index.jpg, 12,4 kB železniční koridory ČR
FOTOGALERIE
  Úvod Histor Součas Provoz Techno Foto Odkazy

zpět
Elektrizace Kadaň - Karlovy Vary 1/1
minulá série další série

Vpravdě historické setkání: 781.525 a T444.0295 ve Vojkovicích.
1998, Jan Bonev

  
S řekou Ohří po boku brumlají 751.158 a 070 do Klášterce n.O.
31.7.2003, Jan Bonev

  
750.287 na stejném místě.
31.7.2003, Jan Bonev

Ve stínu se nebohý motoráček ukrývá před perštejnským "mechanickým lesem".
31.7.2003, Jan Bonev

  
750.287 byla právě pozdravena ostrovskou "mechanikou".
31.7.2003, Jan Bonev

  
Stroje 751.210 a 209 postrkují z Ostrova n.O. směr Vojkovice.
31.7.2003, Jan Bonev

Pracovní "satanistické prasátko" 703.666 dříme v Klášterci n.O.
12.2.2004, Jan Bonev

  
749.102 a zastávka Vernéřov.
12.2.2004, Jan Bonev

  
751.159 a 161 u zastávky Vernéřov.
12.2.2004, Jan Bonev

Řada 810 si své výkony udrží i po elektrizaci. Zde 810.601 u Hájku.
12.2.2004, Jan Bonev

  
751.210 a 209 atakují vrcholovou stanici.
12.2.2004, Jan Bonev

  
Rozlučme se s aktéry tohoto snímku, brzy budou i zde v Hájku nahrazeni.
12.2.2004, Jan Bonev

Pracovní "kocour" 742.541 s elektrizačním vlakem v Klášterci.
13.3.2005, Jan Bonev

  
Svařování ocelové konstrukce nového kláštereckého mostu v přilehlé stanici.
13.3.2005, Jan Bonev

  
Práce na novém mostě v 1.TK mezi Vojkovicemi a Ostrovem n.O.
13.3.2005, Jan Bonev

"Koridorová" trať u Klášterce nad Ohří.
13.3.2005, Jan Bonev

  
Stavební "hektor" 720.541 firmy EŽ Praha v Ostrově.
13.3.2005, Jan Bonev

  
Příprava patek pro nosné brány k výměně mostu v Klášterci.
13.3.2005, Jan Bonev

A zde již rámy po osazení.
18.3.2005, Jan Bonev

  
V Kadani se zatím musí přepřahat: 750.326 a 749.130 na "Excelsioru".
18.3.2005, Jan Bonev

  
742.534 opět v Klášterci.
18.3.2005, Jan Bonev

750.013 na postrku mezi Vernéřovem a Kláštercem nad Ohří
18.3.2005, Jan Bonev

  
Přípřež 751.209+210 opouští s uhelným vlakem Klášterec a směřuje na Kadaň.
18.3.2005, Jan Bonev

  
Posledním "dráty nenačichlým" úsekem u Perštejna projíždí 750.326.
18.3.2005, Jan Bonev

"Brejlovec" 750.013 veze plně ložený vlak z Perštejna ke Kotvině.
18.3.2005, Jan Bonev

  
Do zasněžených Vojkovic nad Ohří právě doráží "vyrovnávka" s 751.158 v čele.
13.3.2005, Jan Bonev

  
Slalom mezi sloupy připomíná rychlík vedený 749.140 mezi Ostrovem a Vojkovicemi.
13.3.2005, Jan Bonev

Dvojička 751.172+184 směřuje z Vojkovic do Ostrova nad Ohří.
13.3.2005, Jan Bonev

  
Kapacitně plně postačující (!) motorový osobní vlak opouští zastávku Boč na již dříve rekonstruované 2. TK.
24.9.2005, Hub

  
Železniční stanice Stráž nad Ohří
24.9.2005, Hub

Nové ostrovní nástupiště v žst. Stráž nad Ohří.
24.9.2005, Hub

  
Kompletně zrekonstruované kolejiště žst. Stráž nad Ohří - směr Vojkovice nad Ohří.
24.9.2005, Hub

  
Zátiší ve Stráži nad Ohří: stavědlo je pochopitelně již nefunkční.
24.9.2005, Hub

Na branách TV ve Stráži jsou již přes kladky nataženy nosná lana.
24.9.2005, Hub

  
Pohled ze Stráže k Vojkovicím nad Ohří.
24.9.2005, Hub

  
Ostrovské zhlaví ve Vojkovicích; vlevo (bývalá) vlečka do Kyselky.
24.9.2005, Hub

Nová podoba ostrovského zhlaví žst. Vojkovice nad Ohří a budova nové spínací stanice.
24.9.2005, Hub

  
Zato vlastní stanice a výpravní budova jsou téměř v "původním" stavu.
24.9.2005, Hub

  
Pracovní vlak podniku Elektrizace železnic opouští ostrovské zhlaví stanice Vojkovice nad Ohří, je sobota odpoledne...
24.9.2005, Hub

Lokomotiva 797.706 EŽ ve Vojkovicích nad Ohří
24.9.2005, Hub

  
...a pracovní vlak EŽ vrací se pomalu zpět, závory jsou nahoře.
24.9.2005, Hub

  
Babí léto u Ohře aneb nové stožáry čekají na zatrolejování přes Stráží nad Ohří.
24.9.2005, Hub

"Staré a nové" vjezdové návěstidlo žst. Stráž nad Ohří. Kontrast nových bran a starých telegrafních sloupů je zajímavý.
24.9.2005, Hub

  
Stráž nad Ohří v oblouku - směr Perštejn, nové uspořádání kolejí.
24.9.2005, Hub

  
Pohled na nová ostrovská nástupiště: 2 hrany pro budoucí směr Karlovy Vary a jedna směr Kadaň.
24.9.2005, Hub

Příhradová konstrukce nového kláštereckého mostu
25.9.2005, Hub

  
Dokončovací práce na betonové desce mostu na klášterecké straně.
25.9.2005, Hub

  
Pohled na klášterecký most z vodní hladiny; za pozornost stojí vysoká odhlučňovací stěna.
25.9.2005, Hub

Klášterec nad Ohří - na perštejnské straně kromě bran TV zatím beze změn.
25.9.2005, Hub

  
Výluka na perštejnském zhlaví žst. Klášterec nad Ohří.
25.9.2005, Hub

  
Staré výhybky připravené k odvozu v žst. Klášterec nad Ohří.
25.9.2005, Hub

Strážské zhlaví v Perštejně v jaksi nezvyklé podobě.
23.3.2006, Jan Bonev

  
V budově žst. Perštejn probíhají poslední úpravy.
23.3.2006, Jan Bonev

  
Stanice Perštejn při pohledu ke Klášterci.
23.3.2006, Jan Bonev

Zastávka Kotvina v posledním nedokončeném úseku Perštějn - Klášterec nad Ohří.
23.3.2006, Jan Bonev

  
Elektrizační vlak se strojem 740.732 nedaleko Kotviny.
23.3.2006, Jan Bonev

  


minulá série další série
zpět vzhůru