naše weby

Výpravní budova 16/H
aktualizace 2. 12. 2023
Tranzitní koridory
popisy, tabulky, foto...
Historie českých SPZ
aktualizace 12. 1. 2007
Elektrizace ve Slezsku
historie, mapy, tabulky

naši partneři

praktické

RSS 2.0RSS 2.0
mobilní verze

tiráž

© Společnost přátel kolejové dopravy,
2004–2024
ISSN 1801-6189
celá tiráž | přispěvatelé
ochrana osobních údajů
redakce@k-report.net

naše weby » poznávací značky silničních vozidel v českých zemích – historie a vývoj » 1938 – 1945

1938 – 1945

Další systém zavedený na území dnešní ČR byl součástí německého říšského systému.

Na území obsazeném Německem v roce 1938 byl zaveden již krátce po obsazení, na území Protektorátu pak pravděpodobně až v průběhu roku 1940.

Území obsazené v říjnu 1938 se stalo přímou součástí Říše. Na severu a západě našeho území, kde zábor sahal často hluboko do vnitrozemí, vznikla samostatná provincie „Sudetenland“ (rozdělená na 3 oblasti). Jižní části zabraného území byly připojeny k již existujícím správním celkům, původně bavorským a rakouským. Od západu na východ to byly: Oberpfalz, Niederbayern, Oberdonau a Niederdonau.

Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava se po nějakou dobu nadále na jeho území přidělovaly SPZ československého vzoru z roku 1932. Později byl ale zaveden nový vzor odpovídají říšskému a taktéž Říši přizpůsoben systém kódování. Protektorátní systém platil pravděpodobně až do konce roku 1945.

PA-49270

Říšské SPZ měly bílé, černě orámované tabulky s černým písmem, vpředu zpravidla jednořádkové, vzadu jedno i dvouřádkové. Dvouřádkové mohly být buď obdélníkové nebo s „useknutými“ rohy v horní polovině. Obsahovaly kód oblasti nebo organizace, za pomlčkou pak bylo jedno až šestimístné číslo.

Přidělení kódů v protektorátu
písmena oblast
PA Čechy
PB Morava
PC státní dráhy a pošta
PD Praha
PS bezpečnostní orgány
PV protektorátní vojsko

Pražské městské autobusy měly SPZ přidělovánu nadále podobným způsobem, jako před válkou, od PD-12000 výše, přičemž poslední trojčíslí se shodovalo s evidenčním číslem vozidla.

Přidělení kódů v na území zabraném roku 1938
písmena oblast
S Sudetenland
IIC Niederbayern
IIE Oberpfalz
Od Oberdonau
Nd Niederdonau

IIC a IIE jsou bavorské kódy. Pro Bavorsko byla v německém systému od roku 1906 vyhrazena římská číslice „II“, písmeno označovalo oblast.

Oberdonau a Niederdonau byly říšské názvy pro Horní a Dolní Rakousko (Ober- a Niederöstereich), zavedené po obsazení Rakouska Německem.

Dále se samozřejmě na našem území vyskytovaly poznávací značky říšských orgánů a institucí vydávané centrálně. Uvádíme jen nejrozšířenější:

písmena oblast
WH Wehrmacht Heer (pozemní vojsko)
WL Wehrmacht Luftwaffe (letectvo)
WM Wehrmacht Marine (námořní vojsko)
Pol Polizei
Waffen SS, Schutzstaffeln der NSDAP
RP Reichspost (říšská pošta)