naše weby

Výpravní budova 16/H
aktualizace 2. 12. 2023
Tranzitní koridory
popisy, tabulky, foto...
Historie českých SPZ
aktualizace 12. 1. 2007
Elektrizace ve Slezsku
historie, mapy, tabulky

naši partneři

praktické

RSS 2.0RSS 2.0
mobilní verze

tiráž

© Společnost přátel kolejové dopravy,
2004–2024
ISSN 1801-6189
celá tiráž | přispěvatelé
ochrana osobních údajů
redakce@k-report.net

články » železnice » provoz » railtrans s kontejnerovým vlakem

Railtrans s kontejnerovým vlakem

text a neoznačené foto: Lukáš Soukup
vloženo: 19. 4. 2008
upraveno: 6. 7. 2008

Dne 16. 4. se uskutečnila zajímavá přeprava v trase Praha-Uhříněves – Norimberk. Z překladiště firmy Metrans v pražské Uhříněvsi byl totiž vypraven první vlak v režii jiného dopravce než ČD Cargo (resp. jeho předchůdce ČD).

Zdejší překladiště, zdaleka největší nejen v ČR, ale i celém středoevropském prostoru, odbavuje denně několik ucelených vlaků především do přístavů Hamburg a Bremerhaven. Na ty pak navazují ucelené kontejnerové vlaky do dalších překladišť společnosti Metrans v Lípě nad Dřevnicí a Dunajské Stredě (viz článek Nový terminál v Dunajské Stredě v provozu). Od konce loňského roku jsou v provozu další menší překladiště, sloužící hlavně jako deponie prázdných kontejnerů v Otrokovicích, Košicích a také v Nýřanech u Plzně. Překladiště v Nýřanech je umístěno v areálu bývalého Agrochemického podniku, který byl za tímto účelem během loňského roku přestavěn. Byla zde vybudována zpevněná plocha pro ukládaní kontejnerů a pojezd mobilních překladačů (viz obrázky v diskusi). 5. listopadu pak přijela do Nýřan první skupina vozů s kontejnery z Uhříněvsi. Od letošního jara se postupně rozbíhá obsluha tohoto překladiště formou ucelených vlaků z Prahy. Toto překladiště tak přebírá funkci původního překladiště v areálu Škoda Holding, které fungovalo až do své likvidace v rámci přestavby celého tohoto území do konce roku 2004. To však bylo obsluhováno vlaky z Mělníka a sloužilo tedy především pro účely firmy Maersk.

Kromě výše zmíněných případů jsou ještě ucelené kontejnerové vlaky z Uhříněvsi vypravovány především při potřebě přesunu většího množství prázdných kontejnerů. Pasivní obchodní bilance mezi Evropou a Čínou vyvolává potřebu návratu velkého množství prázdných kontejnerů z Evropy. Ještě silnější je tento fakt u nových členských zemí EU, proto je značné množství prázdných kontejnerů pravidelně předisponováváno z Česka, Slovenska a Maďarska do lokalit nejbližší možné nakládky. Těmi je pravidelně oblast západního Německa a Rakouska. V těchto případech je pravidelně využívána železniční doprava a to obvykle formou vozových zásilek, příležitostně pak i formou ucelených vlaků. A právě takováto situace nastala během letošního dubna, kdy bylo nutné přesunout velké množství prázdných kontejnerů pro společnost NYK Line z překladišť v Lípě a Praze do Bavorska.

Vlak s prázdnými kontejnery sestavený z 23 vozů Sggmrss společnosti Metrans s celkovou délkou 607 metrů byl vypraven z Prahy-Uhříněvsi 16. 4. v odpoledních hodinách a směřoval přes Plzeň a Domažlice do kontejnerového depa v norimberském přístavu (viz zde). Ovšem na rozdíl od předcházejících případů se tentokrát přepravy zhostila společnost RailTrans. Při této příležitosti byla nasazena i nově získaná lokomotiva 203 506, odkoupená od STOCK Transport a v polovině dubna opatřena v Siegenu firemním nátěrem nového vlastníka. I když šlo o nárazovou přepravu, nelze vyloučit v obdobném případě její další opakování.

Souprava vozů Sggmrss (v Popradu je nyní vyráběna již 4 200kusová série pro Metrans) na 103. koleji v Uhříněvsi.
Na překladišti Metrans od loňského roku pracuje již 5 portálových jeřábů. Lokomotiva 203 506 před odjezdem z Uhříněvsi.
Průjezd vlaku zastávkou Praha-Horní Měcholupy. Jan Vašíček zachytil „hada“ kontejnerů v Chuchli.
Pod kostelem Svatého Jana Nepomuckého v Chuchli projíždí kontejnerový vlak Railtransu. foto Jan Vašíček

Doplnění 6. 7. 2008:

K identické přepravě prázdných kontejnerů z Uhříněvsi do Norimberku skutečně došlo, nejprve 4. 5. a dále pak 1. 7. Prázdná souprava se pak vždy ihned po vykládce vracela zpět do Uhřínevsi. V obou případech byl vlak veden již dvojicí lokomotiv typu V100. Vlastní 203.506 Railtransu byla doplněná ještě o lokomotivu 202.269 zapůjčenou od dopravce Gleiskraft.

Při návratu soupravy od druhé přepravy z Norimberka však bylo nasazení vozidel zajímavější – stroj 203.506 byl totiž nahrazen lokomotivou ER20–013 – tedy Eurorunnerem z parku MRCE dispolok. Stalo se tak rok poté, co byl tento typ schválen Drážním úřadem pro provoz na síti SŽDC. A přímo tato lokomotiva ještě předtím v rámci zkušebního provozu – 7. 6. 2007 – zajistila vozbu zvláštního osobního vlaku rovněž z Norimberku do Prahy a zpět.

Po příjezdu do Uhříněvsi 3. 7. se pak spolu s 202.269 vydaly obě lokomotivy s kontejnerovým vlakem v relaci Praha-Uhříněves – Dunajská Streda. Šlo tak prakticky o první využití typu ER20 v nákladní dopravě na českých kolejích, v tomto případě za účelem ověření vlastností lokomotivy na tomto typu výkonů.

Druhý vlak do Norimberka dne 4. 5. připravený s lokomotivami 203.506 a 202.269 k odjezdu z výchozí stanice.
Třetí přeprava v relaci Praha-Uhříněves – Norimberk – Praha-Horní Měcholupy. Kontejnerový vlak Praha Uhříněves – Dunajská Streda při průjezdu Běchovicemi v čele s ER20–013.


diskuse k článku

založit diskusi