naše weby

Výpravní budova 16/H
aktualizace 14. 11. 2021
Tranzitní koridory
popisy, tabulky, foto...
Historie českých SPZ
aktualizace 12. 1. 2007
Elektrizace ve Slezsku
historie, mapy, tabulky

naši partneři

praktické

RSS 2.0RSS 2.0
mobilní verze

tiráž

© Společnost přátel kolejové dopravy,
2004–2022
ISSN 1801-6189
celá tiráž | přispěvatelé
ochrana osobních údajů
redakce@k-report.net

články » železnice » provoz » stavební práce v údolí labe

Stavební práce v údolí Labe

text: Lukáš Soukup
neoznačené foto: Reinhard Mittendorf
vloženo: 5. 6. 2007

Pro česko-německou železnicí dopravu klíčové spojení údolím Labe mezi Děčínem a Drážďanami bude v následujících 2 letech opět částečně omezeno z důvodů stavebních prací na německé straně. Rekonstrukce železniční infrastruktury včetně výstavby elektronického staničního zabezpečovacího zařízení v úseku Pirna – Schöna st.hr. si vyžádá omezení v osobní i nákladní dopravě. Práce začaly 26. 3. 2007 výlukami v Schöně. Během 20 dnů byla omezena kapacita úseku a proto byly zavedeny provozní odklony některých nákladních vlaků. Především přes PPS Vojtanov tak byly přesměrovány kontejnerové vlaky z Prahy-Uhříněvse a Mělníka a rovněž ucelené vlaky pro Škoda Auto z Mladé Boleslavi. Dvě dvojice nákladních vlaků byly vedeny rovněž přes PPS Rumburk.

Další fáze prací začala 17. 5. a bude trvat až do poloviny roku 2008. Během této doby dojde k celkové přestavbě stanice Bad Schandau. Tato stanice je ale klíčovým bodem především pro předávání vlaků mezi nespolkovými dopravci na německé straně a ČD, případně jinými dopravci na straně české. Umožňuje totiž zajíždění dieselových lokomotiv řad 742, 750 a 753, používaných jak ČD, tak i jinými českými dopravci (Viamont, OKDD). V praxi zde nyní probíhá především předávání vlaků mezi ČD a ITL Cargo, případně MTEG nebo nově rail4chem. Z ostatních českých dopravců pak probíhá předávání vlaků mezi OKDD a RBH, případně HGK a v rámci European Bulls (Viamont a rail4chem).

Ovšem během v současné době probíhajících prací je přechodně v Bad Schandau průjezdná dokonce pouze jediná kolej. Z toho důvodu bylo nezbytné přesunout přepřahy do jiných míst, přičemž možnosti jsou značně omezené. Tzv. přeshraniční ujednání umožňují zajíždění vozidel německých dopravců do přechodové stanice na české straně (Děčín hl.n., Děčín východ) pouze pro některé typy lokomotiv některých dopravců. V praxi pak zajíždí na naše území pouze vozidla Railion Deutschland. Na německé straně ovšem také plnohodnotná náhrada za Bad Schandau neexistuje. Do všech dalších stanic v německém vnitrozemí je umožněno zajíždění pouze elektrickým lokomotivám ř. 371/372 (pokud jde o vozidla ČD).

DB Netz jako náhradní kapacitu pro realizaci předávek vlaků vyčlenilo po dvou kolejích ve stanicích Dresden Friedrichstadt, Pirna a i v jinak již nepoužívané stanici Bad Schandau Ost. Právě posledně jmenovaná možnost je od 17. 5. intenzivně využívána především při předávání mezi ČD a ITL. I toto řešení má jistá omezení, neboť zde není například již žádná další kolej k odstavování lokomotiv, které tak musí být odstavovány jinde, což znamená nutnost dalších jízd lokomotivních vlaků.

Navíc ještě DB Netz plánuje v rámci rekonstrukce stanice Bad Schandau redukci kolejiště o tři koleje. To by pak ve výsledku vedlo k dlouhodobému omezení možnosti předávání vlaků na česko-německé straně.

První fáze výluk se neobešla bez odklonů v nákladní dopravě. Pn 36921 se 742.177+291 a Pn 36922 v opačném směru dne 31. 3. zachycují pod Jedlovou první dva obrázky Petra Möllera. Spodní fotografii se stejnou dvojicí lokomotiv pořídil 5. 4. u Mlýnů Jan Bonev.
Stavební práce v Bad Schandau za asistence 106 001 ITL. 26. 5. 2007 Kvůli nemožnosti objíždění v Bad Schandau dostal osobní „pendl“ z Děčína netradiční podobu – zde se stroji 750.410 a 372.014. 26. 5. 2007
Jeden ze šestice strojů ITL řady 1116 pronajatých od ÖBB s vyrovnávkovým vlakem od leteckého paliva ze Středokluk projíždí Bad Schandau. 26. 5. 2007 Vyrovnávka vozů od vápna z Drážďan a betonových prefabrikátů z Wustermarku s 232 09 ITL. 26. 5. 2007
250 007 ITL s vlakem paliva z Leuny do Smyslova vjíždí do stanice Bad Schandau Ost. 26. 5. 2007 „Modrý tygr“ v zastávce Krippen – za normálních okolností zde lokomotivy ITL nelze potkat. 26. 5. 2007


související články

Vlaky ITL-ČD přes Bad Schandau 7. 4. 2005

diskuse k článku

založit diskusi