naše weby

Výpravní budova 16/H
aktualizace 15. 10. 2022
Tranzitní koridory
popisy, tabulky, foto...
Historie českých SPZ
aktualizace 12. 1. 2007
Elektrizace ve Slezsku
historie, mapy, tabulky

naši partneři

praktické

RSS 2.0RSS 2.0
mobilní verze

tiráž

© Společnost přátel kolejové dopravy,
2004–2023
ISSN 1801-6189
celá tiráž | přispěvatelé
ochrana osobních údajů
redakce@k-report.net

články » železnice » cestování » drážní doprava v chile » biotrén a corto laja

Biotrén a Corto Laja

První naší zastávkou bude třetí největší chilské město Concepción, které je od Santiaga vzdáleno jihozápadním směrem 500 km. Podobně jako hlavní město Santiago, které je jádrem metropolitního útvaru zvaného „Gran Santiago“ zahrnujícího několik dalších plynule navazujících měst a obcí, je i Concepción jádrem útvaru zvaného „Gran Concepción“. Předesíláme, že se v textu setkáme ještě s útvarem zvaným „Gran Valparaíso“, který mimo jiné zahrnuje dvě velká města Valparaíso a Viña del Mar.

Na konci minulého století byl s využitím původní železniční infrastruktury v oblasti Gran Concepción zprovozněn metropolitní železniční systém „Biotrén“, respektive jeho počáteční fáze. Předpona „bio“ v názvu tohoto systému neodkazuje na přírodu či nějaké biologické složky, kterými by se dráha mohla pyšnit, nýbrž na název osmého chilského regionu Biobío (chilské regiony jsou vedle svého názvu i očíslovány a jejich podmnožinou jsou pak provincie).

V době zahájení provozu systému, datovaného 1. prosincem 1999, byly cestujícím k dispozici jen tři stanice a dvě zastávky. Provoz na počátečním elektrifikovaném úseku Talcahuano-El Arenal – Concepción – Chiguayante zajistily zpočátku pouze čtyři repasované elektrické jednotky řady AEL vyrobené na počátku 70. let japonským výrobcem Nissho Iwai (ev. č. 35, 36, 37, 38).

Roku 2001 byly dokončeny další nové zastávky, díky čemuž se podařilo prodloužit linku z Chiguayante do Hualqui, kde se zároveň otevřely nové dílny. Ve stejnou dobu se však pracovalo i na prodloužení El Arenal – Mercado a zdvoukolejnění úseku Chiguayante – La Leonera (tehdy ještě neexistující poslední zastávka před dojetím do Hualqui).

O dva roky později již byly před dokončením práce na obnově elektrifikace celé linky, včetně návazného koncového úseku El Arenal – Mercado (elektrifikace byla prováděna v 70. letech 20. století), které se však kvůli různým problémům opožďovaly. V lednu 2004 tehdejší chilský prezident představuje projekt „Biovías“ předpokládající zavedení integrovaného dopravního systému, během kterého mělo dojít k výměně železničního vozového parku za mladší, propojení Biotrénu s ostatními druhy dopravy a přestavbě, úpravám a případným přesunům stanic a zastávek.

Díky tomuto projektu došlo ještě mimo jiné k výstavbě stanic na budoucí odbočné lince Concepción – Lomas Coloradas, modernizaci hlavní stanice v Concepción, vybudování středisek řízení provozu nejen železniční dopravy či vypsání výběrových řízení na dodávku a instalaci sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, a dále se také stanovilo, jaký vozový park bude nakoupen, aby nahradil dosavadní veterány.

Po různých jednáních se nakonec přistoupilo k rekonstrukci tří vozů řady UT 440 R z flotily Metrotrénu (příměstské spojení mezi Alamedou v Santiagu a Rancaguou, viz dále), které předtím vlastnily španělské dráhy a které po příchodu do Concepción získaly označení UT 400 MC, a dále ke koupi čtyř modernizovaných ojetých jednotek UT 440, které taktéž pocházely od téhož dopravce. Obě řady se sice esteticky liší, nicméně mechanicky jsou v zásadě stejné, protože na Pyrenejském poloostrově spadaly před úpravami do stejné řady. Celkem tedy mělo být pro zahájení nové etapy Biotrénu v pohotovosti sedm elektrických jednotek v oranžové barvě, o kapacitě téměř 600 míst.

Při realizaci projektu Biovías byla zavedena nejen nová linka do Lomas Coloradas, ale i některé nové stanice na první lince. Zastávky se navíc mohly nově pochlubit přetvořenou architekturou, když se jejich nástupiště dočkala zejména zastřešení a zavedení bezbariérových přístupových ramp. Rovněž se do popředí dostal princip intermodality, když se některé stanice přizpůsobily potřebám autobusové dopravy, a zejména se pak zavedl odbavovací systém postavený na dobíjecích kartách. Jednoduše řečeno, cestující s kreditem na kartě je v nástupní stanici vpuštěn přes turniket a pří východu ve výstupní stanici si kartu zase „odpípne“, přičemž až v tomto momentě je mu z karty strhnuto jízdné.

Vzhledem k příchodu ojetých elektrických vlaků bylo potřeba zřídit adekvátní údržbářské zázemí, protože ta stávající v El Arenalu a Hualqui nedostačovala. Takto vznikly profesionálně zařízené dílny Omer Huet, které vedly roku 2006 k uzávěře teprve pět let fungujících dílen Hualqui.

Biotrén je momentálně provozován v ranních a pozdějších odpoledních hodinách, s blížícím se polednem spoje vypravovány nejsou, z čehož si je možno odvodit, že je systém určen zejména k dopravě do zaměstnání. Zatímco ráno jsou intervaly zhruba 20–30minutové, odpoledne hodinové, v minulosti byly ovšem delší a zkráceny byly teprve loňského roku. Do budoucna se bude usilovat o zavedení 18minutových intervalů.

V souvislosti s Biotrénem se je třeba zmínit i o železničním spojení „Corto Laja“. Toto spojení je ztělesněno několika málo denními páry vlaků operujícími v trase Mercado – Concepción – Hualqui – Laja. Název Corto Laja vychází z dob, kdy byly na trať mezi Lajou a Concepción nasazovány krátké soupravy vozů, neboť corto znamená „krátký“. Roku 2008 pak provozovatel, společnost Ferrocarriles Suburbanos de Concepción S.A. (zkr. „FESUB“; pobočka státního dopravce EFE), převzal název za oficiální. Až do loňského roku byly do Lajy vypravovány rozličné soupravy vozů, spíše ve stylu „co dům zrovna dal“, takže nechyběly ani výše zmiňované japonské jednotky. Nicméně loni začaly do Lajy ve větší míře zajíždět ex-španělské elektrické jednotky a starší vozidla byla tímto prakticky vytlačena. Protože ale elektrických jednotek byl nedostatek, musely přijít na řadu tři ze sítě Metrotrénu.

Projetí celé trasy Mercado – Laja zabere cestujícímu více než dvě hodiny, protože zatímco jízda mezi Mercadem a Hualqui je poměrně svižná, dále se už spíše jede krokem. Spojení Corto Laja není zahrnuto do systému Biotrén, proto zde platí jiný tarif a nelze využít předplatních karet. Jízdenky se musí buďto zakoupit v pokladně, nebo u průvodčího. Díky tomu, že jsou momentální čtyři páry spojů rozvrženy do celého dne, mají v Concepción i přes poledne k dispozici jeden pár železničních spojů.

V roce 2013 byl představen projekt na prodloužení linky č. 2 z konečné Lomas Coloradas do města Coronel, v jehož okolí vyrostlo za posledních 10 let okolo 15 000 obydlí a ze kterého vede do Concepción jen jedna silniční komunikace, kvůli čemuž dochází k dopravním zácpám. Podobně jako dosud přitom bude stačit využít stávajícího drážního tělesa, které zde bylo v minulosti vybudováno.

Konečná stanice Mercado. Konečná stanice Mercado.
Konečná stanice Mercado.
Konečná stanice Mercado. Konečná stanice Mercado.
Zastavení v El Arenalu. Zastavení v El Arenalu. Stanice Los Cóndores. Stanice Los Cóndores.
Video po cestě z Mercada do Concepción.
Stanice Concepción. Stanice Concepción.
Stanice Concepción. Stanice Concepción.
Stanice Concepción. Stanice Concepción.
Stanice Concepción. Stanice Concepción.
Stanice Concepción. Stanice Concepción.
Stanice Concepción. Biobus u stanice Concepción. Biobus u stanice Concepción.
Konečná spojů Biotrén v Hualqui. Konečná spojů Biotrén v Hualqui.
Konečná spojů Biotrén v Hualqui.
Konečná spojů Biotrén v Hualqui. Konečná spojů Biotrén v Hualqui.
Zastávka San Miguel. Zastávka San Miguel.
Zastávka San Miguel.
Stanice San Rosendo. Stanice San Rosendo.
Stanice San Rosendo.
Stanice San Rosendo. Stanice San Rosendo.
Laja - konečná stanice spojů Corto Laja. Laja - konečná stanice spojů Corto Laja.
Laja – konečná stanice spojů Corto Laja.
Laja - konečná stanice spojů Corto Laja. Laja - konečná stanice spojů Corto Laja.
V tomto směru pokračuje trať dál na jih Chile. V tomto směru pokračuje trať dál na jih Chile. Pokud vlaky pod vrchovinou viditelnou na pozadí snímku odbočí doleva, dostanou se do Concepción. Pokud však odbočí doprava, budou pokračovat přímo do Chillánu a dále do Santiaga. Pokud vlaky pod vrchovinou viditelnou na pozadí snímku odbočí doleva, dostanou se do Concepción. Pokud však odbočí doprava, budou pokračovat přímo do Chillánu a dále do Santiaga.
Nákladní vlak ve stanici Laja. Nákladní vlak ve stanici Laja.
Nákladní vlak ve stanici Laja.
Pohled ze spoje Corto Laja na řeku Biobío. Pohled ze spoje Corto Laja na řeku Biobío. Konec další linky Biotrénu v Lomas Coloradas. Konec další linky Biotrénu v Lomas Coloradas.
Konec další linky Biotrénu v Lomas Coloradas. Konec další linky Biotrénu v Lomas Coloradas.
Souprava Biotrénu. Souprava Biotrénu. Souprava Biotrénu.
Souprava Biotrénu. Souprava Biotrénu.
Interiér soupravy Biotrénu. Interiér soupravy Biotrénu.
Interiér soupravy Biotrénu. Interiér soupravy Biotrénu.
Interiér soupravy Biotrénu. Interiér soupravy Biotrénu.
Interiér soupravy Biotrénu. Interiér soupravy Biotrénu.
Mapka sítě Biotrén. Mapka sítě Biotrén. Dobíjecí karta pro cestování v systému Biotrén. Dobíjecí karta pro cestování v systému Biotrén.