index.jpg, 12,4 kB železniční koridory ČR
FOTOGALERIE
  Úvod Histor Součas Provoz Techno Foto Odkazy

zpět
Nové fotografie 15.8.2006 1/2
poslední série další série


---Děčín - Ústí nad Labem---
  
Severní zhlaví hlavní ústecké stanice s vytrhanými kolejemi v sudé skupině.
11.6.2006, Tomáš Žabčík

  
Ústí hl.n.: Snesené koleje, 3. nástupiště a most na severním zhlaví.
11.6.2006, Tomáš Žabčík

Zbytky 3. nástupiště ústecké hlavní stanice.
11.6.2006, Tomáš Žabčík

  
Pozůstatky podchodu v Ústí hl.n.
11.6.2006, Tomáš Žabčík

  
Snesené koleje v sudé skupině žst. Ústí nad Labem hl.n.
11.6.2006, Tomáš Žabčík

Pokračující práce v úrovni základů u výpravní budovy v Ústí nad Labem hl.n.
11.6.2006, Tomáš Žabčík

  
Jižní zhlaví ústeckého nádraží; po pravé straně již dokončené nástupiště pro vlaky na Chomutov.
11.6.2006, Tomáš Žabčík

  
Pouze dvě koleje zbyly během rekonstrukce na hlavním ústeckém nádraží.
11.6.2006, Tomáš Žabčík

---Praha - Pardubice---
  
Setkání až reklamní v zastávce Klučov.
21.5.2006, Franta

  
---Přerov - Česká Třebová---
Dokončená odbočka Benkov.
28.2.2006, Bc. Petr Lang

  
163.025 s nákladním vlakem přejíždí most u Moravičan.
8.4.2006, Bc. Petr Lang

  
Stanice Moravičany.
8.4.2006, Bc. Petr Lang

Vjezd do Moravičan od Mohelnice.
8.4.2006, Bc. Petr Lang

  
Po už jednokolejném úseku Hoštejn - Lupěné projíždí 162.011 s vlakem R 705.
24.3.2006, Bc. Petr Lang

  
Osobní vlak na staré trati nedaleko odbočky Lupěné.
24.3.2006, Bc. Petr Lang

Místo krátké přeložky oblouku mezi Hoštejnem a Hněvkovskými tunely.
6.5.2006, Franta

  
Pohled na druhou stranu k Zábřehu. Práce pokračují na mostě na nové trase.
6.5.2006, Franta

  
2. kolej ve staré trase již snesena, bude se pokládat nová už do tunelu.
6.5.2006, Franta

Pendolino se zatím plouží po staré trase kolem krátkého Hněvkovského tunelu.
6.5.2006, Franta

  
Celá situace u krátkého tunelu je dobře patrná z nadhledu, včetně přeloženého rybníku.
6.5.2006, Franta

  
Obligátní prostor mezi Hněvkovskými tunely; od Zábřehu se již blíží jeřáb s kolejovými poli.
6.5.2006, Franta

Zábřežský portál krátkého Hněvkovského tunelu.
6.5.2006, Franta

  
Na staré trati se trhá, na nové pokládá...
6.5.2006, Franta

  
Na mostě u Hněvkova probíhá betonáž římsy.
6.5.2006, Franta

Čerstvě položená kolejová pole až do zářezu u Hněvkova.
6.5.2006, Franta

  
Pohled opačným směrem přes most a skrz tunel až po Lupěné.
6.5.2006, Franta

  
Celkový pohled na zářez u Hněvkova; patrná je protihluková stěna k obci.
6.5.2006, Franta

Na stavbě pomáhá i lehce obstarožní technika...
6.5.2006, Franta

  
Most na starém úseku u Hněvkova.
6.5.2006, Franta

  
Jezdí se už jen po dlouhodobém provizoriu v 1.TK.
6.5.2006, Franta

Údolí u zastávky Lupěné s novou i starou tratí.
6.5.2006, Franta

  
Odbočka Lupěné a jedno z dalších provizorních uspořádání. Vzniká už i těleso pro dočasnou kolej od boudičky na starou trať.
6.5.2006, Franta

  
Již v obou kolejích dokončený most u Zábřehu.
27.5.2006, Franta

Rybáři a oplocená trať u Zábřehu.
27.5.2006, Franta

  
Vyosení tratě mezi Zábřehem a Lupěným doznalo ve své historii už několikáté změny.
27.5.2006, Franta

  
Prosklené PHS na mostě tamtéž.
27.5.2006, Franta

Ponechaná kolej ze žst. Zábřeh na Moravě; traťové koleje dříve vedly souběžně s ní.
27.5.2006, Franta

  
Zdmi obehnaný vjezd do zábřežské stanice.
27.5.2006, Franta

  
Opětovná výstavba přístřešku na 1. nástupišti žst. Zábřeh na Moravě.
27.5.2006, Franta

Provizorně napojená kolej z krátkého tunelu Hněvkov I na dosud původní oblouk od Hoštejna.
28.5.2006, Franta

  
Z tunelu Hněvkov I k Hoštejnu.
28.5.2006, Franta

  
Z tunelu Hněvkov I k Zábřehu.
28.5.2006, Franta

Rychlík na zjednokolejněném úseku kolem tunelu Hněvkov I.
28.5.2006, Franta

  
Pohled od souběhu staré a nové trasy k Hoštejnu.
28.5.2006, Franta

  
A pohled opačným směrem.
28.5.2006, Franta

Stavba PHS u tunelu Hněvkov I.
28.5.2006, Franta

  
Elegantní most mezi tunely u Hněvkova.
28.5.2006, Franta

  
Pendolino přijíždí po staré trati na odbočku Lupěné. Původní trati zbývá už jen pár dní.
28.5.2006, Franta

Průjezd po dočasném propojení staré a nové 2.TK u tunelu Hněvkov I. Stará 1.TK již bez trakčního vedení.
1.7.2006, Mgr. Jan Škurka

  
V místě bývalé druhé koleje už vyrostl sloup TV.
1.7.2006, Mgr. Jan Škurka

  
Provizorně přepojená kolej staré trasy v odbočce Lupěné.
1.7.2006, Mgr. Jan Škurkaposlední série další série
zpět vzhůru