naše weby

Výpravní budova 16/H
aktualizace 2. 12. 2023
Tranzitní koridory
popisy, tabulky, foto...
Historie českých SPZ
aktualizace 12. 1. 2007
Elektrizace ve Slezsku
historie, mapy, tabulky

naši partneři

praktické

RSS 2.0RSS 2.0
mobilní verze

tiráž

© Společnost přátel kolejové dopravy,
2004–2024
ISSN 1801-6189
celá tiráž | přispěvatelé
ochrana osobních údajů
redakce@k-report.net

články » železnice » provoz » odklony v roce 2008: se štěpkou pod českým lesem

Odklony v roce 2008: Se štěpkou pod Českým lesem

text a neoznačené foto: Jan Bonev
vloženo: 29. 3. 2009

V tomto seriálu probírané odklonové vozby převážně mívají jeden společný znak – na krátkou dobu připomínají zašlou slávu nákladní dopravy na vedlejších tratích. Najdou se ale i výjimky, kdy se zajímavé osobní nebo nákladní vlaky podívají do končin, ve kterých nebývaly „doma“ ani v dávné minulosti. O to jsou pak jízdy takových nevšedních vlaků zajímavější. V loňském roce se bezesporu mezi nejzajímavější takové akce zařadila odklonová vozba nákladního vlaku s dřevní štěpkou z Plané u Mariánských Lázní do Rakouska po lokálkách Českého lesa.

Tím se vracíme k důsledkům stavebních prací na III. tranzitním koridoru, kterým jsme se věnovali už v minulém článku popisujícím provoz nákladních vlaků po trati č. 160. Tato spojnice Plzně s Žatcem a oblastí Krušných hor byla a je v době přerušení provozu mezi Plzní a Chebem ideální zejména pro odvoz uhlí ze Sokolovska do Plzně a jižních Čech. Pro přepravy s výchozí stanicí těsně „za výlukou“ už je ale prodloužení přepravní vzdálenosti do Plzně přes Cheb násobně větší, nehledě na omezenou kapacitu tratě Plzeň – Žatec. V případě námi sledované přepravy se navíc přidává požadavek na rychlost a dochvilnost.

Pravidelná přeprava štěpky mezi dřevařským závodem firmy Stora Enso v Plané u Mariánských Lázní a výrobcem papírových obalů z koncernu Mondi v rakouském Zeltwegu se rozeběhla na přelomu let 2007 a 2008. Vlaky Rn 48509 Planá u Mariánských Lázní – Plzeň – Summerau – Knittelfeld, resp. Vn 48510 Zeltweg – Summerau – Plzeň – Planá byly zaváděny jednou týdně (poz.: Knittelfeld a Zeltweg jsou sousední stanice). Podle pevného jízdního řádu měly vždy v sobotu ráno dorazit do Plané, aby se po naložení tzv. woodtainerů v neděli večer vydaly zpět. Přepravy štěpky začaly u nás v této podobě přecházet na železnici v roce 2005 (viz článek Přeprava technické štěpky do Štětí), kdy poprvé ve speciálních kontejnerech vyrazily zásilky ze Ždírce nad Doubravou (Stora Enso) do Štětí (Mondi; cílová stanice Hněvice).

Provoz vlaků mezi Planou a Rakouskem narušila v březnu 2008 nepřetržitá koridorová výluka mezi Kozolupy a Stříbrem a pro „pilinový“ vlak byla zvolena nejkratší objízdná trasa Planá u Mariánských Lázní – Svojšín – Bor – Poběžovice – Staňkov – Plzeň. I tak to znamenalo prodloužení pravidelné jízdní doby v každém směru o 5 hodin, což vedlo k podstatnému zkrácení času pro nakládku v Plané. Do čela vlaku se postavila dvojice „kocourů“ a v loženém směru z Plané do Poběžovic ještě na postrk lokomotiva ř. 731 nebo 742. Osmnástivozový vlak z plošinových vozů (převážně Sgnss) o délce přes 380 m dvakrát překračoval standardní normativ délky a na „lokálce“ se nevešel do žádné stanice. V nepříznivých sklonových poměrech se stoupáním až kolem 24 ‰ byly lokomotivy vytíženy někdy až za hranicí hmotnostních normativů. Snadnému průjezdu vlaku nepomohla ani ohlašovací povinnost v úseku Bor – Poběžovice, kde je doprava řízena podle předpisu D3.

Ložený vlak byl veden z Plané do Plzně postupně pod čísly 67923, 98952, 87979, 88901, 58901 s odjezdem v neděli ve 12.15 a příjezdem v 18.49. Vyrovnávkový jezdil v sobotu pravidelně v 7.30 z Plzně a po změně čísel z 68900 na 88900, 88904, 87991 a 68924 dorazil do Plané ve 12.03. Zde je třeba uvést, že každé narušení jízdního řádu mělo kvůli složitým křižováním vliv na včasnost jízdy osobních vlaků. K tomu také nejednou došlo, například když se opozdila nakládka soupravy v Plané nebo příjezd vlaku z Rakouska. Největší nepravidelnost se odehrála o víkendu 22./23. března, kdy vyrovnávkový vlak z Plzně pravděpodobně pro nedostatek použitelných hnacích vozidel zamířil nečekaně na Prahu, aby do Plané dorazil přes Ústí nad Labem a Cheb s více než 300km zajížďkou a zpožděním téměř 8 hodin.

První ložený vlak se 9. března 2008 vine po trati Svojšín – Bor k zastávce Skviřín s „kocoury“ 742.231+034 v čele.
Po malebné trati pokračuje 9. 3. ložený vlak už jako Mn 87979 z Boru ke Stráži u Tachova. Zatímco postrkový „favorit“ 731.046 ještě stoupá na sedlo pod vrchem Černavou, vlakové lokomotivy už ostře klesají k Poběžovicím.
30. března 2008 stoupají lokomotivy 742.443+441 s loženým vlakem k Borku.
Téměř 400metrový had vozů se „plazí“ 20. 4. stylovou staničkou Holostřevy. O dvě hodiny později se souprava s pronikavou vůní dřeva posunula k bývalé odbočce Vránov.

Po začátku výluky štěpkový vlak poprvé vyrazil odklonem o víkendu 8./9. března. V jeho čele se postupně vystřídaly plzeňská „dvojčata“ 742.034+201, 742.441+443, 742.242+349, 742.243+349, 742.230+231 a 742.230+341. Na postrku účinkovaly například 731.046, 742.016, 136, 194 a 294. Pravděpodobně by se s těžkým vlakem pod kopci Českého lesa představily i další lokomotivy, avšak stejně jako jedna výluka na koridoru odklon štěpky vynutila, druhá ho záhy znemožnila. Optimalizace jednokolejné trati České Budějovice – Horní Dvořiště – státní hranice v rámci IV. tranzitního koridoru přinesla od poloviny května 2008 nepřetržitou výluku, která pomyslně zatloukla poslední hřebík do rakve této přepravy. Společnosti Stora Enso a Mondi sáhly k přetrasování vlaků mezi svými závody. Kapacity v Plané vytížil další spoj do Štětí a poptávku v Rakousku řešila posílená přeprava ze Ždírce nad Doubravou. Poslední ložený vlak tak odjel po netradiční trase z Plané 11. května. Po ukončení výluky na IV. koridoru už se relace z Plané do Rakouska neobnovila, i když s červnovou změnou GVD byl trochu paradoxně odklonový vlak zanesen do pomůcek grafikonu. Tam je ostatně i v novém grafikonu 2008/2009, kdy je přibližně v trase loňských štěpkových odklonů trasa pro Rn 58920/1 a 58922/3.

Během poslední jízdy se ve stoupání ze Svojšína řádně snaží na čele vlaku lokomotivy 742.230+341. foto Antonín Němeček Na postrku vypomáhá do kopce z údolí Radbuzy k Hostouni „kocour“ 742.136. foto Jan Hodánek
Skot na louce pod vrcholovou stanicí v Třemešném zřejmě efektní souprava nijak zvlášť nezaujala. foto Jan Hodánek

Případné opakování celé neobvyklé akce není v současnosti ani technicky možné, protože pokračující stavba III. koridoru ochromila v půlce března 2009 provoz v okolí Plané. Na druhou stranu je v současnosti nutné řešit nákladní obsluhu Tachova a okolí manipulačním vlakem od Plzně. Proto je zaveden Mn vlak v trase Plzeň – Svojšín – Bor – Tachov a zpět s odjezdem z Plzně před sedmou hodinou ráno. Neobvyklý ruch no lokálních tratích pod Českým lesem dotvářejí pracovní vlaky související se stavbou koridoru. Loni projelo několik souprav po odklonové trase, letos jsou pro odstavení pracovních vlaků vyhrazené koleje ve Stráži u Tachova, Boru a Tachově.diskuse k článku

založit diskusi

související diskuse

Tratě v západních Čechách