index.jpg, 12,4 kB železniční koridory ČR
FOTOGALERIE
  Úvod Histor Součas Provoz Techno Foto Odkazy

zpět
Přerov - Česká Třebová 5/11
minulá série další série


Vytrhané koleje liché skupiny od krasíkovského zhlaví v Hoštejně.
24.4.2005, Franta

  
Nová trasa přetne současnou v místě mostu a dále se stočí obloukem do tunelu Malá Huba.
24.4.2005, Franta

  
Kolem staveniště nového tělesa k tunelu Malá Huba projíždí po nevyloučené 2.TK vlak do Hoštejna.
24.4.2005, Franta

Most z roku 1999 na staré trase u Malé Huby.
24.4.2005, Franta

  
Pohled z nového tělesa u Malé Huby k Hoštejnu.
24.4.2005, Franta

  
Z nadhledu v Zábřehu je vidět vytrhaná 2.TK k odbočce Most a v pozadí její nové těleso.
15.4.2005, Milan Veselý

Pohled od romantické řeky na "romantickou" opěrnou zeď přeložky v Zábřehu.
15.4.2005, Milan Veselý

  
Celkový pohled na zábřežské nádraží od severu ukazuje výpravní budovu před rekonstrukcí a za ní již hotový technologický objekt.
15.4.2005, Milan Veselý

  
Nová podzemní odbavovací hala v Zábřehu dostává své rozměry - včetně obřích hodin.
15.4.2005, Milan Veselý

Průjezd po přeložce z Krasíkova do tunelu; v levé části jsou patrné práce na odtěžení starého náspu.
I.Q 2005, Jiří Hybler

  
Průjezd zastávkou Tatenice; okolí portálu tunelu je již pěkně upraveno.
I.Q 2005, Jiří Hybler

  
Zářez u východního portálu tatenického tunelu je částečně zasypáván.
I.Q 2005, Jiří Hybler

Zářez za budoucím třebovickým tunelem; v pozadí původní trať.
30.4.2005, Franta

  
Pohled z "lokálkové koleje" do Třebovic. Patrný je zcela snesený most obou TK hlavní tratě.
30.4.2005, Franta

  
Vlak opouští Třebovice po koleji tratě č.262.
30.4.2005, Franta

Na druhé straně je již patrný provizorní rozplet do koleje směr Rudoltice.
30.4.2005, Franta

  
Totéž místo z bližšího pohledu. Vlevo je vytrhaná kolej k tunelu.
30.4.2005, Franta

  
Pohled z Třebovic: zprava trať č.262, 270 a budovaný zářez.
30.4.2005, Franta

Známé místo, ale něco se změnilo...
30.4.2005, Franta

  
Vpravo je snesená 2.TK, v jejíž stopě se buduje nové těleso; současná 1.TK bude zrušena.
30.4.2005, Franta

  
Nové dvojkolejné těleso v bývalé 2.TK se blíží k Rudolticím.
30.4.2005, Franta

Nové těleso přichází zprava od Třebovic; zde se směrově zapojuje do bývalé 2.TK.
30.4.2005, Franta

  
Podobný pohled stejným směrem; rozsah zemních prací zde budí úctu.
30.4.2005, Franta

  
Nové odvodňovací žlaby prozrazují plánovanou trasu kolejí do Rudoltic.
30.4.2005, Franta

Velká opěrná zeď původní 2. koleje přijde patrně na zbourání.
30.4.2005, Franta

  
I v místě nadjezdu zrušené koleje vypadá krajina pod Třebovickým sedlem jako po válce...
30.4.2005, Franta

  
Rozestavěné rudoltické zhlaví v Třebovicích
6.6.2005, Petr Hubený

Stavební práce na místě původní 2.TK z třebovického tunelu do Třebovic
6.6.2005, Petr Hubený

  
Budování nového zářezu třebovického tunelu, vpravo je původní 1.TK a odbočná trať do Chornice.
6.6.2005, Petr Hubený

  
Zrušená 2.kolej a zasypaný západní portál původního třebovického tunelu
6.6.2005, Petr Hubený

Nový třebovický tunel od Rudoltic
6.6.2005, Petr Hubený

  
Pohled z nového tunelu směr Rudoltice, provizorní křížení se silnicí I/14
6.6.2005, Petr Hubený

  
Dočasně neprůjezdná silnice I/14, v pozadí probíhá betonáž stropu nového třebovického tunelu.
6.6.2005, Petr Hubený

Pohled od původního tunelu k dosud funkční 1. koleji.
6.6.2005, Petr Hubený

  
Osiřelé ústí starého třebovického tunelu
6.6.2005, Petr Hubený

  
Obázek brzo patřící minulosti, rozdělení 1.TK a odbočné trati do Chornice.
6.6.2005, Petr Hubený

Dnes již "klasický" obrázek původní zastávky Tatenice
6.6.2005, Petr Hubený

  
Postupně demontovaný ocelový most z Tatenic k původnímu krasíkovskému tunelu
6.6.2005, Petr Hubený

  
Pohled od tunelu do Tatenic
6.6.2005, Petr Hubený

Temný konec "lesní cesty" je tatenické ústí původního tunelu u Krasíkova.
6.6.2005, Petr Hubený

  
Nový most a opěrná zeď posunuté 1.TK za odbočkou Tatenice směrem k tunelu Malá Huba.
6.6.2005, Petr Hubený

  
Pohled z téhož místa zpět k hotovému tunelu Tatenice.
6.6.2005, Petr Hubený

Mohutná opěrná zeď přeložky mezi tunely Malá Huba a Tatenice
6.6.2005, Petr Hubený

  
Obnova 1.TK Tatenice - Hoštejn; v pozadí je západní portál tunelu Malá Huba.
6.6.2005, Petr Hubený

  
Konstrukce mostů přes Moravskou Sázavu u Lupěného rostou jako z vody.
6.6.2005, Petr Hubený

Třebovický portál nového hloubeného tunelu na trati do Rudoltic
6/2005, ing. Miroslav Vala

  
Ze stejného místa zpět k Třebovicím
6/2005, ing. Miroslav Vala

  
Bednění stropu tunelu v poslední chybějící části - nad starým tunelem.
6/2005, ing. Miroslav Vala

Pohled přes dokončovaný strop tunelu k Třebovicím
6/2005, ing. Miroslav Vala

  
Po dokončení izolace vznikne na "střeše" třebovického tunelu kromě silnice i biokoridor.
6/2005, ing. Miroslav Vala

  
Rudoltický portál téhož tunelu; na upraveném podloží bude položena tzv. pevná jízdní dráha.
6/2005, ing. Miroslav Valaminulá série další série
zpět vzhůru