index.jpg, 12,4 kB železniční koridory ČR
FOTOGALERIE
  Úvod Histor Součas Provoz Techno Foto Odkazy

zpět
Přerov - Česká Třebová 7/11
minulá série další série


Podzimní idyla v nové zastávce Střeň
4.11.2004, Bc. Petr Lang

  
Osobní vlak v téměř dokončené zastávce Střeň
4.11.2004, Bc. Petr Lang

  
Poslední okamžiky fyzické existence odjezdového návěstidla L2 v té chvíli jiz bývalé žst. Střeň
30.10.2004, Bc. Petr Lang

Lukavické zhlaví žst. Mohelnice dozná značné proměny.
23.4.2005, Bc. Petr Lang

  
Ještě letos by měla zmizet typická budova St.2 v Mohelnici.
23.4.2005, Bc. Petr Lang

  
Setkání lokomotiv 163.072, 151.004 a 182.052 v žst. Mohelnice
23.4.2005, Bc. Petr Lang

Opuštěná dopravní kancelář bývalé žst. Střeň
27.3.2005, Bc. Petr Lang

  
Pn 63105 projízdí zastávkou Střeň
30.4.2005, Bc. Petr Lang

  
Rekonstruovaná výpravní budova žst. Štěpánov
13.5.2005, Bc. Petr Lang

Olomoucké zhlaví žst. Štěpánov
13.5.2005, Bc. Petr Lang

  
Prozatimní konec koridoru v km 67,1 (poblíž žst. Červenka)
9.6.2005, Bc. Petr Lang

  
V km 74,3 (poblíž předvěsti žst. Štěpánov) je vždy pod mostní konstrukcí dostatek vody.
12.6.2005, Bc. Petr Lang

Modernizovaná trať v km 73,0 nedaleko zastávky Střeň
12.6.2005, Bc. Petr Lang

  
Nadjezd v km 72,8 (v pozadí zastávka Střeň), v úseku Olomouc - Červenka byly zbudovány celkem tři nové nadjezdy, všechny dostaly podobně jako tento slusivé vzory od sprejerů.
12.6.2005, Bc. Petr Lang

  
Konec koridoru v km 83,4 v Olomouci prednádraží
25.6.2005, Bc. Petr Lang

Současná trať v mezistaničním úseku Červenka - Moravičany
29.6.2005, Bc. Petr Lang

  
Pohled do sudé kolejové skupiny žst. Třebovice v Čechách
11.5.2005, Bc. Petr Lang

  
Výstavba ostrovního perónu a podchodu v žst. Třebovice v Čechách
11.5.2005, Bc. Petr Lang

"Práce" ve stanici Hoštejn během přestavby liché kolejové skupiny
11.5.2005, Bc. Petr Lang

  
Lokomotiva 162.014 se proplétá s R 243 po 2.SK rozestavěné žst. Hoštejn.
11.5.2005, Bc. Petr Lang

  
Pn vlak s lokomotivou 182.134 projíždí okolo odbočky do tunelu Malá Huba.
21.5.2005, Bc. Petr Lang

Buldozer v opuštěné tunelové koleji nedaleko starého tunelu u Třebovic
14.6.2005, Bc. Petr Lang

  
Provizorní napojení hlavní trati na lokálkovou kolej v Třebovicích; vpravo se již rýsuje přeložka.
14.6.2005, Bc. Petr Lang

  
MOs 24739 zdržel nákladní vlak od Rudoltic na vjezdu do Třebovic v Čechách.
14.6.2005, Bc. Petr Lang

Práce v 1.TK u Rudoltic
14.6.2005, Bc. Petr Lang

  
Upravená pláň 1.TK v místě začátku přeložky u Rudoltic
14.6.2005, Bc. Petr Lang

  
Výhled na kraj Hněvkova: zleva přichází stará trať, v pozadí je patrný krátký hněvkovský tunel. Ideální místo pro zastávku...
21.6.2005, Bc. Petr Lang

Z nadloží tunelu Hněvkov I můžeme vidět nové těleso k Hoštejnu.
23.6.2005, Bc. Petr Lang

  
Pokračující práce na mostě u východního portálu tunelu Hněvkov II
23.6.2005, Bc. Petr Lang

  
Příprava mohutného tělesa tratě tamtéž - nedostatek materiálu při obrovských výrubech v tunelech nehrozí.
23.6.2005, Bc. Petr Lang

Přestavba mostu v úseku Brodek u Přerova - Grygov, je zajímavé, že při práci na koridorech jsou stále s výhodou využívány starodávné, ale nezničitelné V3S. Něco jako řady 140 nebo 181...
25.6.2005, Petr Pelikán

  
Betonáž nadjezdu před Grygovem (od Přerova) poblíž Strejčkova lomu
25.6.2005, Petr Pelikán

  
Letecký pohled na tunely okolo zastávky Tatenice; dobře patrná je stará trasa i dům nad kratším tunelem.
19.6.2005, Railmen

Situace přeložky v úseku Třebovice - Rudoltice: novou trasu prozrazují jasné barvy, zatímco staré koleje jsou v zelené krajině takřka neviditelné.
19.6.2005, Railmen

  
Nástupiště nové zastávky Hoštejn, zatím jen v 1. koleji.
2.7.2005, Franta

  
Rozměrný zářez u obce Hněvkov a dokončování tunelu a mostu k Hoštejnu
2.7.2005, Franta

Osobní vlak směřuje po 1.TK do Tatenic; v pozadí je patrný portál tunelu Malá Huba.
22.7.2005, Franta

  
Připravené těleso k tunelu Malá Huba ze směru od Tatenic
22.7.2005, Franta

  
Betonáž monolitického mostu přes Moravskou Sázavu u západního portálu Malé Huby
22.7.2005, Franta

Tentýž most z jiného pohledu. Patrné je pojízdné bednění v tunelu.
22.7.2005, Franta

  
Přeložka oblouku v místě napojení od tunelu Malá Huba; od Hoštejna se blíží nákladní vlak. Téměř nový most (pod fotografem) je s drobnými změnami zachován a poslouží i nové trati.
22.7.2005, Franta

  
Za obloukem směrem na východ je již 1.TK přebudována.
22.7.2005, Franta

Po novém tělese od tunelu Malá Huba k Hoštejnu zatím pojíždějí jen Tatrovky.
22.7.2005, Franta

  
Budování podchodu zastávky Hoštejn pod zhlavím sudé skupiny
22.7.2005, Franta

  
Již známý pohled u Hněvkova: práce jsou opět o něco dále.
22.7.2005, Franta

Betonáž spřažené desky mostu u západního portálu tunelu Hněvkov II
22.7.2005, Franta

  
V místě starého mostu u Krasíkova již probíhají jen čistící práce.
30.7.2005, Franta

  
Pohled od západu zde prozrazuje původní těleso.
30.7.2005, Franta

Dokončování mostu na posunutém oblouku u Malé Huby
30.7.2005, Franta

  
Rekonstrukce 2.TK od odbočky Tatenice k Hoštejnu
30.7.2005, Franta

  
Nové těleso k tunelu Malá Huba již s patkami TV.
30.7.2005, Frantaminulá série další série
zpět vzhůru