naše weby

Výpravní budova 16/H
aktualizace 2. 12. 2023
Tranzitní koridory
popisy, tabulky, foto...
Historie českých SPZ
aktualizace 12. 1. 2007
Elektrizace ve Slezsku
historie, mapy, tabulky

naši partneři

praktické

RSS 2.0RSS 2.0
mobilní verze

tiráž

© Společnost přátel kolejové dopravy,
2004–2024
ISSN 1801-6189
celá tiráž | přispěvatelé
ochrana osobních údajů
redakce@k-report.net

články » železnice » provoz » první elektrický traxx v česku

První elektrický TRAXX v Česku

text a neoznačené foto: Lukáš Soukup
vloženo: 7. 9. 2010
upraveno: 2. 7. 2011

Začátkem září se odehrála důležitá událost z hlediska provozu moderních elektrických lokomotiv na českých kolejích. Dne 6. 9. 2010 byl z Prahy-Uhříněvsi vypraven první kontejnerový vlak v čele s lokomotivou 186 182 typu TRAXX F140MS patřící do parku firmy RailPool a pronajaté dopravci RailTransport. Zatímco v polovině července proběhla zkušební vozba vlaku z Uhříněvsi do Rotterdamu s lokomotivou 189 985 (typ ES64F4), v tomto případě jde o první využití elektrické lokomotivy Bombardier na našem území. Typ TRAXX F140MS má v současnosti českým Drážním úřadem povolen v ČR zkušební provoz.

RailTransport zajišťuje nepravidelně přepravy ucelených kontejnerových vlaků pro Metrans již od roku 2008. Doposud šlo, až na několik zkušebních jízd, vždy o přepravy prázdných kontejnerů, především do Bavorska, případně i do jiných lokalit v německém vnitrozemí. Po loňském útlumu lze od letošního jara opět hovořit o pravidelném provozu těchto vlaků v režii RailTransportu, a to zpravidla jednou týdně v relaci z Uhříněvsi nebo Nýřan do Bavorska přes Českou Kubici a příležitostně i do jiných terminálů v Německu přes Děčín. Přímo v Německu jsou pak soupravy i lokomotivy rovněž využívány pro přesuny kontejnerů z vnitrozemí do přístavů, zpravidla z Bavorska do Hamburku. Tyto výkony jsou v současnosti zajišťovány dvojicí vlastních lokomotiv V100 745.501 a 702.

Nasazení lokomotivy TRAXX přestavuje první pravidelnou přepravu v relaci ČR – námořní přístav s využitím jediné lokomotivy, navíc nestátního dopravce. Veškeré pravidelné kontejnerové spoje pro společnost Metrans doposud zajišťovali státní dopravci, tj. především ČD Cargo a DB Schenker Rail Deutschland, respektive Nederland u vlaků do přístavu Rotterdam. Ty jsou provozovány od letošního dubna a představují významné rozšíření pravidelných relací provozovaných Metransem. Až doposud se Metrans orientoval především na spoje do přístavu Hamburk, v menší míře do Bremerhavenu. Spoje vytváří alternativu k již delší dobu provozovaným vlakům operátorů ERS z Mělníka a ČSKD Intrans z Prahy-Žižkova, které pravidelně spojují Česko s přístavem Rotterdam.

Nově pronajatá lokomotiva přijela na české území 5. 9. přes PPS Děčín, kde následně probíhaly zkoušky na přeshraničním úseku. Do Prahy pak lokomotiva přijela ve večerních hodinách v čele soupravy 18 dvoučlánkových 90' vozů pronajatých od firmy AAE, které budou rovněž nasazeny na vlaky do Rotterdamu. Lokomotiva bude zcela vytížena vozbou kontejnerových vlaků v relaci Praha – Rotterdam, přičemž nově zavedený čtvrtý vlak z Prahy by již nebylo možné zvládnout, takže bude provozován v režii ČD Cargo, resp. ITL a Captrain. Trasu z Česka do Nizozemska by měl vlak RailTransportu zvládnout za cca 19 hodin. Na této trase využije lokomotiva celkem 4 napájecí systémy (3 kV ss v ČR, 15 kV 16,7 Hz v Německu, 1,5 kV ss v Nizozemsku a 25 kV 50 Hz na Betuweroute) a 4 vlakové zabezpečovače.

Vlak s lokomotivami RTT 186 182, 745.501 a 702 po příjezdu do Prahy-Uhříněvsi. 5. 9. 2010 Lokomotiva TRAXX v terminálu Metrans.
Souprava vlaku po přesunutí do stanice. 186 182 před odjezdem z Prahy-Uhříněvsi.

Zatímco na nizozemské straně je cílovým terminálem RSC Waalhaven při okraji přístavního komplexu, překladiště v Uhříněvsi na české straně je nejen největším zařízením svého druhu v Česku, ale i jedním z největších z hlediska celoevropského. V rekordním roce 2008 zde bylo přeloženo přes 562 tis. TEU, což je zcela srovnatelné s největšími evropskými vnitrozemskými terminály jako jsou Hamburg Billwerder, München Riem nebo Verona Quadrante Europe, přičemž ty jsou orientovány především na vnitrozemské přepravy a nikoli na námořní kontejnery.

Vlastní terminál se skládá ze tří překládacích modulů, největší z nich má 7 průběžných 700 m dlouhých kolejí, z nichž každá je schopna pojmout ucelený vlak. Překládku zajišťuje čtveřice portálových kolejových jeřábů v součinnosti s mobilními překladači. Tato část slouží pro odchozí vlaky. Další modul se skládá z 6 kusých kolejí (350 m) a trojice portálových jeřábů. Zde jsou zpracovávány příchozí vlaky, které tak musí být po příjezdu do terminálu děleny. Kolejiště tohoto modulu bylo vybudováno nově před několika lety, ostatní koleje jsou pak původními z dob, kdy prostory sloužily k překládce stavebních materiálů. Poslední modul v jižní části se pak skládá z dvojice 550 m dlouhých kolejí a je obsluhován pouze mobilními překladači. Doplňujícími částmi jsou pak depa prázdných kontejnerů, z nichž jedno se nachází na druhé straně tratě Praha – Benešov a je tedy bez vlastního kolejového napojení.

Vzhledem k omezeným možnostem dalšího růstu, umístění v blízkosti obydlené zástavby a problémům se silničním i železničním napojením je pak logickým krokem přesunutí aspoň části výkonů do jiného terminálu. Tak jak bylo vloni oznámeno firmou Metrans, v České Třebové by v nejbližší době měl vyrůst zcela nový terminál primárně sloužící pro tranzitní přepravy nyní z větší části zpracovávané v Praze. V červnu skutečně začaly na místě budoucího terminálu první přípravné práce, prozatím spočívající především v opravě příjezdové komunikace. Oficiální informace o přesném termínu zahájení vlastních stavebních prací, podobě terminálu ani o datu zprovoznění zatím nebyly uveřejněny.

Letecký pohled na aktuální podobu překladiště v Uhříněvsi. foto Koudy
Doplnění 2. 7. 2011

Po devíti měsících úspěšného provozu lokomotivy 186.182 na vlacích Praha-Uhříněves – Rotterdam Waalhaven dochází k dalšímu rozšíření provozu lokomotiv TRAXX v ČR. Od červnové změny je spoj do Rotterdamu provozován šestkrát týdně. V souvislosti s tím musela být tedy do provozu zařazena druhá lokomotiva, kterou se nakonec stal stroj 186.240 z parku CB Rail. Ten dorazil do ČR v noci na 26. 5. a pokračoval dál na vlaku do Dunajské Stredy na Slovensko k provedení zkoušek u dopravce Express Rail. Po jejich skončení se pak vrátil zpět a od 12. 6. je tedy nasazen na vlaky do Rotterdamu. Současně se lokomotivy TRAXX podívají příležitostně i na trať Děčín – Lysá nad Labem – Praha-Libeň, neboť jeden z vlaků z Rotterdamu je trasován alternativně místo do Prahy do překladiště MIT v Mělníku. Lokomotiva pak strojově přejede přes Lysou do Uhříněvsi.

186.182 v čele NEx 43305 nedaleko Libčic nad Vltavou, 21. 5. 2011.
186.182 v čele NEx 43305 nedaleko Libčic nad Vltavou, 21.5. 2011. foto Jan Vašíček
186.240 se představuje v Podbabě na NEx 43305 dne 23. 6. 2011.
186.240 se představuje v Podbabě na NEx 43305 dne 23. 6. 2011.

Téměř současně také došlo ke změnám u kontejnerových vlaků z Rotterdamu u ostatních operátorů. Společnost ERS, která tradičně nabízela spojení z Rotterdam od května tohoto roku de facto úplně opustila český trh. Její vlaky do Rotterdamu z Mělníka byly nabízeny ve spolupráci s ČSKD Intrans, který současně rovněž ukončil provoz vlaků Praha-Žižkov – Rotterdam. Překladiště MIT v Mělníku má však nadále pravidelně spojení s Rotterdamem díky vlakům operátora Raillogix, které na našem území provozuje AWT, a to od začátku května. Kapacita vlaků je však vyhrazena pouze pro rejdařství Maersk Line.

Kromě vlaků do Rotterdamu s pronajatými TRAXXy zajišťuje RailTransport nadále i přepravy vlastními lokomotivami V100, a to jak pro Metrans, tak příležitostně i další zákazníky. V letošním roce byly krátkodobě nasazeny i jiné lokomotivy, kromě řady ER 20 (viz dále) za zmínku stojí především typ Voith Maxima 30 CC, krátce využitý v listopadu loňského roku.

Stroj 260.003 krátce před odjezdem s vlakem z Uhříněvsi do Regensburgu, 29. 11. 2010. Stroj 260.003 krátce před odjezdem s vlakem z Uhříněvsi do Regensburgu, 29. 11. 2010. Během prosince a ledna byl využíván i stroj 202.241 německé společnosti Uwe Adam, zde spolu se 745.701 mimořádně na vlaku z Rotterdamu u zastávky Řež, 10. 12. 2010. Během prosince a ledna byl využíván i stroj 202.241 německé společnosti Uwe Adam, zde spolu se 745.701 mimořádně na vlaku z Rotterdamu u zastávky Řež, 10. 12. 2010. foto Jan Vašíček
K dalším aktivitám RailTransportu patří například převozy kolejových vozidel, zde Vectron 191 951 řazený v kontejnerovém vlaku z Prahy do Mnichova ve Velké Chuchli, 3. 4. 2011. K dalším aktivitám RailTransportu patří například převozy kolejových vozidel, zde Vectron 191 951 řazený v kontejnerovém vlaku z Prahy do Mnichova ve Velké Chuchli, 3. 4. 2011. 745.701 vypomohla dopravci BFL, když zajistila v části trasy přepravu kontejnerového vlaku z Polska do Regensburgu, zde na Branickém mostě. 745.701 vypomohla dopravci BFL, když zajistila v části trasy přepravu kontejnerového vlaku z Polska do Regensburgu, zde na Branickém mostě. foto Jan Vašíček

Společnost Metrans průběžně rozšiřuje své aktivity a od 1. 6. zprovoznila již čtvrté vlastní překladiště na našem území, a to v Šenově. Jde o přestavěný areál společnosti Arehor, který sloužil jako sklad chemických látek, které zde byly přečerpávány ze železničních vozů. V březnu započala přestavba areálu, spočívající v demolici menších objektů. Poté byla zřízena nová zpevněná plocha a jízdní dráha pro portálový jeřáb, oplocení areálu a silniční napojení. Kolejiště vlečky zůstalo beze změn, tj. celkem 4 kusé koleje, z nichž jedna je zadlážděná a zbývající budou obsluhovány portálovým jeřábem. Od začátku června je terminál obsluhován ucelenými vlaky z Uhříněvsi, v současnosti již pětkrát týdně. Od srpna by navíc mělo přibýt i spojení s přístavem Koper.

Betonování jeřábové dráhy probíhalo v dubnu. Betonování jeřábové dráhy probíhalo v dubnu. Budoucí plocha překladiště. Budoucí plocha překladiště. 2x foto Radek Kohut
Koncem května byla plocha překladiště již dokončená. Koncem května byla plocha překladiště již dokončená.
Koncem května byla plocha překladiště již dokončená. foto Vladimír Hranoš (levé), Radek Kohut
Během června probíhala montáž portálového jeřábu Kalmar E-one. Během června probíhala montáž portálového jeřábu Kalmar E-one, který je na pravém snímku ze 7. června již sestaven. 2x foto Radek Kohut Jeřáb po sestavení - 7. 6. 2011.

K dalším novinkám u Metransu patří zakoupení tří lokomotiv typu ER 20, inzerované již v loňském roce. Lokomotivy 761.001 až 003 vyrobené v závodě Arriva Werke Neustrelitz dorazily na naše území na vlacích z Rotterdamu postupně v letošním roce, konkrétně 12. 3., 2. 4. a 5. 5. Po absolvování TBZ (001 a 002 15. 4. a 003 12. 5.) a několika jízd s kontejnerovými vlaky z Uhříněvsi byly pak předisponovány do svého trvalého působiště v Dunajské Stredě, kde budou nasazenu u společnosti Metrans /Danubia/. 761.001 a 002 přejely na Slovensko v noci na 8. 5. a 761.003 pak odjel v čele kontejnerového vlaku do Dunajské Stredy 13. 6.

761.001 přijíždí na závěsu vlaku 43305 u zastávky Řež, 12. 3. 2011. 761.001 přijíždí na závěsu vlaku 43305 u zastávky Řež, 12. 3. 2011. foto Jan Vašíček 761.002 po příjezdu do Uhříněvsi dne 2. 4. 2011. 761.002 po příjezdu do Uhříněvsi dne 2. 4. 2011.
Konečně 761.003 s 1. nsl. 68502 z Uhříněvsi do Duisburgu na Novém spojení dne 7. 6. 2011. Konečně 761.003 s 1. nsl. 68502 z Uhříněvsi do Duisburgu na Novém spojení dne 7. 6. 2011.

Z dalších souvisejících novinek lze zmínit od jara probíhající zkoušky prototypů nového typu kontejnerového vozu z Tatravagónky Poprad. V evropských podmínkách jde na rozchodu 1 435 mm o neobvyklou konstrukci 80stopého vozu se dvěma podvozky. Vozy s obdobnou ložnou délkou jsou dosud řešeny jako článkové. Obdobné vozy jsou běžně k vidění na širokém rozchodu v zemích SNS, naopak v Severní Americe je standardem u jednoduchých vozů pro intermodální přepravy návěsů a kontejnerů ložná délka 89 stop. Koncept obdobného vozu byl představen rovněž na veletrhu transport logistic v Mnichově – více zde. Vůz pro Metrans bude mít označení Sggkkss, délku přes nárazníky 25,79 m, vlastní hmotnost 17,44 t, výšku ložné plochy nad TK 117 cm. Podle zatím zveřejněných informací se uvažuje s dodávkou 250 těchto vozů z Popradu.

Jeden z prototypů nového vozu. Jeden z prototypů nového vozu.


diskuse k článku

založit diskusi