index.jpg, 12,4 kB železniční koridory ČR
FOTOGALERIE
  Úvod Histor Součas Provoz Techno Foto Odkazy

zpět
Přerov - Česká Třebová 11/11
minulá série první série


Rybáři a oplocená trať u Zábřehu.
27.5.2006, Franta

  
Vyosení tratě mezi Zábřehem a Lupěným doznalo ve své historii už několikáté změny.
27.5.2006, Franta

  
Prosklené PHS na mostě tamtéž.
27.5.2006, Franta

Ponechaná kolej ze žst. Zábřeh na Moravě; traťové koleje dříve vedly souběžně s ní.
27.5.2006, Franta

  
Zdmi obehnaný vjezd do zábřežské stanice.
27.5.2006, Franta

  
Opětovná výstavba přístřešku na 1. nástupišti žst. Zábřeh na Moravě.
27.5.2006, Franta

Provizorně napojená kolej z krátkého tunelu Hněvkov I na dosud původní oblouk od Hoštejna.
28.5.2006, Franta

  
Z tunelu Hněvkov I k Hoštejnu.
28.5.2006, Franta

  
Z tunelu Hněvkov I k Zábřehu.
28.5.2006, Franta

Rychlík na zjednokolejněném úseku kolem tunelu Hněvkov I.
28.5.2006, Franta

  
Pohled od souběhu staré a nové trasy k Hoštejnu.
28.5.2006, Franta

  
A pohled opačným směrem.
28.5.2006, Franta

Stavba PHS u tunelu Hněvkov I.
28.5.2006, Franta

  
Elegantní most mezi tunely u Hněvkova.
28.5.2006, Franta

  
Pendolino přijíždí po staré trati na odbočku Lupěné. Původní trati zbývá už jen pár dní.
28.5.2006, Franta

Průjezd po dočasném propojení staré a nové 2.TK u tunelu Hněvkov I. Stará 1.TK již bez trakčního vedení.
1.7.2006, Mgr. Jan Škurka

  
V místě bývalé druhé koleje už vyrostl sloup TV.
1.7.2006, Mgr. Jan Škurka

  
Provizorně přepojená kolej staré trasy v odbočce Lupěné.
1.7.2006, Mgr. Jan Škurka

Pohled z 1.TK napojované přeložky u zastávky Lupěné.
24.6.2006, Franta

  
Opačný pohled ze stejného místa.
24.6.2006, Franta

  
Práce v provizorní odbočce Lupěné.
24.6.2006, Franta

Po druhé koleji vyráží pendolino z tunelu Hněvkov I.
24.6.2006, Franta

  
Pokladač kolejových polí v Lupěném.
25.6.2006, Franta

  
Pohled z tunelu Hněvkov II k Hoštejnu.
25.6.2006, Franta

Začátek hněvkovské přeložky na hoštejnské straně - vlevo je patrné nové těleso.
25.6.2006, Franta

  
Pohled ze zářezu u Hněvkova k novému mostu přes Moravskou Sázavu na hoštejnské straně.
25.6.2006, Franta

  
Novou trať od obce Hněvkov dělí protihluková stěna.
25.6.2006, Franta

Snesená 1. TK mezi Hoštejnem a Lupěným již bude položena na nové těleso.
18.7.2006, Franta

  
Betonáž opěrné stěny u tunelu Hněvkov I.
18.7.2006, Franta

  
Sítěmi zajištěný svah u Hoštejna.
18.7.2006, Franta

Pohled na Hoštejn od Zábřehu.
18.7.2006, Franta

  
Pendolino přijíždí kolem rozestavěného mostu do stanice Hoštejn.
18.7.2006, Franta

  
Zábřežské zhlaví žst. Hoštejn.
18.7.2006, Franta

Na mostě v 1.TK u Hoštejna se zatím betonují pilíře.
18.7.2006, Franta

  
Cestujícícmi již opuštěná výpravní budova žst. Hoštejn.
18.7.2006, Franta

  
Krasíkovské zhlaví žst. Hoštejn s rychlostníky pro v_výj a zastávkou.
18.7.2006, Franta

Obligátní cedule s hvězdičkami v Hoštejně.
18.7.2006, Franta

  
Nová trať k tunelu Malá Huba - vpravo je patrné místo po tělese staré tratě.
18.7.2006, Franta

  
Zrušená trať kolem Malé Huby je dokonale rekultivována.
18.7.2006, Franta

Po starém tělese ani památky, žádná kilometráž a díry po pražcích ve štěrku, jako u dříve zrušených tratí.
18.7.2006, Franta

  
Něco přece jenom zůstalo! Na pozadí portálu nového tunelu se vyjímají rozvaliny mostních oblouků.
18.7.2006, Franta

  
Stejné místo z druhé strany.
18.7.2006, Frantaminulá série první série
zpět vzhůru