index.jpg, 12,4 kB železniční koridory ČR
FOTOGALERIE
  Úvod Histor Součas Provoz Techno Foto Odkazy

zpět
Nové fotografie 6.2.2006 1/2
poslední série další série


---Děčín - Ústí nad Labem---
Hlavní nádraží v Ústí nad Labem. V pozadí západní nádraží.
18.8.2005, Miroslav Brabec

  
Pohled na ústecké hlavní nádraží od jihu.
18.8.2005, Miroslav Brabec

  
---Praha - Pardubice---
Letecký pohled na holešovické nádraží a přilehlý most a tunel.
19.9.2005, Miroslav Brabec

  
Nádraží Praha-Libeň od bývalé zastávky Kyje.
19.9.2005, Miroslav Brabec

  
Stanice Praha-Běchovice od Prahy. Na obzoru Odb. Blatov v Klánovickém lese.
19.9.2005, Miroslav Brabec

Nádraží Český Brod.
13.6.2004, Miroslav Brabec

  
Nákladní část kolínské stanice při pohledu od Prahy.
13.6.2004, Miroslav Brabec

  
Nástupiště osobního nádraží v Kolíně.
19.9.2005, Miroslav Brabec

Místo přiblížení tratí na Kutnou Horu a Pardubice za stanicí Kolín.
13.6.2004, Miroslav Brabec

     
---Brno - Česká Třebová---
Tunel mezi Adamovem a Blanskem.
červenec 2005, Jiří Hybler

  
Další z tunelů v témže úseku.
červenec 2005, Jiří Hybler

  
Rozplet kolejí u tunelu č.8.
červenec 2005, Jiří Hybler

Severní portál tunelu č. 8a, tedy nového Novohradského.
červenec 2005, Jiří Hybler

  
Jižní portály obou Novohradských tunelů.
červenec 2005, Jiří Hybler

  
Zastávka Doubravice nad Svitavou.
červenec 2005, Jiří Hybler

Nádraží Skalice nad Svitavou
červenec 2005, Jiří Hybler

  
Lokálkové nádraží ve Skalici připojené lávkou.
červenec 2005, Jiří Hybler

  
Elektrizovaná vlečka a trať pokračující ze Skalice na Svitavy.
červenec 2005, Jiří Hybler

---Břeclav - Kúty št.hr.---
Modernizace 1.TK mezi Lanžhotem a hranicí.
30.10.2005, Jiří Pokorný

  
Pohled od Slovenska směrem k Lanžhotu.
30.10.2005, Jiří Pokorný

  
Konec modernizovaného úseku v km 9,9 s vlakem OKD-D.
30.10.2005, Jiří Pokorný

Starý most, díky kterému se uskutečnily odklony přes Holíč je minulostí a na jeho místě dnes stojí úplně nový.
30.10.2005, Jiří Pokorný

  
Kútecké zhlaví v Lanžhotu z vysokého nástupiště u budovy.
30.10.2005, Jiří Pokorný

  
Práce na podchodu v Lanžhotě.
30.10.2005, Jiří Pokorný

Břeclavské zhlaví v Lanžhotu s dokončovanou lichou skupinou.
19.11.2005, Jiří Pokorný

  
Dokončovací práce na trolejovém vedení a přístřešku podchodu v Lanžhotu.
19.11.2005, Jiří Pokorný

  
Finišující práce v liché skupině v Lanžhotu.
19.11.2005, Jiří Pokorný

Celkový pohled na stanici Lanžhot od východu.
19.11.2005, Jiří Pokorný

  
Výměna kolejnic za Lanžhotem.
19.11.2005, Jiří Pokorný

  
Pohled z nadjezdu u Lanžhot na modernizovanou trať směrem na Slovensko.
19.11.2005, Jiří Pokorný

Oblouk v km 6 v úseku Lanžhot - Břeclav, letos bude posunut o 7 m směrem dovnitř.
19.11.2005, Jiří Pokorný

     
---Přerov - Ostrava---
Letecký pohled na stanici Drahotuše.
18.9.2005, Miroslav Brabec

  
Hranické mosty z ptačí perspektivy.
18.9.2005, Miroslav Brabec

  
Hranické nádraží s tratěmi na Ostravu a Vsetín.
18.9.2005, Miroslav Brabec

Přednádraží v Ostravě.
18.9.2005, Miroslav Brabec

  
Ostrava hlavní nádraží při pohledu z jihu.
18.9.2005, Miroslav Brabec

  
Výpravní budova ostravské hlavní stanice a přilehlá nástupiště.
18.9.2005, Miroslav Brabec

Nádraží Ostrava-Svinov od jihu. Patrná je spojka k Odb. Odra a stavba mostů nové dálnice D47.
18.9.2005, Miroslav Brabec

     
---Přerov - Česká Třebová---
Přednádraží v Olomouci; dobře patrná je část zrekonstruovaného zhlaví seřadiště s výhybkami na betonových pražcích.
1.8.2005, Miroslav Brabec

  
Osobní nádraží v Olomouci a trať na Přerov. Světlé koleje za stanicí prozrazují dokončenou modernizaci.
1.8.2005, Miroslav Brabec

  
Rozsáhlé staveniště třebovického tunelu. V dubnu tu byly v části zakládány podzemní stěny.
20.4.2005, Jan Rucker

O kousek dále již probíhala betonáž stropu tunelu.
20.4.2005, Jan Rucker

  
Odtěžování zemin v třebovickém "krytém zářezu"pod ochranou podzemních stěn.
20.4.2005, Jan Rucker

  
Dluhonické zhlaví žst. Grygov a práce v sudé skupině.
5.8.2005, Karel Jiříček

Stavba nového ostrovního perónu v Grygově.
5.8.2005, Karel Jiříček

  
Práce na brodeckém zhlaví v Grygově.
5.8.2005, Karel Jiříček

  
Zatím staré koleje už na novém podloží mezi Grygovem a Brodkem.
5.8.2005, Karel Jiříček

Obodbná situace v oblouku téhož úseku.
5.8.2005, Karel Jiříček

  
Dokončovaná přeložka u Zábřehu na Moravě.
5.8.2005, Karel Jiříček

  
Práce na mostě v Zábřehu; z osy je patrný posun oproti staršímu mostu.
5.8.2005, Karel Jiříčekposlední série další série
zpět vzhůru