index.jpg, 12,4 kB železniční koridory ČR
FOTOGALERIE
  Úvod Histor Součas Provoz Techno Foto Odkazy

zpět
Česká Třebová - Brno 1/1
minulá série další série


Tunel č.1 v Brně-Obřanech.
Sudop Brno

  
Tunel č.1 v Brně-Obřanech.
ŽS Brno

  
"Laminátka" se žene do tunelu č.1 v Brně-Obřanech.
ŽS Brno

Most a tunel č.1 v Brně Obřanech.
ŽS Brno

  
Tunel č.1 v Brně-Obřanech.
ŽS Brno

  
Most u tunelu č.1 v Brně-Obřanech.
ŽS Brno

Tunel č.2 nedaleko Brna.
Sudop Brno

  
Most v km 161,8 v Brně-Obřanech.
Sudop Brno

  
Nádraží Skalice nad Svitavou.
ŽS Brno

Žst. Adamov.
ŽS Brno

  
Žst. Rájec-Jestřebí.
ŽS Brno

  
Most v km 161,8 v Brně Obřanech.
ŽS Brno

Most na trati Brno - Česká Třebová.
ŽS Brno

  
363.074 v Blansku.
16.10.2001, Michal Uher

  
350.018 s vlakem EC mezi Blanskem a Adamovem.
24.6.2001, Radek Čupr

363.059 v čele nákladního vlaku v Blansku.
29.5.2001, Radek Čupr

  
Stroj 363.160 opouští stanici Blansko.
11.8.2001, Radek Čupr

  
Elektrické vedení mezi Brnem a Českou Třebovou
EŽ Praha

Netradiční upevnění stožáru mezi Brnem a Českou Třebovou.
EŽ Praha

  
Pohyblivé kotvení na stožárech trakčního vedení mezi Brnem a Českou Třebovou.
EŽ Praha

  
Vstup do podchodu v žst. Blansko.
červenec 2005, Jiří Hybler

Stanice Blansko s novým ostrovním nástupištěm.
červenec 2005, Jiří Hybler

  
Nový podchod ve stanici Blansko se stal terčem sprejerů.
červenec 2005, Jiří Hybler

  
Rekonstruovaná zastávka Dolní Lhota, pohled směr Česká Třebová.
červenec 2005, Jiří Hybler

Stanice Rájec - Jestřebí je příkladem laciného řešení, na této trati obvyklým. Slabší provoz však existenci ostrovního nástupiště nevyžaduje.
červenec 2005, Jiří Hybler

  
Stanice Rájec - Jestřebí, v popředí úrovňový přejezd, který zůstal zachován. Většinu silniční dopravy odvádí nadjezd v pozadí.
červenec 2005, Jiří Hybler

  
Stanice Rájec - Jestřebí, pohled na staniční budovu z kolejiště.
červenec 2005, Jiří Hybler

Pohled na výpravní budovu žst. Rájec-Jestřebí z ulice. Cestujícím slouží jen dřevěný přístavek.
červenec 2005, Jiří Hybler

  
Pohled na kolejiště v Rájci směrem k České Třebové.
červenec 2005, Jiří Hybler

  
Stanice Rájec - Jestřebí, pohled na brněnské zhlaví z nadjezdu.
červenec 2005, Jiří Hybler

Tunel mezi Adamovem a Blanskem.
červenec 2005, Jiří Hybler

  
Další z tunelů v témže úseku.
červenec 2005, Jiří Hybler

  
Rozplet kolejí u tunelu č.8.
červenec 2005, Jiří Hybler

Severní portál tunelu č. 8a, tedy nového Novohradského.
červenec 2005, Jiří Hybler

  
Jižní portály obou Novohradských tunelů.
červenec 2005, Jiří Hybler

  
Zastávka Doubravice nad Svitavou.
červenec 2005, Jiří Hybler

Nádraží Skalice nad Svitavou
červenec 2005, Jiří Hybler

  
Lokálkové nádraží ve Skalici připojené lávkou.
červenec 2005, Jiří Hybler

  
Elektrizovaná vlečka a trať pokračující ze Skalice na Svitavy.
červenec 2005, Jiří Hyblerminulá série další série
zpět vzhůru