index.jpg, 12,4 kB železniční koridory ČR
FOTOGALERIE
  Úvod Histor Součas Provoz Techno Foto Odkazy

zpět
Brno - Břeclav - Břeclav st.hr. / Kúty št.hr. 1/2
poslední série další série


Kolejové uspořádání stanice Vranovice
 

  
Rozestavěná stanice Vranovice
2000, Friedmann

  
el. jednotka ř.560 přijíždí do Vranovic
2000, Friedmann

Lokomotiva řady 242 ve Vranovicích
2000, Friedmann

  
žst. Podivín
ŽS Brno

  
žst. Podivín
ŽS Brno

Zrekonstruovaná tra Vranovice - Břeclav
ŽS Brno

  
Přejezd ve Starovičkách u Šakvic
ŽS Brno

  
Přejezd na trati Vranovice - Břeclav
ŽS Brno

Zastávka Rakvice
ŽS Brno

  
Tra u zastávky Popice
ŽS Brno

  
Most přes Svratku u Vranovic
ŽS Brno

Střídání lokomotiv na vlaku EC v Břeclavi; 350.019 nastupuje na soupravu.
1.2.2002, Jan Bonev

  
Rakouský "Taurus" opouští Břeclav ve směru na Vídeň.
1.2.2002, Jan Bonev

  
Zkušební jízda 200 km/h s 1116.015 v Podivíně
10.4.2002, ČD

Výhybka s pohyblivou srdcovkou ve Vranovicích
II.Q 2004, Ing. Miroslav Vala

  
Úsek Lanžhot - Kúty v lužních lesích má u hraničního mostu tuto stavbu.
2004, Ing. Miroslav Vala

  
Hraniční mosty přes řeku Moravu mezi Lanžhotem a Kúty.
2004, Ing. Miroslav Vala

Kútské zhlaví v Lanžhotu; omezení na 100 km/h po modernizaci zmizí.
2004, Ing. Miroslav Vala

  
Koleje k hranicím vedou hustým lesem; v pozadí mosty přes Moravu.
2004, Ing. Miroslav Vala

  
Totéž místo z nadhledu
2004, Ing. Miroslav Vala

Další snímek z úseku Lanžhot - Kúty
2004, Ing. Miroslav Vala

  
Stroj 703.630 s elektrizačním vlakem v Lanžhotě
2.4.2005, Jan Bonev

  
Za stanicí se pracuje na souběžné cestě k nedalekému nadjezdu. Ta umožní zrušit přejezd na zhlaví.
2.4.2005, Jan Bonev

"Laminátka" s kontejnery přijíždí do Lanžhota.
2.4.2005, Jan Bonev

  
Na napěových výlukách u hranic se SR jezdí například 750.118.
2.4.2005, Jan Bonev

  
Na pracovních vlacích jezdí u Lanžhota třeba "hektor" 720.539.
2.4.2005, Jan Bonev

Nové kolejové spojky v Lanžhotě
I.Q 2005, Jiří Hybler

  
Stejné místo ještě jednou
I.Q 2005, Jiří Hybler

  
Práce na odvodnění v 1.TK za Lanžhotem směrem na Slovensko.
září 2005, Ing. Miroslav Vala

Kompletně dokončená 2.TK z nadjezdu u Lanžhota směrem na východ.
září 2005, Ing. Miroslav Vala

  
Oblouk, kterým se koleje stáčí ze Slovenska do stanice Lanžhot.
září 2005, Ing. Miroslav Vala

  
Práce na mostě v 1. koleji u Lanžhotu.
září 2005, Ing. Miroslav Vala

Příjezd do Lanžhotu od východu.
září 2005, Ing. Miroslav Vala

  
Zemní pláň a dokončené odvodnění u 1. koleje v Lanžhotě.
září 2005, Ing. Miroslav Vala

  
362.123 ještě s EC Polonia opouští Lanžhot a směřuje na Budapeš.
září 2005, Ing. Miroslav Vala

Kolejové spojky v 2. koleji na kútském zhlaví žst. Lanžhot; napravo je nová komunikace nahrazující zrušený přejezd.
září 2005, Ing. Miroslav Vala

  
Dokončená sudá skupina žst. Lanžhot s ostrovním nástupištěm; přístup k němu je zatím provizorní lávkou nad vytrhanou lichou skupinou.
září 2005, Ing. Miroslav Vala

  
Původní podoba stanice Lanžhot, kde právě zastavil odpolední osobní vlak Břeclav - Kúty.
8.6.2002, Jiří Pokorný

Dokončené spojky na břeclavském zhlaví žst. Lanžhot.
8.6.2005, Jiří Pokorný

  
Odrbaný Lanžhot: sudá skupina v rekonstrukci, část 5. a celou sedmou kolej zabral stožár TV.
8.6.2005, Jiří Pokorný

  
Snesená sudá skupina v Lanžhotu, 8. kolej ve zkrácené podobě zatím odolává.
8.6.2005, Jiří Pokorný

Snesená sudá skupina v Lanžhotu téměř splývá s přilehlým polem...
8.6.2005, Jiří Pokorný

  
Práce na 2. koleji za stanicí Lanžhot. Stav zbylé koleje je výmluvný.
8.6.2005, Jiří Pokorný

  
Oblouk u vjezdového násvěstidla od SR do Lanžhotu.
8.6.2005, Jiří Pokorný

Rekonstrukce jednoho z mostů za Lanžhotem.
8.6.2005, Jiří Pokorný

  
Přestavba další z umělých staveb; v pozadí je stále vjezdové návěstidlo žst. Lanžhot.
8.6.2005, Jiří Pokorný

  
Rekonstrukce mostu za Lanžhotem probíhala vysunutím dvoukolejné konstrukce z 2.TK a následnou stavbou nového mostu. Po dokončení byl demontován i z posunuté 1.TK.
8.6.2005, Jiří Pokorný

Most přes Kyjovku ještě jednou, právě kvůli jeho posunu do této polohy proběhly v květnu odklony přes Holíč.
8.6.2005, Jiří Pokorný

  
Hraniční most přes řeku Moravu od Kútů.
8.6.2005, Jiří Pokorný

  
Pohled do rekonstruované sudé skupiny kolejí v Lanžhotu.
27.6.2005, Jiří Pokorný

Stavba podchodu na pozadí výpravní budovy stanice Lanžhot.
27.6.2005, Jiří Pokorný

  
Stavba nového mostku v km 9,2 za Lanžhotem.
27.6.2005, Jiří Pokorný

  
Přípřež za jedné z četných napěových výluk v úseku Břeclav - Kúty.
červen 2005, Jiří Pokorný

Modernizace 1.TK mezi Lanžhotem a hranicí.
30.10.2005, Jiří Pokorný

  
Pohled od Slovenska směrem k Lanžhotu.
30.10.2005, Jiří Pokorný

  
Konec modernizovaného úseku v km 9,9 s vlakem OKD-D.
30.10.2005, Jiří Pokorný

Starý most, díky kterému se uskutečnily odklony přes Holíč je minulostí a na jeho místě dnes stojí úplně nový.
30.10.2005, Jiří Pokorný

  
Kútecké zhlaví v Lanžhotu z vysokého nástupiště u budovy.
30.10.2005, Jiří Pokorný

  
Práce na podchodu v Lanžhotě.
30.10.2005, Jiří Pokornýposlední série další série
zpět vzhůru