index.jpg, 12,4 kB železniční koridory ČR
FOTOGALERIE
  Úvod Histor Součas Provoz Techno Foto Odkazy

zpět
Nové fotografie 14.4.2006 2/2
minulá série první série


---Stříbro - Plzeň -> žst. Plešnice---
Pňovanské zhlaví s opuštěným stavědlem.
4.4.2006, Jan Bonev

  
Nádražní budova a okolí.
4.4.2006, Jan Bonev

  
Oblouk na kozolupském zhlaví; prostor staničních kolejí bude využit pro posun obou nových TK.
4.4.2006, Jan Bonev

Kozolupské zhlaví v malém zářezu.
4.4.2006, Jan Bonev

     
---Stříbro - Plzeň -> Plešnice - Kozolupy---
Výjezd z nádraží Plešnice.
4.4.2006, Jan Bonev

  
Trať míjí louky a lesy.
4.4.2006, Jan Bonev

  
V lesích jsou již označeny plánované výseky po levé straně při pohledu na Stříbro.
4.4.2006, Jan Bonev

Oblouk nedaleko žst. Kozolupy.
4.4.2006, Jan Bonev

  
Těsně před žst. Kozolupy je patrné staré těleso druhé koleje.
4.4.2006, Jan Bonev

  
Na vjezdu do Kozolup kolej kříží zmíněné široké těleso.
4.4.2006, Jan Bonev

---Stříbro - Plzeň -> žst. Kozolupy---
Plešnické zhlaví v Kozolupech.
4.4.2006, Jan Bonev

  
Ostrovní nástupiště a výpravní budova.
4.4.2006, Jan Bonev

  
Křimické zhlaví.
4.4.2006, Jan Bonev

---Stříbro - Plzeň -> Kozolupy - Plzeň-Křimice---
V mohutně vyčištěném okolí tratě u Kozolup probíhají přípravy na stavbu stožárů TV.
4.4.2006, Jan Bonev

  
Široký odlesněný pás v zastávce Vochov.
4.4.2006, Jan Bonev

  
Vochov s uzamčeným domkem zastávky.
4.4.2006, Jan Bonev

Elektrizační vlak postupuje v 2. koleji od Křimic ke Kozolupům.
4.4.2006, Jan Bonev

  
Jako pracovní lokomotiva slouží "hektor" 720.509.
4.4.2006, Jan Bonev

  
Čerstvě dokončená patka u Křimic.
4.4.2006, Jan Bonev

---Stříbro - Plzeň -> žst. Plzeň-Křimice---
Kozolupské zhlaví.
4.4.2006, Jan Bonev

  
Ostrovní perón s podchodem směrem k Plzni.
4.4.2006, Jan Bonev

  
Pohled na stanici z opačné strany.
4.4.2006, Jan Bonev

---Stříbro - Plzeň -> Plzeň-Křimice - Plzeň-Jižní předměstí---
Jedna z prvních patek u žst. Plzeň-Křimice.
4.4.2006, Jan Bonev

  
Patky sloupů TV nedaleko Křimic.
4.4.2006, Jan Bonev

  
Patky u 2.TK.
4.4.2006, Jan Bonev

Nákladní vlak opouští nádraží Jižní předměstí na Stříbro a chystá se podjet trať č. 180.
4.4.2006, Jan Bonev

     
---Praha - Strančice -> žst. Praha-Uhříněves---
Přejezd na říčanském kraji stanice bude zapojen na provizorní ZZ, začne stavba podjezdu.
6.4.2006, Jan Bonev

  
Stejný oblouk s přejezdem při pohledu ze stanice. V době nefunkčnosti PZZ je zavedena PJ 10 km/h.
6.4.2006, Jan Bonev

  
---Praha - Strančice -> Praha-Uhříněves - Říčany---
151.016 v čele "banánografu" v zastávce Kolovraty.
6.4.2006, Jan Bonev

  
Osobní vlak u Hr. Kolovraty Rybník.
6.4.2006, Jan Bonev

  
Zrušený střední přejezd u stanice Uhříněves.
6.4.2006, Jan Bonev

---Praha - Strančice -> Říčany - Strančice---
"Peršingograf" se 163.014 v čele za zastávkou Světice.
12.3.2004, Jan Bonev

  
Míjení osobního vlaku a rychlíku v téže lokalitě.
12.3.2004, Jan Bonev

  
451.013 míjí Hr. Svojšovice s jeho mechanickými závorami.
12.3.2004, Jan Bonev

Elektrizační vlak v zastávce Světice.
6.4.2006, Jan Bonev

  
Okolo "lochnesky" u hradla Svojšovice je již patrná eliminace křovin a jámy pro patky TV.
6.4.2006, Jan Bonev

  
U svojšovického hradla již stojí buňka s provizorním ZZ a nový přejezdový kříž dává tušit brzký konec mechanické závory.
6.4.2006, Jan Bonev

Prostor výseku na pravé straně bude využit k vyosení tratě před přeložkou.
6.4.2006, Jan Bonev

  
Zde se vyosené koleje překřižují a pokračovat budou po novém tělese.
6.4.2006, Jan Bonev

  
Přeložka u Hr. Svojšovice získává svůj tvar, práce se soustřeďují na podjezd pod tratí.
6.4.2006, Jan Bonev

V předstihu připravené těleso nového oblouku.
6.4.2006, Jan Bonev

  
Místo setkání přeložky se stranou tratí na strančické straně.
6.4.2006, Jan Bonev

  
A celkový pohled zpět k Říčanům.
6.4.2006, Jan Bonev

---Praha - Strančice -> žst. Strančice---
Říčanské zhlaví s vykosenými svahy; ve směru od staniční budovy se postupně opravuje zárubní stěna vpravo.
6.4.2006, Jan Bonev

  
Stavědlo a traktor :-)
6.4.2006, Jan Bonev

  


minulá série první série
zpět vzhůru