index.jpg, 12,4 kB železniční koridory ČR
FOTOGALERIE
  Úvod Histor Součas Provoz Techno Foto Odkazy

zpět
Přerov - Česká Třebová 6/11
minulá série další série


Připravená trasa od třebovického tunelu směrem do Rudoltic
6/2005, ing. Miroslav Vala

  
S ročním předstihem bylo vytvořeno složité těleso pro pevnou jízdní dráhu.
6/2005, ing. Miroslav Vala

  
Nově zdvojkolejňovaný úsek 1.TK mezi tunelem a Rudolticemi
6/2005, ing. Miroslav Vala

Na obnoveném tělese již vyrůstá kolej, ale i po dokončení nedalekého tunelu se zde nejspíš bude ještě dočasně využívat původní trasy.
6/2005, ing. Miroslav Vala

  
Příčinou poměrně dlouhého období výstavby v tomto úseku je použití pevné jízdní dráhy Rheda - poprvé v ČR.
6/2005, ing. Miroslav Vala

  
Značná část budoucí 2. koleje je už vybetonována.
6/2005, ing. Miroslav Vala

Svršek se skládá z kolejnic UIC60 s běžným pružným upevněním na spřažených pražcích s betonovými "hrobečky" a propojením příhradovými nosníčky.
6/2005, ing. Miroslav Vala

  
Po směrovém a výškovém vyrovnání na betonové desce je společně s další výztuží svršek zalit betonem do další desky.
6/2005, ing. Miroslav Vala

  
Vskutku kvalitní lesní cesta! Už příliš věcí neukazuje na bývalou 2.TK v místě křížení kolejí.
6/2005, ing. Miroslav Vala

Na druhém konci "pevné" koleje probíhá personálně velmi náročná betonáž.
6/2005, ing. Miroslav Vala

  
Pouze nový propustek a rostoucí těleso v pravé části obrázku nasvědčují, kudy za pár měsíců projede vlak do Rudoltic.
6/2005, ing. Miroslav Vala

  
Umělé stavby rostou z "tankodromu" jako houby po dešti a stará 1. kolej to bude mít za chvíli sečteno.
6/2005, ing. Miroslav Vala

V místě bývalého výškového i směrového sblížení obou kolejí u Rudoltic je značně zvyšováno těleso po 2.TK.
6/2005, ing. Miroslav Vala

  
Zábřežské zhlaví žst. Hosštejn s rozestavěnou lichou skupinou
14.5.2005, Franta

  
Západní z mostů mezi hněvkovskými tunely - pilíře jsou téměř dokončeny.
14.5.2005, Franta

Kratší hněvkovský tunel je již proražen, ale práce zde zbývá stále dost.
14.5.2005, Franta

  
Pokračující dostavba nádraží v Zábřehu
10.6.2005, Franta

  
Betonáž pilířů nového mostu u Zábřehu; nové směrové vedení kolejí zde bude současné křížit a tak bude napojování jistě dost pikantní.
10.6.2005, Franta

Hoštejnské zhlaví v Zábřehu s novým silničním mostem
10.6.2005, Franta

  
Plnostěnné ocelové konstrukce západního mostu u Hněvkova jsou již osazeny.
11.6.2005, Franta

  
Zářez směrem k Zábřehu je již vyhlouben a připravuje se betonáž spřažené desky na mostě.
11.6.2005, Franta

Na hoštejnské straně kratšího tunelu byla odvezena halda rubaniny a připravuje se stavba menšího mostu.
11.6.2005, Franta

  
Nová zastávka Hoštejn již vzniká v 1.TK za poslední výměnou směrem na Tatenice.
11.6.2005, Franta

  
Násep k tunelu Malá Huba od Hoštejna
12.6.2005, Franta

Futuristický most tamtéž je vskutku elegantní!
12.6.2005, Franta

  
Z dokončované 1.TK mezi Tatenicemi a Malou Hubou odbočuje provizorně kolej do původní trasy.
12.6.2005, Franta

  
Pohled k tunelu z větší vzdálenosti.
12.6.2005, Franta

Takřka u odbočky Tatenice je na postupu stavba mostu v 1.TK. V pozadí v průzoru tunely Tatenice a Krasíkov.
12.6.2005, Franta

  
Odbočka Tatenice; z 1. koleje se za pár měsíců stal opravdový "biokoridor"...
12.6.2005, Franta

  
Tunel Tatenice se zasypaným zářezem původní tratě
12.6.2005, Franta

Výjezd z tatenického tunelu do zastávky
12.6.2005, Franta

  
Na krasíkovské straně nové zastávky vznikl pryžový přejezd, umožňující přístup k tunelu.
12.6.2005, Franta

  
Vzhled nové tatenické zastávky na mostě mezi tunely je vskutku impozantní.
12.6.2005, Franta

Přestavba mostu na rudoltickém zhlaví žst. Třebovice v Čechách
13.6.2005, Richard Poul

  
Druhý most o pár metrů dál získává v hlavních TK ocelovou konstrukci, zatímco na lokálkové koleji je ponechán obloukový kamenný most.
13.6.2005, Richard Poul

  
Na přeložce přes Třebovické sedlo jsou již osazovány stožáry TV.
13.6.2005, Richard Poul

V protilehlém zářezu jsou již hotové stěny.
13.6.2005, Richard Poul

  
Rychlík jede přes Třebovické sedlo zatím po staré koleji, dodávka zase odbočuje na provizorní silnici.
13.6.2005, Richard Poul

  
V žst. Hoštejn je dokončována lichá staniční skupina - již bez nástupišť. "Hlídkuje" zde 771.105.
13.6.2005, Richard Poul

Oblouk ve stanici nedoznal plánovaného přeložení a tudíž zde bude rychlost pouze 100/130 km/h.
13.6.2005, Richard Poul

  
Krajní pole nového mostu u Hněvkova; v pozadí stará trasa.
13.6.2005, Richard Poul

  
Konstrukce východního mostu mezi tunely se dokončuje přímo na místě.
13.6.2005, Richard Poul

Krajní pole mostu bude osazeno až později. Též v tunelu je práce ještě mnoho.
13.6.2005, Richard Poul

  
Z druhé strany tunelu je u zastávky Lupěné připravováno provizorní odbočení koleje po dobu napojování přeložky..
13.6.2005, Richard Poul

  
Pohled ze zastávky Lupěné přes odbočku k tunelu.
13.6.2005, Richard Poul

Osobní vlak ze Zábřehu přijíždí do novotou vonící zastávky Lupěné.
13.6.2005, Richard Poul

  
Copak se asi stalo s cedulí u starého tunelu v Třebovicích?
4.12.2004, Bc. Petr Lang

  
Stavba nové zastávkové boudičky ve Střeni
3.4.2004, Bc. Petr Lang

Vjezdová návěstidla žst. Červenka
23.4.2004, Bc. Petr Lang

  
Pohled od km 67,1 (začátek stavby koridoru - žst. Červenka) na chybějící 2. TK (k nadjezdu silnice do Šternberka)
8.5.2004, Bc. Petr Lang

  
Strojní obnova úseku Červenka - Štěpánov na konci léta a na podzim 2004, lokomotiva 730.604 s pracovní soupravou se vrací do žst. Červenka, na postrku je lokomotiva 742.360.
11.8.2004, Bc. Petr Langminulá série další série
zpět vzhůru