naše weby

Výpravní budova 16/H
aktualizace 15. 10. 2022
Tranzitní koridory
popisy, tabulky, foto...
Historie českých SPZ
aktualizace 12. 1. 2007
Elektrizace ve Slezsku
historie, mapy, tabulky

naši partneři

praktické

RSS 2.0RSS 2.0
mobilní verze

tiráž

© Společnost přátel kolejové dopravy,
2004–2023
ISSN 1801-6189
celá tiráž | přispěvatelé
ochrana osobních údajů
redakce@k-report.net

články » železnice » cestování » drážní doprava v chile » metrotrén a expreso maule + nové projekty

Metrotrén a Expreso Maule + nové projekty

Na hlavní železniční trati Alameda – Chillán – Puerto Montt je v úseku Alameda – Rancagua provozována příměstská doprava, která byla pojmenována jako „Metrotrén“. Jeden pár spojů byl pak předloňského roku prodloužen až do dalekého Linares (leží až za Talcou) a nazýván je jako „Expreso Maule“. V obou případech je provoz zajišťován second-handovými elektrickými jednotkami, které dříve provozovaly španělské dráhy.

Ojeté jednotky byly u RENFE vedeny jako řada 440 a dopravce EFE si jich mezi léty 1996–2005 pořídil celkem 20.

Jednotky prošly ještě před příchodem do Chile různými stupni modernizací a mírně jim byl uzpůsoben také rozchod, jenž je v Chile o 8 mm širší než ve Španělsku. Čtyři jednotky zakoupené na počátku tohoto století pro systém Biotrén byly označeny jako typ UT 440 MC (MC = „Modelo Concepción“), další tři zakoupené dříve pro Metrotrén (ev. č. 106, 107, 110) byly na tento model předělány teprve nedávno. Ostatní jednotky si naproti tomu zachovávají původní označení UT 440. Čtyři jednotky UT 440 (ev. č. 201–204) působily před příchodem nových francouzských vlaků v systému Merval (viz kapitolu Metro ve Valparaísu), ostatní od počátku na Metrotrénu (ev. č. 101–112).

Všechny jednotky bez ohledu na typ mají až na výjimky tentýž interiér, jakým se pyšnily ve Španělsku. Plastové sedáky byly očalouněny novou zelenou textilií buďto jen ve své zádové části, nebo v sedací i zádové části. Jednotce, která byla vybrána pro spoj Expresso Maule, byly dodatečně namontovány dvě toalety. Tyto toalety se však, bráno ve směru od Alamedy, odemykají až po příjezdu do stanice Rancagua (ve směru od Linares se v Rancague zase zamykají). Přítomný uklízeč však v případě žádosti některého z cestujících toaletu odemkne i v úseku Alameda – Rancagua, na kterém vlak plní roli spíše zrychleného příměstského spoje. V souvislosti s vloni načatou modernizací příměstské železnice v okolí Santiaga (viz níže) byl však Expreso Maule dokonce degradován na právě zmíněném úseku do role obyčejného zastávkového vlaku, protože vynucené stavební práce vedly k omezení provozu příměstských vlaků mezi Alamedou a Rancaguou.

Stanice Alameda. Stanice Alameda.
Stanice Alameda.
Stanice Alameda. Stanice Alameda.
Stanice Alameda. Stanice Alameda.
Stanice Alameda. Stanice Alameda.
Stanice Alameda.
Stanice Alameda. Stanice Alameda.
Stanice Alameda. Stanice Alameda.
Stanice San Bernardo. Stanice San Bernardo. Stanice Nos. Stanice Nos.
Stanice Nos. Stanice Nos.
Stanice Nos.
Stanice Rancagua. Stanice Rancagua.
Stanice Rancagua.
Z provozu Metrotrénu. Z provozu Metrotrénu.
Z provozu Metrotrénu.
Z provozu Metrotrénu. Z provozu Metrotrénu.
Jednotka Metrotrénu. Jednotka Metrotrénu.
Jednotka Metrotrénu.
Jednotka Metrotrénu. Jednotka Metrotrénu.
Jednotka Metrotrénu. Jednotka Metrotrénu.
Jednotka Metrotrénu.
Nos a Rancagua Express

Stále rostoucí počet přepravených pasažérů na spojích Metrotrénu vedl státního dopravce k vypracování studie na zlepšení parametrů trati do Rancaguy. Výsledkem této analýzy je kompletní a minulého roku načatá modernizace trati v úseku Alameda – Nos, po jejímž ukončení budou spoje Metrotrénu zrušeny a nahrazeny spoji „Nos Express“ a „Rancagua Express“ (první název je pracovní; provozovatel Trenes Metropolitanos S.A., filiálka EFE, uvádí u obou názvů i verzi bez počátečního e, tedy „Xpress“).

Od léta loňského roku dochází na předmětném úseku k těmto hlavním stavbám: výstavba dvou nových kolejí (původně se uvažovalo o jedné koleji s pěti–šesti výhybnami o délce cca 1 000 m), úprava parametrů stávajících dvou kolejí, oplocení celé trati, budování nových nástupišť s podzemním příchodem, naprostá eliminace veškerých úrovňových křížení, zavedení turniketů po vzoru santiažského metra (v plánu je integrace systému do toho městského) a modernizace sdělovacích a zabezpečovacích zařízení.

Po této akci budou dvě ze čtyř kolejí mezi Alamedou a Nosem obsluhovány výhradně příměstskými spoji „Nos Xpress“ Nos – Alameda, které budou ve špičkových časech vykazovat interval 4 minuty a mimo špičky 8 minut. Protože stávající počet příměstských jednotek evidovaných dopravcem by tyto provozní potřeby neuspokojil, vypsal tento roku 2011 výběrové řízení na dodání 12 nových vlaků. Podle očekávání si zakázku odnesl Alstom, který nabídl dvouvozové jednotky typu X'Trapolis Modular. Tyto jednotky jsou velmi podobné jednotkám, které Alstom dodal před několika lety pro systém Merval (viz kapitolu Metro ve Valparaísu). Součástí této zakázky byla zároveň opce, kterou se dopravce rozhodl loňského roku využít, díky čemuž mu bude do dvou let dodáno dalších 12 jednotek – čtyři z nich ovšem nepoputují do Santiaga, nýbrž do valparaiského metra.

Jelikož stávající železniční dílny osobních vozů umístěné jižně od koncové stanice Alameda neposkytují adekvátní zázemí pro údržbu tak moderních jednotek, jaké Alstom dodá, rozhodlo se o výstavbě nového zázemí, které bude koncipováno podobně jako dílny v Limache (viz kapitolu Metro ve Valparaísu). Stávajícím španělským ojetinám by měla být snížena provozní zátěž – pokud ovšem nepoputují na Biotrén – a výhledově budou s novými X'Trapolisy sdílet přímé spoje „Rancagua Express“ Alameda – Rancagua, které by měly jezdit ve špičkách v 15minutovém intervalu a v sedlech ve 30minutovém intervalu a pro které budou mezi Nosem a Alamedou, stejně jako pro ostatní typy spojů (TerraSur, nákladní vlaky aj.), k dispozici zbývající dvě koleje.

Zatímco dnes trvá cesta mezi Alamedou a Nosem (cca 25km vzdálenost) téměř hodinu, po dokončení prací by se mělo jednat o max. 20 minut. Do Rancaguy (82 km), kde se vlaky nyní sunou přes hodinu a půl, se bude jezdit spoji Rancagua Express cca 50 minut. Celkové investiční výdaje na zlepšení dopravy mezi Alamedou a Rancaguou (včetně koupě nových jednotek) dosáhnou v přepočtu více než 5 mld. Kč, ukončení stavebních činností, z nichž se některé dotknou i úseku Nos – Rancagua, se předpokládá již na konec tohoto roku.

Santiago – Melipilla

Z Alamedy vychází kromě trati do Puerta Montt ještě jiná trať, a to trať do přístavního města Cartagena. Jsou tomu už zhruba tři desítky let, kdy se tudy proháněly osobní vlaky, a ani ty nákladní ji momentálně příliš nevyužívají.

V souladu s master plánem pro dopravu hlavního města do roku 2025 („Plan Maestro de Transporte Santiago 2025“), do kterého jsou zahrnuty i výše uvedené expresy Nos a Rancagua, má být ale do roku 2016 obnovena osobní doprava na 46km úseku Alameda – Melipilla, a to díky projektu „Melitrén“, který se momentálně nachází ve fázi výběrových řízení.

Projekt Melitrén byl vypracován již roku 1997, tehdy ovšem předpokládal, že vlaky nebudou končit na Alamedě, ale prostřednictvím městského tunelu Matucana se Santiagem prokoušou na trať Mapocho (Santiago) – Valparaíso (viz kapitolu Metro ve Valparaísu), po které se dostanou do obce Batuco (cca 36 km severně od Santiaga), kde budou mít konečnou.

Současná verze projektu ale předpokládá pouze vedení dvoukolejné elektrifikované trati Alameda – Melipilla, podél které bude rozmístěno celkem 11 stanic. Jízdní doba zastávkových vlaků nemá mezi koncovými body přesáhnout 50 minut a očekává se, že nové spojení bude využíváno až 31 miliony cestujících ročně. Stejně jako v případě příměstských vlaků obsluhujících trasu Alameda – Rancagua i tady bude platit, že maximální provozní rychlost nepřekročí 140 km/h (infrastruktura ale bude mít rezervu na 160 km/h).

Dopravce EFE již vypsal výběrové řízení na nákup vlaků, překvapivě však nestanovil počet souprav, ale kritéria (např. předpokládané intervaly), podle kterých měli výrobci vlaků sami navrhnout, jaký by byl optimální počet vozidel při zohlednění údržbářských a jiných potřeb. Odhad dopravce je ovšem takový, že vlaků bude 22.

V souhrnu lze tedy říci, že se Santiago rozhodlo vsadit při formování budoucí dopravní politiky na vlak jakožto hlavní činitel, který uleví oblastem a regionům ležícím jižně a jihozápadně od hlavního města.