412)531400, fax:(0412)542 309

 

JÍZDNÍ ŘÁD PLATNÝ OD PONDĚLÍ 18.6.2001

1 3 5 7 9 km Stanice km 2 4 6 8 10
X ar X X +k       X X ar X +k
5.45 8.00 10.50 16.00 18.00 0 1 â Děčín, autobusové nádraží á 107 10.00 15.00 17.10 20.25 22.25
6.15 8.30 11.20 16.30 18.30 23 2 Ústí nad Labem, hlavní nádr. ČD 84 9.30 14.30 16.40 19.55 21.55
7.25 9.40 12.30 17.40 19.40 107 3 Praha, ÚAN Florenc 0 8.20 13.20 15.30 18.45 20.45

    Vysvětlivky :                                                             Platí od 18.6.2001 do 14.12.2002

X

jezdí v pracovních dnech

 
a

jezdí v S a +

S

jezdí v sobotu, pokud není státem uznaný svátek

+

jezdí v neděli a státem uznaný svátek

r

nejede 25.12.2001 a 1.1.2002

k

nejede 24.12.2001 a 31.12.2001

 

    Na lince platí tarif vyhlášený Dopravním podnikem města Děčína, a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidle na lince.

A. Základní jízdné

Děčín - Praha Ústí nad Labem - Praha Děčín - Ústí nad Labem
obyčejné jízdné zpáteční jízdné obyčejné jízdné zpáteční jízdné obyčejné jízdné zpáteční jízdné
1. Plné jízdné 75,- 135,-* 60,- 105,-* 20,- -
2. Cestující do 26 let (držitelé karty ISIC) 65,- 110,-* 55,- 95,-* 18,- -
3. Děti a mládež od 6 do 15 let a rodiče navštěvující děti v ústavech 37,- - 29,- - 10,- -
4. Držitelé průkazu ZTP a ZTP-P 28,- - 22,- - 7,- -
5. Pes 37,- - 29,- - 10,- -
6 Zavazadlo o rozměrech větších 20x30x50cm 3,- - 3,- - 3,- -
7 Místenka

8,-

8,-

- -

 

B. Bezplatná přeprava
 
Ü děti do 6 let bez nároku na místo ( nevztahuje se na druhé a další v doprovodu jednoho a téhož cestujícího)
  průvodce nevidomého držitele průkazu ZTP-P popřípadě vodící pes
Přepravní podmínky se řídí zákonem č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb. ze dne 15.června 2000 o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu. Tarifní podmínky jsou stanoveny podle cenového věstníku 15/1999 pro veřejnou vnitrostátní silniční linkovou osobní dopravu.

 

 

S platností od 1.3.2001 je na lince 510 015  Děčín - Ústí nad Labem - Praha  zaveden  prodej místenek u řidiče.

Prodej místenek bude pouze na tyto dny a vybrané spoje :

PONDĚLÍ spoj č.1 v 5,45 hod. z Děčína (směr Praha)

v 6,10 hod. z Ústí nad Labem (směr Praha)

PÁTEK spoj č.8 v 18,45 hod. z Prahy (směr Ústí n. L. , Děčín)
NEDĚLE spoj č.9 v 18,00 hod. z Děčína (směr Praha)

v 18,25 hod. z Ústí nad Labem (směr Praha)

Cena místenky je jednotná : 8 Kč pro všechny skupiny občanů. Místenku lze zakoupit 10 minut před odjezdem spoje, nebo s předstihem nejvíce 7 dnů.

 

 

27.03.2001