naše weby

Výpravní budova 16/H
aktualizace 2. 12. 2023
Tranzitní koridory
popisy, tabulky, foto...
Historie českých SPZ
aktualizace 12. 1. 2007
Elektrizace ve Slezsku
historie, mapy, tabulky

naši partneři

praktické

RSS 2.0RSS 2.0
mobilní verze

tiráž

© Společnost přátel kolejové dopravy,
2004–2024
ISSN 1801-6189
celá tiráž | přispěvatelé
ochrana osobních údajů
redakce@k-report.net

články » železnice » vozidla » řídící vozy z skv

Řídící vozy z SKV

text a neoznačené foto: Lukáš Soukup
vloženo: 9. 1. 2007
upraveno: 15. 7. 2008

Dne 8. 1. opustila prostory závodu SKV na Zličíně první skříň řídícího patrového vozu pro ÖBB. Tyto vozy tvoří součást jednotek City Shuttle nasazovaných v současnosti především v okolí Vídně, přičemž z SKV budou dodávány hrubé stavby skříně s vystrojenou spodní části. Vozy budou dokončovány v závodě ÖBB Technische Services GmbH v Jedlersdorfu, což jsou bývalé dílny ÖBB. Obdobná zakázka byla již v pražském závodě SKV realizována v letech 2003 až 2004, a to v podobě dvacetikusové série. Hrubé stavby skříní byly dodávány rovněž v této podobě, v průběhu roku 2004 však začaly být expedovány skříně opatřené již základovým nátěrem. Současná zakázka by měla zahrnovat dohromady 63 hrubých staveb.

Výroba skříní probíhá v SKV od loňského podzimu. Skříně jsou svařovány z ocelových plechů bodovým svařováním. Poté následuje vystrojení spodní části vozu, včetně vybavení vzduchovým potrubím a opatření ochranným nátěrem. Skříně jsou vybaveny definitivním spřahovacím a narážecím ústrojím a zavázány na transportní podvozky. V současnosti jsou využívány podvozky Y25 zapůjčené z DKV Ústí nad Labem. Podvozky jsou bez brzd, potrubí průběžné brzdy je normálně propojeno s vlakovou soupravou. Poté následuje přeprava do Rakouska, a to formou vozové zásilky zařazené v relačních vlacích. Jelikož ve spodních partiích vozu je překročena běžná ložná míra, jedná se o PLM s určitými z toho vyplývajícími omezeními (průjezd pouze po některých staničních kolejích, omezení max. rychlosti) a předepsanou trasou Zličín – Smíchov spol.n. – Malešice – Libeň – Poříčany – Nymburk – Kolín – Havlíčkův Brod a dále přes Břeclav do stanice Simmering Aspangbahn. Na rozdíl od předcházející série z let 2003/04 již není vyžadována přeprava zvláštním vlakem v úseku Praha – Havlíčkův Brod. Tím dojde k cca dvoutřetinové úspoře nákladů na dopravu. Expedice dalších jednotek by měla v budoucnu probíhat v přibližně týdenních cyklech. Podvozky, přípravek pro uchycení čepu transportního podvozku a výplně dveřních a okenních otvorů se pak budou vracet z Vídně do Prahy po silnici.

Základní parametry řídícího vozu 80–33 ÖBB:
Délka přes nárazníky 27 130 mm
Rozvor otočných čepů 20 000 mm
Minimální poloměr oblouku (sólo) 150 (80) m
Průměr nových kol 920 mm
Výška vozu nad TK 4 631 mm
Hmotnost vystrojeného vozu 49 t
Nápravový tlak 17 t
Maximální rychlost 140 km/h
Počet míst k sezení 102
Poměr sedících k celk. kapacitě 60 %
Řídící vůz v provozu – 80–33 110 v zastávce Wien Penzing. 10. 5. 2005

Snímky Jana Vašíčka zachycují postup výroby zakázky pro ÖBB v závodě SKV (22. 11. 2006):

Upínací rámy pro jednotlivé části skříně Svařené části bočnic
Na dvou okolních obrázcích je zachycena skříň č. 1 během výroby.
Zde již dva snímky Lukáše Soukupa, na kterých je zachycena stejná skříň při expedici ve stanici Praha-Zličín. 8. 1. 2007

Doplnění 7. 9. 2007:

Zakázka pro ÖBB na výrobu 63 řídících a vložených vozů jednotek City Shuttle pokročila do další fáze. 10. 5. byla z SKV do dílen ÖBB v Simmeringu odeslána skříň k řídícímu vozu č. 14, která byla zároveň poslední skříní řídícího vozu. Nyní jsou v SKV vyráběny skříně pro vložené vozy. První byla odeslána do Simmeringu 7. 6. Parametry vložených vozů se po dokončení v základních parametrech neliší od vozů řídících. Pouze je vůz nepatrně kratší – délka přes nárazníky je 26 800 mm – a počet míst k sedění je 144.

V září došlo pak k přerozdělení kompetencí v kompletaci vložených vozů. Od skříně č. 24 jsou již v Praze zavazovány originální podvozky typu SGP 400 – DSW, dodávané po železnici z Grazu. Současně byly dne 6. 9. odeslány do Vídně hned dvě skříně najednou – doposud byly skříně odesílány vždy po jednom kuse. Dodávka 50tikusové série skříní pro ÖBB by měla být dokončena v polovině příštího roku.

Hrubá stavba číslo 5 čeká spolu s novými vozy WLABmz na smíchovském společném nádraží. foto Jan Vašíček, 27. 3. 2007 První hrubá stavba vloženého vozu na Mn vlaku v Prokopském údoli. foto Radka Horčíková, 5. 6. 2007
Stejný vlak na předchozím hlubočepském mostě. foto Jan Vašíček, 5. 6. 2007
Hrubé stavby č. 24 a 25 na Smíchově společném nádraží. foto Lukáš Soukup, 6. 9. 2007 Podvozek SGP 400 – DSW. foto Lukáš Soukup, 6. 9. 2007

Doplnění 15. 7. 2008:

Dne 10. 7. byla ze Zličína odeslána padesátá hrubá stavba skříně k vloženému vozu pro jednotky City Shuttle. Tím byla ukončena celá tato zakázka pro ÖBB. Produkce ocelových skříní v SKV však pokračuje nadále – a to jak výrobou jednotek RABe 514 (viz článek Dokončení první série jednotek RABe 514 v SKV), tak v současnosti i výrobou skříní pro vozy určené Izraelským železnicím (viz článek První vůz pro Izraelské železnice v Praze).

Poslední skříň čeká ve stanici Smíchov spol. n. na svojí další cestu do Vídně.
Zobrazit na celou obrazovku


diskuse k článku

založit diskusi