naše weby

Výpravní budova 16/H
aktualizace 2. 12. 2023
Tranzitní koridory
popisy, tabulky, foto...
Historie českých SPZ
aktualizace 12. 1. 2007
Elektrizace ve Slezsku
historie, mapy, tabulky

naši partneři

praktické

RSS 2.0RSS 2.0
mobilní verze

tiráž

© Společnost přátel kolejové dopravy,
2004–2024
ISSN 1801-6189
celá tiráž | přispěvatelé
ochrana osobních údajů
redakce@k-report.net

naše weby » poznávací značky silničních vozidel v českých zemích – historie a vývoj » 1945 – 1953

1945 – 1953

V roce 1945 byl zaveden opět systém nový. Provedení tabulek bylo obdobné jako protektorátní. Kódování bylo dle zemí a okresů. První písmeno znamenalo:

písmeno oblast
Č Čechy
M Morava
S Slovensko

Pak následovala pomlčka a dvoupísmenný kód okresu a za ním jedno- až čtyřmístné číslo. Např.: Č-VT 206, M-BM 2345, S-KŽ 1 a podobně. Pro motocykly byl formát obrácený, např.: 125 Č-ST.

Přestože došlo k 1. 1. 1949 ke změně správního uspořádání – změnily se hranice okresů a zvýšil jejich počet a zemské uspořádání bylo nahrazeno krajským – systém zůstal zachován, jen přibyly kódy pro nové okresy.

Obrázek je již v plné velikosti.

Dále existovaly SPZ jen s jedním písmenem a jedno- až pětimístným číslem (např.: P-7548, A-45789 apod.) V tomto případě první písmeno znamenalo:

písmeno oblast
A vozidla ČSD, od roku 1949 ČSAD
B vozidla bezpečnostních orgánů1
C vozidla pošty
P vozidla registrovaná na území Hl. m. Prahy
1) Platilo v dalších systémech až do konce Československa.

V roce 1952 byly ještě zavedeny poznávací značky s písmenem D a pořadovým číslem pro vozidla Ministerstva vnitra – ústředního odboru civilní ochrany.

Autobusy některých městských dopravních podniků měly poslední číslice poznávací značky shodné s evidenčním číslem. Pražské městské autobusy měly opět P-12xxx, s tím, že poslední trojčíslí odpovídalo evidenčnímu číslu. V Bratislavě se s evidenčním číslem shodovalo poslední dvojčíslí poznávací značky.

Dále existovaly poznávací značky pro zkušební jízdy a převoz vozidel (tzv. obchodní značky). Ty měly stejný formát jako normální, pořadové číslo ale začínalo vždy nulou a písmena a číslice byla červená na bílém podkladě. Např.: Č-MB 039, P-0890.

Vojenská vozidla měla vlastní poznávací značky zcela mimo tento systém. Tabulky byly černé a bylo na nich bíle napsané až šestimístné číslo.

Náměstí v Turnově na přelomu čtyřicátých a padesátých let. Obrázek dobře dokumentuje vzhled dvouřádkových (Č-TU 529) i jednořádkových (Č-TU 78) tabulek.

Dnem 12. března 1953 převzala HS-VB (Hlavní správa Veřejné bezpečnosti) evidenci silničních vozidel od Ministerstva dopravy. K tomuto datu byly v Československé Republice evidovány následující počty vozidel podle druhů:

typ počet
Osobní automobily 138134
Nákladní automobily 58484
Motocykly 395362
Dodávkové automobily 23062
Autobusy 7108
Traktory 40002
Speciální vozy 8923
Vleční vozy 35738
Celkem 706813