Dopravní podnik města Děčína,a.s.

Dělnická ulice, 405 29, Děčín VI

510015    Děčín - Ústí nad Labem - Praha

Přepravuje zajišťuje : Dopravní podnik města Děčína, a.s., Dělnická 106, Děčín 6 , tel: 412 531400, fax: 412 542 309

 

JÍZDNÍ ŘÁD PLATNÝ OD NEDĚLE 15.12.2002

   

    Na lince platí tarif vyhlášený Dopravním podnikem města Děčína, a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidle na lince.

A. Základní jízdné

Děčín - Praha Ústí nad Labem - Praha Děčín - Ústí nad Labem
obyčejné jízdné zpáteční jízdné obyčejné jízdné zpáteční jízdné obyčejné jízdné zpáteční jízdné
1. Plné jízdné 75,- 135,-* 60,- 105,-* 20,- -
2. Cestující do 26 let (držitelé karty ISIC) 65,- 110,-* 55,- 95,-* 18,- -
3. Děti a mládež od 6 do 15 let a rodiče navštěvující děti v ústavech 37,- - 29,- - 10,- -
4. Držitelé průkazu ZTP a ZTP-P 28,- - 22,- - 7,- -
5. Pes 37,- - 29,- - 10,- -
6 Zavazadlo o rozměrech větších 20x30x50cm 3,- - 3,- - 3,- -
7 Místenka

8,-**

8,-**

- -
vysvětlivky:
* zpáteční jízdenka platí pouze v den jejího zakoupení
** místenku lze zakoupit na vybtané spoje a dny spoj č. 1- PONDĚLÍ
spoj č. 10 - PÁTEK
spoj č. 11 - NEDĚLE

 

B. Bezplatná přeprava
 
Ü děti do 6 let bez nároku na místo ( nevztahuje se na druhé a další v doprovodu jednoho a téhož cestujícího)
  průvodce nevidomého držitele průkazu ZTP-P popřípadě vodící pes
Přepravní podmínky se řídí zákonem č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb. ze dne 15.června 2000 o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu. Tarifní podmínky jsou stanoveny podle cenového věstníku 15/1999 pro veřejnou vnitrostátní silniční linkovou osobní dopravu.

 

 

 

 

27.03.2001