naše weby

Výpravní budova 16/H
aktualizace 2. 12. 2023
Tranzitní koridory
popisy, tabulky, foto...
Historie českých SPZ
aktualizace 12. 1. 2007
Elektrizace ve Slezsku
historie, mapy, tabulky

naši partneři

praktické

RSS 2.0RSS 2.0
mobilní verze

tiráž

© Společnost přátel kolejové dopravy,
2004–2024
ISSN 1801-6189
celá tiráž | přispěvatelé
ochrana osobních údajů
redakce@k-report.net

články » železnice » tratě » zubrnické lokálky po dvaceti letech

Zubrnické lokálky po dvaceti letech

text: Jan Bonev
foto: p. Nehonský
vloženo: 1. 5. 2005

Hustou síť severočeských lokálek rozšířily v roce 1890 tratě Velké Březno – Lovečkovice – Verneřice a Lovečkovice – Úštěk horní nádraží. Délka hlavní větve byla 17 km a odbočka do Úštěku měřila 8 km. Odsun německého obyvatelstva, relativní odlehlost oblasti a špatné směrové a sklonové poměry tratí (sklonové až 40 promile) vedly po roce 1945 k postupnému úpadku obou lokálek. Tento vývoj vyvrcholil v sedmdesátých letech, konkrétně 27. 5. 1978, kdy byla definitivně ukončena doprava na obou tratích.

Poté nastala další fáze existence trati 7k, i když mnohem smutnější. Během let 1978 a 79 byly vytrhány koleje v úseku Lovečkovice – Verneřice, poté následovala v letech 1985 až 88 demontáž svršku mezi Lovečkovicemi a Úštěkem. Zbylý úsek Velké Březno – Zubrnice – Lovečkovice vytrhán nebyl, avšak zejména jeho druhá část pozvolna podléhá destrukci vlivy přírody a obyvatelstva. Na spodní části do Zubrnic se již v roce 1980 začaly angažovat některé organizace za účelem zahájení muzejního provozu. Jejich snahy trvají dodnes a docílily například zapsání tratě Velké Březno – Lovečkovice na seznam technických památek ČR v roce 1998. Bližší informace o tratích na www.zmz.cz.

V dubnu roku 1984 prošel pan Nehonský dosud zachovalou trať Úštěk – Velké Březno a pořídil množství barevných fotografií. Po dvaceti letech se na trať vrátil a ve stejných místech zachytil aktuální stav. Pojďme se tedy nyní vydat na srovnávací procházku po zmíněném úseku. Ještě doplním, že fotografie z roku 1984 od současných odlišuje čárkovaný rámeček.

Interaktivní mapa
Kolejiště stanice Úštěk horní nádraží vydrželo i vytrhání přilehlého úseku.
Budova nádraží v Úštěku dostala nová okna a oplocení. Průmyslová výstavba před nádražím zmizela.
Prohlídková jáma v Úštěku se již po pár letech od ukončení provozu zaplnila odpadem.
Lovečkovické zhlaví v Úštěku se stalo terčem nájezdu zlodějů kovů.
Mostek v km 7,581 je hned za úštěckým nádražím. Na pravém snímku je patrný ponechaný svršek na mostě.
Oblouk kolem kilometru 7,120 směřuje na z Úštěku na sever.
Trať na Lovečkovice v km 6,470.
Mnoho míst na trati lze rozpoznat podle zachované kilometráže či návěstí, tak jako v km 6,3.
Upozorňovadlo do zastávky Habřina v km 5,845. Při pozorném pohledu na současný obrázek jej lze odhalit za stromy.
Zrovna tak v zastávce Habřina v km 5,4 zůstala návěst konce nástupiště. Budka pro cestující se roku 2004 již nedočkala.
Úsek před přejezdem v Habřině přibližně v km 5,350.
Trať v km 5,000 nad Habřinou.
Pohled zpět k Úštěku z km 3,850 km.
Další pohled na Úštěk (z kilometru 3,7).
Propustek v km 3,301. V roce 2004 už jsou z něj jen kamenné stěny.
Úsek okolo km 3,260 v Hradci směrem na Levín. Trať zde stoupala přímo mezi domy.
V km 3,080 vedla trať na Levín v oblouku pod skalou.
Další typický příklad demontáže svršku, zde na mostku v kilometru 2,680.
Stoupající trať v kilometru 2,160 pod Levínem.
Oblouk pokračuje před Levínem v km 2,000.
Budova levínské staničky doznala během let jen minima změn.
U km 1,700 se koleje stáčí podél kopce vpravo.
Oblouk v km 1,000 je už na dosah od Lovečkovic. Na současném snímku lze rozpoznat z trávy očištěný hektometrovník.
Verneřické zhlaví v Lovečkovicích (km 11,050) nabízí pohled na stoupající kolej směr Verneřice (vlevo) a klesající na Úštěk (vpravo). Kilometráž prochází po hlavní trase Velké Březno – Verneřice a právě v Lovečkovicích je nultý kilometr odbočky, jejíž kilometráž končí před 8. kilometrem v Úštěkem.
Pohled na stejné místo z opačné strany, původní trasu dnes prozrazuje už jen zřetelné těleso a kilometráž.
Koleje na Verneřice končily hned za Lovečkovicemi už v roce 1984. Dnes již nevedou ani opačným směrem a zarostlé místo lze identifikovat podle hektometrovníku s hodnotou 11,1.
I po šesti letech bez provozu vypadala lovečkovická stanice velmi zachovale. Dnes jsou sice staniční koleje vytrhány a jejich prostor oplocen, ale zato je stylově udržována budova, včetně patřičných cedulí.
Zubrnické zhlaví je oproti druhému poměrně zachovalé dodnes, ačkoliv je kolejivo částečně rozebrané.
Dokonale zachovalý oblouk v km 10,280 v roce 1984 kontrastuje s dnešním prorostlou kolejí. V levé části je patrná budka autobusové zastávky, za 20 let byla pouze přetřena do červené barvy.
Z nevinných keříků v roce 1984 vyrostly do dnešních dnů v koleji silné kmeny. Pohled pochází z km 10,000 směrem do Lovečkovic.
Přejezd v kilometru 9,9 vypadá podobně jako v roce 1984, změnila se pouze vegetace.
Budka touchořinské zastávky přibližně v km 9,150 se dodnes nezachovala.
Prostor zastávky Touchořiny je dnes prakticky čistější, než tomu bylo v roce 1984.
Propustek v km 8,316 působí relativně zachovalým dojmem i dnes. Pouze se „přesunul“ do lesa.
Další mostek se nachází v km 8,024. Tento pro změnu působil poněkud sešle už před dvaceti lety.
Okolní snímky pocházejí ze Zubrnic. V roce 1984 zde probíhala oprava kolejí a výhybek v režii Okresního vlastivědného muzea v Ústí nad Labem, které v Zubrnicích realizovalo skanzen lidové architektury.
Velké problémy zdejším lokálkám působily vždy rozmary přírody, vždyť už otevření v roce 1890 bylo komplikováno povodní. Zde je na dvou obrázcích z roku 1984 zachycen sesuv pod Zubrnicemi.
Násep a zářez v km 5,140 je v rozdílu 20 let v nepříliš velkém kontrastu. Oproti části nad Zubrnicemi je zde nyní trať přibližně v totožném stavu.
Protisměrné oblouky jsou pro trať na úbočí hory typické (km 3,8).
Zářez v km 2,2 nad Malým Březnem.
Rozpadlou budku vystřídaly v zastávce v Malém Březně stylová cedule a naleštěný hektometrovník.
Předvěst vjezdového návěstidla do Velkého Března signalizuje konec tratě. Kromě tohoto napojení na síť existovala i spojka mezi nádražími v Úštěku. Pohled na Zubrnice z Velkého Března.
Připojení do Velkého Března s odvratem, který při zdejších sklonech má opravdu význam. Skončí zubrnické lokálky lépe???
Zobrazit na celou obrazovku