index.jpg, 12,4 kB železniční koridory ČR
FOTOGALERIE
  Úvod Histor Součas Provoz Techno Foto Odkazy

zpět
Přerov - Česká Třebová 9/11
minulá série další série


Hoštejnským portálem tunelu Malá Huba právě projíždí osobní vlak do Třebové.
13.11.2005, Franta

  
Malá Huba od Hoštejna, terénní úpravy okolí jsou již hotové.
13.11.2005, Franta

  
Ač přeložka, i trať od Malé Huby k původním kolejím je silně vlnitá.
13.11.2005, Franta

Upravené těleso přeložky Malá Huba.
13.11.2005, Franta

  
Podbíječka nad skvělým mostem u Malé Huby.
13.11.2005, Franta

  
Bryskně odpojená a deelektrizovaná trať okolo Malé Huby. Na řadu příjde zrušení a rekultivace.
13.11.2005, Franta

Useknutý konec staré trati, vlevo je patrná nová trasa k tunelu.
13.11.2005, Franta

  
Zajímavý pohled opačným směrem ze starého úseku k nové trati.
13.11.2005, Franta

  
Stroj SSP 100 při zarovnávání štěrku u přeložky Malá Huba.
13.11.2005, Franta

Místo napojení staré trati na novou před Hoštejnem. Ve druhé koleji zbývá dokončit TV.
13.11.2005, Franta

  
Následuje zajímavé šikmé připojení na celkem nový most staré trati. Zde pohled od Zábřehu.
13.11.2005, Franta

  
Za mostem se pracuje na 2. koleji v posunutém oblouku.
13.11.2005, Franta

IC vlak míjí elektrizační vozy v posunutém oblouku za Malou Hubou. Na starou trať upomíná jen těleso v popředí.
13.11.2005, Franta

  
Obkládání stěn kamenem u nedalekého podjezdu před Hoštejnem.
13.11.2005, Franta

  
Nové koleje v dlouhé přímé před Hoštejnem byly dokončeny letos již v předstihu.
13.11.2005, Franta

Krátký hněvkovský tunel má již hotové ostění i v hloubené části.
12.11.2005, Franta

  
Téměř hotový je i mostek před tunelem od Hoštejna.
12.11.2005, Franta

  
Práce notně postoupily i před Lupěným. Za delší tunelem končí betonářské práce a hotové je i těleso přeložky.
12.11.2005, Franta

Přednádraží v Olomouci; dobře patrná je část zrekonstruovaného zhlaví seřadiště s výhybkami na betonových pražcích.
1.8.2005, Miroslav Brabec

  
Osobní nádraží v Olomouci a trať na Přerov. Světlé koleje za stanicí prozrazují dokončenou modernizaci.
1.8.2005, Miroslav Brabec

  
Rozsáhlé staveniště třebovického tunelu. V dubnu tu byly v části zakládány podzemní stěny.
20.4.2005, Jan Rucker

O kousek dále již probíhala betonáž stropu tunelu.
20.4.2005, Jan Rucker

  
Odtěžování zemin v třebovickém "krytém zářezu"pod ochranou podzemních stěn.
20.4.2005, Jan Rucker

  
Dluhonické zhlaví žst. Grygov a práce v sudé skupině.
5.8.2005, Karel Jiříček

Stavba nového ostrovního perónu v Grygově.
5.8.2005, Karel Jiříček

  
Práce na brodeckém zhlaví v Grygově.
5.8.2005, Karel Jiříček

  
Zatím staré koleje už na novém podloží mezi Grygovem a Brodkem.
5.8.2005, Karel Jiříček

Obodbná situace v oblouku téhož úseku.
5.8.2005, Karel Jiříček

  
Dokončovaná přeložka u Zábřehu na Moravě.
5.8.2005, Karel Jiříček

  
Práce na mostě v Zábřehu; z osy je patrný posun oproti staršímu mostu.
5.8.2005, Karel Jiříček

Vyklenutý oblouk na konci přeložky u Zábřehu. Přesunut byl už minimálně po druhé.
5.8.2005, Karel Jiříček

  
Násep západně od krátkého hněvkovského tunelu.
5.8.2005, Karel Jiříček

  
Nový třebovický "tunel" od východu.
5.8.2005, Karel Jiříček

Pohled z tunelu k Třebovicím.
5.8.2005, Karel Jiříček

  
Konec přilehlého zářezu v témže směru.
5.8.2005, Karel Jiříček

  
V krátkém úseku mezi tunelem a Třebovicemi trať zapadá do terénu.
5.8.2005, Karel Jiříček

Kratičký zářez u Třebovic musel bý tajištěn nízkými kotvenými stěnami.
5.8.2005, Karel Jiříček

  
Výrazně narovnaný oblouk na vjezdu do Třebovic; původní trasa je patrná z lokálkové koleje vlevo.
5.8.2005, Karel Jiříček

  
V listopadu 2005 už vlaky u Zábřehu projíždějí po 1. koleji nového mostu.
18.11.2005, Franta

Současně se dokončuje most v 2. koleji.
18.11.2005, Franta

  
Most od Hoštejna a průhled hněvkovským dlouhým tunelem k Zábřehu.
19.11.2005, Franta

  
Západnímu portálu tunelu Hněvkov II vévodí mohutná betonová stěna.
19.11.2005, Franta

Práce na mostě mezi hněvkovskými tunely.
19.11.2005, Franta

  
Pohled z místa přibočení přeložky k tunelu Hněvkov I.
19.11.2005, Franta

  
Ze stejného místa opačným směrem je dokončen násep srovnaného oblouku včetně konstrukce podjezdu.
19.11.2005, Franta

Nákladní vlak na staré tratí míjí zatím osiřelý podjezd z minulého obrázku.
19.11.2005, Franta

  
Kompletně dokončená zastávka Hoštejn.
19.11.2005, Franta

  
Vlak OKD se "čmelákem" 770.534 projíždí staveništěm Odbočky Benkov.
1.12.2005, Bc. Petr Lang

Výhybky provizorní odbočky jsou už v 1. koleji, připravuje se montáž do 2.TK.
1.12.2005, Bc. Petr Lang

  
Kolem zástupu dělníků projíždí 151.001.
1.12.2005, Bc. Petr Lang

  
Zemní práce ve vytržené 2.TK na Odb. Benkov.
1.12.2005, Bc. Petr Lang

Manipulace jeřábem s kolejovými poli během stavby Odb. Benkov.
1.12.2005, Bc. Petr Lang

  
Pomáhá i 740.401 OKD.
1.12.2005, Bc. Petr Lang

  
Mrazivý pohled do přihlého oblouku.
1.12.2005, Bc. Petr Lang

Počátky prací na západním portálu dlouhého krasíkovského tunel na pozadí obce Krasíkov.
1.5.2003, Karel Lubina

  
Souběh se silnicí za Tatenicemi už také zcela změnil svou podobu.
1.5.2003, Karel Lubina

  
Pohled na stanici Hoštejn a trať na Zábřeh z blízkosti památníku této železnice.
1.5.2003, Karel Lubina

Halda rubaniny mezi Krasíkovem a Hoštejnem.
1.5.2003, Karel Lubina

  
Bývalá trať u zastávky Tatenice.
duben 2005, Karel Lubina

  
Prostor zrušené zastávky Tatenice.
srpen 2005, Karel Lubinaminulá série další série
zpět vzhůru