index.jpg, 12,4 kB železniční koridory ČR
FOTOGALERIE
  Úvod Histor Součas Provoz Techno Foto Odkazy

zpět
Elektrizace Ostrava - Opava 1/1
minulá série další sériePodivně mechanická stanice Háj ve Slezsku s připravovanou rekonstrukcí výhybky
podzim 2004, Ing. Miroslav Vala

  
Stavědlo v Háji ve Slezsku
podzim 2004, Ing. Miroslav Vala

  
Budova a nástupiště žst. Háj ve Slezsku
podzim 2004, Ing. Miroslav Vala

Rekonstruovaný přejezd a výhybka ve Štítině; směr Ostrava
podzim 2004, Ing. Miroslav Vala

  
Německé mechanické orgie ve Štítině
podzim 2004, Ing. Miroslav Vala

  
Rekonstruovaná výhybka s odvodněním ve Štítině
podzim 2004, Ing. Miroslav Vala

"Šturc" v úvraťové Opavě východ - zde skončí na dlouho i dráty.
podzim 2004, Ing. Miroslav Vala

  
Právě rekonstruovaná budova stanice Opava-východ
I.Q 2005, Jaloviec

  
Patka stožáru TV ve stanici Háj ve Slezsku
I.Q 2005, Jaloviec

Stanice Děhylov již i s bránami TV
6.4.2005, Jaloviec

  
Německá kilometráž, rakouské návěstidlo a český stožár TV! To je Háj ve Slezsku.
6.4.2005, Jaloviec

  
Elektrizací načichlá stanice Háj ve Slezsku
I.Q 2005, Jaloviec

Zastávka Lhota u Opavy; na nástupišti jsou již složeny stožáry TV.
6.4.2005, Jaloviec

  
Práce na vjezdu do Ostravy-Svinova napovídají, že elektrizace tratě do Opavy si nezadá s modernizací koridoru.
26.6.2005, Martin Vavřinka

  
Pohled ze stejného nadjezdu na druhou stranu.
26.6.2005, Martin Vavřinka

Oblouk před Jilešovicemi od Ostravy: vlevo původní těleso, uprostřed se připravuje opěrná stěna pro posunutý oblouk.
srpen 2005, Jaloviec

  
Stejné místo o měsíc později...
26.9.2005, Jaloviec

  
Nová trať před vjezdem do Háje ve Slezsku. Od koridoru trať odlišují jen kolejnice S49.
26.9.2005, Jaloviec

Renovovaná stanice Háj ve Slezsku.
26.9.2005, Jaloviec

  
Jilešovice, jeden z třech nových nových mostů a nástupiště, posunuté z oblouku směr Svinov.
26.9.2005, Jaloviec

  
Nové nástupiště v Jilešovicích.
26.9.2005, Jaloviec

Děhylov, bývalé stavědlo na svinovském zhlaví.
26.9.2005, Jaloviec

  
Ostrava-Třebovice s novým nástupištěm.
26.9.2005, Jaloviec

  
Letecký pohled na stanici Opava východ.
18.9.2005, Miroslav Brabec

Část nového nástupiště v Jilešovicích se poněkud propadá...
13.3.2006, Jan Bonev

  
Nový přístup na jilešovickou zastávku od vsi.
13.3.2006, Jan Bonev

  
Pohled na nové posunuté nástupiště z původní čekárny zastávky Jilešovice.
13.3.2006, Jan Bonev

Mechanická návěstidla ve Štítině 2 dny před demontáží.
13.3.2006, Jan Bonev

     


minulá série další série
zpět vzhůru