naše weby

Výpravní budova 16/H
aktualizace 14. 11. 2021
Tranzitní koridory
popisy, tabulky, foto...
Historie českých SPZ
aktualizace 12. 1. 2007
Elektrizace ve Slezsku
historie, mapy, tabulky

naši partneři

praktické

RSS 2.0RSS 2.0
mobilní verze

tiráž

© Společnost přátel kolejové dopravy,
2004–2022
ISSN 1801-6189
celá tiráž | přispěvatelé
ochrana osobních údajů
redakce@k-report.net

články » » železniční doprava na jih od londýna a metro » muzejní železnice grosmont – pickering

Muzejní železnice Grosmont – Pickering

Teď se vrátím k již uvedené muzejní dráze North Yorkshire Moors Railway (NYMR), vedoucí z Grosmontu do Pickeringu. Tato trať leží v oblasti, kde před více jak 200 lety začínaly vznikat první železnice.

Mohutný rozvoj průmyslu počátkem 19. století, přísun surovin z rozsáhlé britské koloniální říše a levná pracovní síla způsobily, že anglické železnice rychle mohutněly a staly se předními drahami na světě, co se týče přepravy osob, zboží i rychlostí. Koncem 19. století nebylo nic neobvyklého, že v průmyslových aglomeracích Anglie byly vybudovány čtyř až šestikolejné tratě, po kterých jezdilo mnoho osobních i nákladních vlaků různých společností. Po první světové válce však začalo velké slučování anglických železničních společností, až vznikly čtyři velké společnosti, nazývané „Velká čtyřka“. Ty pohltily ostatní menší společnosti. Tato „Velká čtyřka“ – společnosti Great Western Railway (GWR), London Midland and Scottish Railway (LMS), Great Northern Railway (LNER) a Southern Railway (SR) se vzájemně předháněly v získání zájmu cestujících i nákladních přeprav. Všechny společnosti soupeřily i v konstrukcích lokomotiv, v té době parních. Vrcholem těchto snach vznikl i světový rychlostní rekord, když parní lokomotiva společnosti LNER typu A4 čísla 4492 a jména „Mallard“ v roce 1938 dosáhla rychlosti 202 km/hod. Rozvoj automobilismu však těmto společnostem přinesl velkou konkurenci, se kterou musely bojovat. V roce 1948 došlo pak v Anglii ke sjednocení všech čtyř železničních podniků pod státní podnik British Railways (BR). Automobilová konkurence však brzy vytlačila kolejovou dopravu z mnoha oblastí Anglie a BR ve snaze racionalizace postupně zastavovaly dopravu na méně důležitých tratích. Nákladní doprava na mnoha tratích téměř zmizela, dnes převládá doprava ucelených zásilek, kontejnerů a to hlavně v průmyslových aglomeracích a v okolí velkých přístavů. V polovině šedesátých let minulého století ukončily BR také provoz parních lokomotiv. S tím se však nesmířili mnozí fandové a vyřazované lokomotivy začali odkupovat. Vznikaly různé spolky, které shromažďovaly historicky cenné stroje, vozy a další železniční materiál. Některé tyto společnosti převzaly i části zrušených tratí a začaly zde zřizovat občasný muzejní provoz.

Jednou z takových společností, která provozuje část zrušené dráhy parními lokomotivami je právě North Yorkshire Moors Railway (NYMR). Trať vede z Grosmontu do Pickeringu a měří 29 km. Část trati prochází Národním parkem severního Yorkshirku s rozsáhlými vřesovišti. Tím se trať řadí mezi nejhezčí muzejní dráhy s parním provozem v Anglii. Zajímavou přírodu, malebné vesničky pastvinami plnými ovcí, podtrhává také provoz velkých parních lokomotiv. Dráha zde navozuje atmosféru konce padesátých let minulého století. Výchozím bodem celé trati je malé městečko Grosmont s nádražím. Zde je rovněž zázemí společnosti s depem, dílnami pro opravy lokomotiv a vozů.

V Grosmontu byla první železnice, byť koňská postavena již v roce 1836 a to za pomoci stavitele parních lokomotiv George Stephensona. Ta vedla z přístavu Whitby do Pickeringu, v roce 1848 pak na ní byl zaveden parní provoz. Trať pokračovala z Pickeringu do Maltonu a později se stala součástí hustší sítě železnic hrabství Yorkshire. V roce 1965 byl právě na trati Grosmont – Pickering – Malton zastaven provoz a dráha byla odsouzena k zániku. Avšak snahy o znovuobnovení provozu přinesly své ovoce a tak dne 22.4.1973 z Grosmontu vyjel první vlak NYMR. V současnosti vlastní NYMR více jak 10 parních, několik motorových lokomotiv a celou řadu osobních i nákladních vozů. Sídlo společnosti je v Pickeringu, provozní zázemí, depo a dílna pro opravy jsou v Grosmontu. Bohužel právě depo je zde jediný rušivý prvek v jinak dokonale upravené trati a stanic do dob parního provozu Britských železnic. Moderní haly pro lokomotivy a značný nepořádek zde ruší atmosféru parního provozu. Ostatně do objektu depa je vstup zakázán, vyjma jedné haly, kde jsou vystaveny lokomotivy, které zrovna nejezdí, nebo se připravují k opravám. Samotná stanice Grosmont navozuje plnou atmosféru parního provozu. Stará mechanická návěstidla na krakorci, brána, která uzavírá buď silnici v případě jízdy vlaku, nebo trať, když žádný vlak nejede, tak i stavba staniční budovy a stavědla. Ze stavědla jsou pomocí pák a táhel ovládány vyhybky i návěstidla, brána přes silnici je ovládána velikým kolem, připomínající kormidlo na lodi. Hned na zhlaví při výjezdu z Grosmontu je tunel, společný pro příjezdovou kolej z depa, které se nachází za tunelem. Pro pěší funguje druhý, menší tunel původní koněspřežné železnice. V úseku trati Grosmont – Goathland je největší stoupání na celé trati, zhruba 20 ‰, vlak zde musí vystoupat z údolí na náhorní plošinu, kde začínají rozsáhlá vřesoviště národního parku North Yorkshire Moors. Rovněž stanice Goathland je uvedena do stavu, navozujícího atmosféru starých časů. Stanice slouží ke křižování parních vlaků. Denně je zde zachytit scénu předávání klíčů od zabezpečovacího zařízení ve speciálním pouzdru. Starobylé vodní jeřáby, vodárna, skladiště se starými výsypnými vozy a mechanická návěstidla na krakorci vhodně doplňují scenérii nádraží. Ve skladišti je dnes čajovna, v čekárně je zase prodej suvenýrů, pohlednic a literatury. Dále trať prochází národním parkem a vřesovišti, ve kterých se pasou stáda ovcí. Koleje pokračují přes zastávku Newton a stanicí Levisham, která rovněž slouží ke křižování vlaků až do stanice Pickering. Úsek bývalé trati do Maltonu není provozován. Na zachovaném úseku provoz zajišťují parní lokomotivy pečlivě udržované a vedené rukou zkušených strojvedoucích. Na místech topičů lze spatřit i ženy a to jsou všechny parní lokomotivy bez přikladače a obsluha kotle zvláště při stoupání z Grosmontu dá zabrat. Denně v letní sezóně je turnusová potřeba tří lokomotiv. Denně je jedna z lokomotiv po skončení směny odstavena a na další den zatápěna další. Někdy jsou zatopeny stroje čtyři, když je potřeba odstranit některé závady, které se projeví během provozu a stroj může být vypraven i na trať ke zkoušce. V posledních letech nasazuje NYMR také v provozu historické motorové lokomotivy, které jsou z běžného provozu u Britských železnic vyřazené. Jízdní řád NYMR je rozdělen podle ročních období a barevně odlišen. Nejslabší provoz je od října do března, kdy se jezdí většinou pouze o víkendech, zhruba čtyři páry vlaků. Nejsilnější provoz parních lokomotiv je v tzv. zlatých dnech, kdy zde jezdí až osm párů vlaků a purpurové dny, kdy jezdí sedm párů vlaků. Tyto vlaky jezdí od konce května do začátku září téměř denně. Dále jsou zde pořádány různé speciální akce a mimořádné vlaky. Snad nejrozsáhlejší akcí jsou tzv. „Steam Gala“ které se konají jeden víkend v květnu a v říjnu. Jedná se o parní festivaly, kdy jsou zatopeny všechny provozní stroje a jsou předváděny také v čele nákladních vlaků, jejichž soupravy jsou tvořeny starými historickými vozy. Dalšími zvláštními akcemi jsou „Dny s Thomasem“, kdy se jedná o akci pro děti a také dny s provozem pouze historických motorových lokomotiv. Zvláštní vlaky jsou vypravovány v letní sezóně téměř každý den, a jsou tvořené salonními a jídelními vozy pro různé společenské akce.

Tuto dráhu jsem navštívil celkem třikrát. Oproti většině podobných drah ve Velké Británii má hned několik předností. Tou první je, že dráha je vhodně položena v krajině, mimo velká města a příroda je zde velice hezká. Druhou předností je hustý provoz vlaků v hlavní sezóně. A tou možná nejpodstatnější je nasazení velkých parních lokomotiv. Dráha NYMR je nejhezčí z dosud mnou navštívených drah.

Motorová lokomotiva BR D 5061 na nádraží NYMR Grosmont. Za povšimnutí stojí závory, které variantně uzavírají silnici či trať. Vše řídí obsluha ze stavědla vpravo. Závory jsou obsluhovány pomocí kola, připomínajícího kormidlo. Ve sbírkách NYMR je také parní lokomotiva americké výroby čísla 2253, dodávaná UNRRA v rámci poválečné obnovy. Tyto stroje jezdily také u ČSD pod řadou 456.1. Tento získala NYMR z Polska. V současnosti je odstavený a čeká na opravy.
Parní lokomotiva BR 80135 jede po výtažné koleji depa Grosmont. Na krakorci je vjezdové návěstidlo do stanice. Lokomotiva BR 80135 u vjezdového návěstidla do stanice Goathland. Při provozní zkoušce uvolnila kolej ve stanici a najela na soupravu nákladních vozů.
Motorová lokomotiva BR D 5061 ve stanici Goathland s vodárnou v pozadí. Pro britské železnice jsou charakteristická vysoká nástupiště a nadchody mezi nástupišti. Zde stroj BD 80135 v Goathlandu.
Do stanice Goathland vjíždí parní lokomotiva BR 44767 „Georgie Stephenson“. Lokomotiva byla vyrobena pro společnost LMS v Crewe v roce 1947. Parní lokomotiva BR 44767 „Georgie Stephenson“ před odjezdem ze stanice Goathland.
Vlak do Pickeringu v čele s parní lokomotivou BR 44767 opouští stanici Goathland. Vlevo je jedno z mechanických návěstidel. Odpolední parní vlak s lokomotivou BR 62532 „Blue Peter“ překonává stoupání mezi stanicemi Grosmont a Goathland.
Motorová lokomotiva BR D 5061 se zvláštním večerním vlakem jede do Goathlandu. Vlevo je předvěst vjezdového návěstidla stanice Grosmont.
V depu Grosmont odstavená parní lokomotiva BR 45428 „Eric Treacy“ byla vyrobená v roce 1937 v lokomotivce W.G.Amstrong Whitwort & Co v Newcastlu. Další dosud neprovozní lokomotiva, označená WD 3672 „Dame Vera Lynn“. Byla vyrobena pro britské Ministerstvo války lokomotivkou North British Loko Comp.Ltd v Glasgow v roce 1944. Jednalo se o britskou válečnou kategorii.
U 1. nástupiště v Grosmontu je připravená k odjezdu lokomotiva BR 60532 „Blue Peter“. Byla vyrobena v roce 1948 lokomotivkou LNER v Doncasteru. Před remízou depa Grosmont se na službu chystá parní lokomotiva BR 75029 „The Green Knight“.
Zdání historie je u NYMR vypracováno do detailů. Na druhém nástupišti stanice Grosmont jsou u dobových laviček se jménem stanice také konve na mléko a dobová petrolejová lampa. Vzadu stojí lokomotiva BR 60532 „Blue Peter“.
Ještě jeden pohled na lokomotivu BR 75029 „The Green Knight“ v depu Grosmont. Skvost mezi lokomotivami NYMR, stroj BR 60007 „Sir Nigel Gresley“. Sestra rekordního „Mallarda“ zde pod zauhlovacím zařízením depa Grosmont.
Zvláštní jídelní vlak „Moorlander“ je vypravován v letní sezóně na trať NYMR každou neděli. Zde je v jeho čele stroj BR 60532. Lokomotiva BR 75029 „The Green Knight“ opouští stanici Goathland.
Křižování vlaků ve stanici Goathland – od Pickeringu přijíždí lokomotiva BR 80135. Na její příjezd zde čeká BR 60532. Parní lokomotiva BR 60532 v čele vlaku do Pickeringu opouští stanici Goathland.
Dokonale dobové zátiší v Grosmontu s naleštěnou BR 60007
Každodenní rituál s předáváním klíčů ve stanici Goathland. Další motorová lokomotiva na trati NYMR, stroj BR D 45133, zachycený na trati mezi Goathlandem a Levishamem.
První ranní vlak z Grosmontu do Pickeringu v čele s lokomotivou BR 45212 stoupá údolím řeky Murky.
Parní lokomotiva BR 45212 projíždí oblastí Thornhill mezi Goathlandem a Levishamem. Další z motorových lokomotiv NYMR D 7628, zde odstavená v depu Grosmont s kolejovým jeřábem.
Přípřež lokomotiv BR 76079 a D 7628 překonává stoupání mezi Grosmontem a Goathlandem. Ranní lokomotivní vlak – stroj BR 45407 jede do Pickeringu pro vlak.
Stoupání mezi stanicemi Grosmont a Goathland klade zvýšené nároky na obsluhu parních lokomotiv. Zde je lokomotiva Southern 825. Ranní vlak z Pickeringu do Grosmontu, zachycený pod Beck Holle má v čele s lokomotivou BR 45407.
Vlak Grosmont – Pickering v čele s parní lokomotivou Southern 825 stoupá od Goathlandu k zastávce Newton Dale.
Lokomotiva BR 75079 stoupá v čele vlaku do Pickeringu údolím řeky Thomason Foss pod Beck Hole nedaleko stanice Goathland. Tendrová lokomotiva BR 6619 jede okolo Abbot´s House do Goathlandu.
Stanoviště strojvedoucího na lokomotivě BR 44767 Parní lokomotiva BR 6619 ve stanici Grosmont. Tato lokomotiva byla vyrobená v lokomotivce ve Swindonu v roce 1928.