index.jpg, 12,4 kB železniční koridory ČR
FOTOGALERIE
  Úvod Histor Součas Provoz Techno Foto Odkazy

zpět
Přerov - Česká Třebová 8/11
minulá série další série


Srovnávaný oblouk mezi Hoštejnem a tunelem Hněvkov I
30.7.2005, Franta

  
Téměř dokončené ostrovní nástupiště v Třebovicích
30.7.2005, Franta

  
Výrazně posunuté rudoltické zhlaví žst. Třebovice v Čechách; vlak jede poslední den po lokálkové koleji.
30.7.2005, Franta

Zde už nová trať odbočuje do zářezu a stoupá k tunelu. Vlevo za sloupem je trasa zrušené tunelové koleje.
30.7.2005, Franta

  
Nová 2.TK na přeložce v Třebovicích již čeká na zprovoznění.
30.7.2005, Franta

  
I z druhé strany si přeložka pod Třebovickým sedlem vyžádala velké zemní práce a nákladné zajištění svahů.
30.7.2005, Franta

Pevná jízdní dráha mezi Třebovicemi a Rudolticemi je již dokončena, 1.8. má svou premiéru v ČR.
30.7.2005, Franta

  
Nový technologický objekt žst. Zábřeh na Moravě
srpen 2005, Milan Veselý

  
Nový vstup do zábřežské stanice v úrovni podchodu
srpen 2005, Milan Veselý

Opravené Kleinovo skladiště u šumperského nástupiště v Zábřehu
srpen 2005, Milan Veselý

  
Tatáž stavba při pohledu od kolejí
srpen 2005, Milan Veselý

  
Mezi opravenými a novými stavbami již "straší" jen stará výpravní budova.
srpen 2005, Milan Veselý

Výrazným prvkem nové stanice v Zábřehu je věž s hodinami.
srpen 2005, Milan Veselý

  
Dokončovací práce na šumperském nástupišti v Zábřehu
srpen 2005, Milan Veselý

  
A zde již nástupiště v provozu
srpen 2005, Milan Veselý

Stavba nadjezdu v úseku Brodek u Přerova - Grygov.
září 2005, Saša Szpernol

  
Staniční budova v Brodku u Přerova.
září 2005, Saša Szpernol

  
Staveniště u zastávky Lupěné; k tunelu již vede násep a pracuje se na mostech.
15.9.2005, Franta

Na západním mostě u Hněvkova se připravuje betonáž desky na ocelové mostní konstrukci. V pozadí portál kratšího hněvkovského tunelu.
15.9.2005, Franta

  
Opačný pohled na novou trať u Hněvkova. Za zářezem je patrný portál tunelu Hněvkov II.
15.9.2005, Franta

  
Rozměrná konstrukce téhož mostu ze silnice pod krajním polem.
15.9.2005, Franta

Západní portál tunelu Hněvkov I; probíhá montáž bednění finálního ostění.
15.9.2005, Franta

  
Totéž s pohledem i na trať. Lidé ze strážního domku vpravo se už mohou těšit na klid.
15.9.2005, Franta

  
V nové zastávce Hoštejn je již před dokončením i 2.TK.
15.9.2005, Franta

Poněkud bizarní pohled na nádraží Hoštejn z nové zastávky. Úzký podchod zleva obepíná vlečka místní pily.
15.9.2005, Franta

  
Nejdále jsou práce na tunelu Malá Huba, ještě letos tudy budou jezdit vlaky.
15.9.2005, Franta

  
Osobní vlak vyjel z Hoštejna a míjí již z půlky přeložený oblouk u tunelu Malá Huba.
15.9.2005, Franta

Pokračující přestavba zábřežského nádraží z přednádražního prostoru.
15.9.2005, Franta

  
Šumperské nástupiště v Zábřehu na Moravě.
15.9.2005, Franta

  
Dokončovací práce v místě posunutého oblouku na začátku přeložky v Třebovicích.
27.7.2005, Jiří Hybler

Pod 2.TK zde musela kvůli posunu vzninkout opěrná zeď.
27.7.2005, Jiří Hybler

  
Motokrosová dráha? Ne, východní portál starého tunelu v Třebovicích...
27.7.2005, Jiří Hybler

  
Osobní vlak mezi Tatenicemi a Hoštejnem směřuje u Malé Huby zatím na starou trať.
15.10.2005, Bc. Petr Lang

Nákladní vlak na témže místě.
15.10.2005, Bc. Petr Lang

  
Dočasné napojení přeložky u tunelu Malá Huba.
15.10.2005, Bc. Petr Lang

  
Koleje přeložky Malá Huba od tunelu. Vpravo odbočuje stará trať.
15.10.2005, Bc. Petr Lang

Toto napojení umožnilo dokončit obě koleje přeložky při současném dvoukolejném provozu na původní trati.
15.10.2005, Bc. Petr Lang

  
Ještě jeden pohled přes tunel, most a násep k odbočce.
15.10.2005, Bc. Petr Lang

  
Hoštejnský portál tunelu Malá Huba s elektrizačním vlakem na 2.TK.
15.10.2005, Bc. Petr Lang

Gabiony obložený portál tunelu Malá Huba.
15.10.2005, Bc. Petr Lang

  
Napojení přeložky Malá Huba na hoštejnské straně.
15.10.2005, Bc. Petr Lang

  
"Šestikolák" 181.069 u tunelu Malá Huba.
15.10.2005, Bc. Petr Lang

Stejným místem projíždí 151.006.
15.10.2005, Bc. Petr Lang

  
Opěrné zdi kousek za Tatenicemi; znančný prostor vpravo dává tušit posunutý oblouk.
12.11.2005, Franta

  
Nákladní vlak přetíná údolí Moravské Sázavy po novém mostě u tunelu Malá Huba.
13.11.2005, Franta

Odpojená trať u západní strany přeložky Malá Huba. Patrno je i několik nových sloupů TV, postavených při provizorním napojení.
12.11.2005, Franta

  
Směrem k tunelu pokračují práce na 2. koleji.
12.11.2005, Franta

  
Západní portál tunelu Malá Huba z přilehlého mostu.
13.11.2005, Franta

Pohled zpět z tunelu k Tatenicím.
13.11.2005, Franta

  
Detail zavěšení TV v tunelu Malá Huba.
13.11.2005, Franta

  
Nové tunely zahrnují dvě stezky podél kolejí i se zábradlím, množství výklenků a v případě potřeby bohaté osvětlení.
13.11.2005, Frantaminulá série další série
zpět vzhůru