index.jpg, 12,4 kB železniční koridory ČR
FOTOGALERIE
  Úvod Histor Součas Provoz Techno Foto Odkazy

zpět
Přerov - Česká Třebová 4/11
minulá série další série


Zábřežské nádraží, kolejová část s nástupišti.
4.12.2004, PLIZ

  
Večerní romantika na nástupišti zábřežské stanice.
4.12.2004, PLIZ

  
První pilíře západnějšího z mostů mezi hněvkovskými tunely.
4.12.2004, PLIZ

Stejné místo z jiného úhlu.
4.12.2004, PLIZ

  
Základy mostu u západního portálu tunelu Hněvkov II.
4.12.2004, PLIZ

  
Skalní masiv nad západním portálem tunelu Hněvkov II.
4.12.2004, PLIZ

Bližší pohled na práce na skále; za pozornost stojí mostní pilíř přímo u paty masívu.
4.12.2004, PLIZ

  
Východní portál tunelu Hněvkov II.
4.12.2004, PLIZ

  
Opět východní portál s masivním větráním.
4.12.2004, PLIZ

Pohled do tunelu Hněvkov II napovídá, že stavba rychle postupuje.
4.12.2004, PLIZ

  
Vjezd do tunelu Hněvkov II od Zábřehu, pohled z původní trati.
4.12.2004, PLIZ

  
Pohled z východního portálu dlouhého hněvkovského tunelu k zastávce Lupěné
6.2.2005, Franta

Pohled z budoucího záp. portálu krátkého hněvkovského tunelu přes zasypaný rybník k trati.
6.2.2005, Franta

  
Zde východní portál téhož tunelu (Hněvkov I) a souběh dnešní a budoucí trasy.
6.2.2005, Franta

  
Přestavba koleje v úseku Grygov - Olomouc.
19.6.2004, Petr Pelikán

Jeden z mostů v témže úseku, dobře patrné jsou stožáry TV typu DS.
19.6.2004, Petr Pelikán

  
A do třetice ze stejné trati.
19.6.2004, Petr Pelikán

  
Zatopené staveniště u východního portálu tunelu Hněvkov II.
19.3.2005, Franta

Předpolí mostu u Hněvkova se stalo ostrovem...
19.3.2005, Franta

  
Provizorní konstrukce pro montáž mostu dokonce velká voda poškodila.
19.3.2005, Franta

  
Opět západní portál tunelu Hněvkov II se zatopeným staveništěm.
19.3.2005, Franta

Naproti probíhají práce na tunelu Hněvkov I a přilehlém mostu.
19.3.2005, Franta

  
Opěrná zeď posunutého oblouku nad Moravskou Sázavou v Zábřehu.
19.3.2005, Franta

  
Totéž místo přímo z trati.
20.3.2005, Franta

Pohled z téhož místa k západu; vlevo těleso historické tratě, v pozadí provizorní odbočka Most.
20.3.2005, Franta

  
Na zábřežském nádraží: zprava rekonstruované Kleinovo skladiště, dosud neopravená výpravní budova a nová stavba s technologií ZZ.
19.3.2005, Franta

  
Stavbou delšího tunelu u Hněvkova se mezi portálem a pilířem mostu proplétá silnička.
20.3.2005, Franta

Přeložka bude kvůli několikerému protnutí stávající tratě napojována po etapách.
2.4.2005, Jan Bonev

  
A ještě jednou od Zábřeha; vlevo je vidět připravovaný posun kolejí k severu, u rybníku již i s patkami.
2.4.2005, Jan Bonev

  
Již velmi známé místo mezi novými hněvkvoskými tunely.
2.4.2005, Jan Bonev

A zde již západní portál kratičkého tunelu Hněvkov I.
2.4.2005, Jan Bonev

  
Nové těleso je připraveno v oblouku na východ od tunelu Malá Huba.
2.4.2005, Jan Bonev

  
Ke stávající trati je již patrná nová trasa i od západního portálu.
2.4.2005, Jan Bonev

Zastávka za zhlavím v Krasíkově.
2.4.2005, Jan Bonev

  
Ústí třebovického tunelu na východ je již minulostí...
2.4.2005, Jan Bonev

  
Průhled třebovickým tunelem - 6 dní do uzavření.
2.4.2005, Jan Bonev

Masivní konstrukce stěn nového tunelu a přilehlého zářezu. V místě má být použita tzv. pevná jízdní dráha.
2.4.2005, Jan Bonev

  
K netunelové koleji již přibyla kolej nová, zatím odbočující na stávající trasu. Levá kolej bude po obnově již směřovat přímo.
2.4.2005, Jan Bonev

  
Totéž místo mezi Rudolticemi a Třebovicemi, z nového tělesa zatím kolej uhýbá.
2.4.2005, Jan Bonev

Obě nová ostrovní nástupiště v Zábřehu na Moravě.
19.3.2005, Franta

  
Z obou typizovaných perónů vede do podchodu i výtah.
19.3.2005, Franta

  
Dosud původní šumperské nástupiště a nový nadjezd v pozadí.
19.3.2005, Franta

Postupně překládaný oblouk u Zábřehu.
20.3.2005, Franta

  
Jeřáb právě snáší kolejová pole u základny OTV v Zábřehu. V pozadí budovaná přeložka.
20.3.2005, Franta

  
Pokračující práce u Hněvkova, v pozadí tunel Hněvkov I.
24.4.2005, Franta

Stavba mostu mezi hněvkvoskými tunely.
24.4.2005, Franta

  
Ze stejného míst na druhou stranu: zářez, most a portál tunelu Hněvkov II.
24.4.2005, Franta

  
Ukládání příhradové konstrukce mostu přes Moravskou Sázavu u západního portálu tunelu Hněvkov II.
24.4.2005, Franta

Pohled na stejné místo od severu.
24.4.2005, Franta

  
Výluka liché staniční skupiny v Hoštejně.
24.4.2005, Franta

    


minulá série další série
zpět vzhůru