naše weby

Výpravní budova 16/H
aktualizace 2. 12. 2023
Tranzitní koridory
popisy, tabulky, foto...
Historie českých SPZ
aktualizace 12. 1. 2007
Elektrizace ve Slezsku
historie, mapy, tabulky

naši partneři

praktické

RSS 2.0RSS 2.0
mobilní verze

tiráž

© Společnost přátel kolejové dopravy,
2004–2024
ISSN 1801-6189
celá tiráž | přispěvatelé
ochrana osobních údajů
redakce@k-report.net

naše weby » poznávací značky silničních vozidel v českých zemích – historie a vývoj » 1953 – 1964

1953 – 1964

12. března 1953 převzala Hlavní správa Veřejné bezpečnosti (HS-VB) od Ministerstva dopravy agendu evidence silničních vozidel a okamžitě přistoupilo k zavádění nových státních poznávacích značek. Poprvé v naší historii byly tabulky lisované, vyráběné centrálně. Státní poznávací značka se skládala ze dvou písmen (tzv. série) a dvou dvojic číslic oddělených pomlčkou. Motorová vozidla byla rozdělena do několika skupin. Každá skupina měla tabulky jiného provedení a své vyhrazené série. Poprvé v historii dostaly vlastní SPZ i přívěsy, i když zatím jen „velké nákladní“. Jednotlivé základní skupiny byly definovány následovně:

 1. Motocykly: motocykly a tříkolky s motocyklovým řízením
 2. Osobní automobily: osobní auta, dodávková auta, lidová vozítka, tříkolky s automobilovým řízením
 3. Nákladní automobily: nákladní auta, speciální vozidla, autobusy
 4. Traktory: traktory a pojízdné stroje
 5. Přívěsy (vlečné vozy)

Motocykly měly zadní dvouřádkové tabulky 200 x 120mm s useknutými rohy, černé písmo na bílém podkladě. Majitel byl povinen namalovat SPZ ze stran na přední blatník. Výchozí série z roku 1953 byly KA-MZ, FL a SA-SF. V průběhu systému byly přidělovány další série začínající písmeny S a D.

Osobní automobily měly dvě bílé jednořádkové tabulky 100 x 490mm. Výchozí série OA-PO a IO, později byly přidělovány další série začínající písmeny P a R.

Obrázek je již v plné velikosti.

Nákladní automobily měly žluté tabulky s černým písmem, přední jednořádkovou 100x490mm a zadní dvouřádkovou 200x320mm s useknutými rohy. Výchozí série NA-NZ, IN a DN. Později zaváděné série měly první písmeno B.

Traktory měly žluté tabulky, přední jednořádkovou 65x300mm a zadní dvouřádkovou 120x200mm. Výchozí série TA-TU, později i série začínající J.

Pro přívěsy se vydávala jedna žlutá dvouřádková tabulka 200x320mm sérií VA-VU. Později byly vydávány další série začínající V a H.

Jednotlivé série byly přiděleny krajským správám VB (SVB). Systém byl tajný a nikde se nezveřejňoval, v archivech se dochovalo jen poměrně málo dokumentů z té doby a proto je poměrně obtížné toto rozdělení vypátrat. Zatím se podařilo zjistit pravděpodobně kompletní výchozí stav a několik dalších sérií přidělených v průběhu platnosti systému po vyčerpání již přidělených sérií. Většina dodatečných sérií byla zavedena pravděpodobně až v letech 1958–59.

Města Praha, Brno a Bratislava byly sice součástí okolních krajů, měly však přiděleny vlastní série. Nelze vyloučit, že některé série uvedené pod krajem se používaly i ve městě a naopak. V případě Brna a Bratislavy byly některé série rozděleny mezi město a kraj.

SVB pak přidělovaly jednotlivé číselné skupiny okresním oddělením VB (OVB).

Na základě velmi kusých informací se zdá pravděpodobné, že výchozí rozdělení číselných skupin na OVB bylo provedeno následujícím způsobem: Od začátku byl využit celý rozsah všech výchozích sérií. Okresy byly v rámci kraje seřazeny v abecedním pořadí a rozloženy v rámci série v nestejných číselných intervalech, velikost intervalů byla v poměrné velikosti k předpokládanému počtu vozidel daného druhu. Skutečně přidělené číselné řady a vyrobené tabulky byly ale jen v potřebných počtech (pravděpodobně vždy v celých stovkách), takže mezi číselnými řadami vznikly mezery. Tyto mezery pak byly vyplňovány při objednávání dalších tabulek, a to návaznými číselnými řadami k jednotlivým okresům. Pravděpodobně se postupovalo v číselných řadách nejen nahoru, ale i zpět. V případě, že měl kraj pro daný druh vozidel přiděleno více sérií, byly okresy ze začátku abecedy v první sérii a z konce abecedy v poslední. (Takže například v Pardubickém kraji měl pravděpodobně okres Čáslav SPZ pro osobní automobily od OI-00–01 výše a okres Vysoké Mýto začal sérií OJ-99–00 až OJ-99–99, pak OJ-98–00 až OJ-98–99 atd.) Nelze vyloučit, že později byly jednotlivým okresům přidělovány i číselné řady nenavazující na řady danému okresu již přidělené, ale prostě jen zbylé volné. Pro dodatečně zavedené série pravděpodobně abecední rozdělení neplatilo.

Dále byly zavedeny SPZ pro cizince, které byly přidělovány centrálně Hlavní správou VB. Měly červené písmo na žlutém podkladě a pro všechny druhy vozidel stejné série:

 • DZ – diplomatičtí zástupci
 • ZD – zaměstnanci zastupitelských úřadů
 • CZ – ostatní cizinci.

Dále byly zavedeny zvláštní SPZ pro zkušební jízdy s červeným písmem na bílém podkladě a s nápisem „ZKOUŠKA“ v horní části.

Obrázek je již v plné velikosti.

Tyto SPZ však byly ještě v průběhu platnosti systému zrušeny (pravděpodobně v roce 1959) a nahrazeny tzv. zvláštními SPZ, které se používaly jak pro zkušební jízdy tak i pro převoz. Měly opět červené písmo na bílém podkladě a velikostí a tvarem odpovídaly motocyklovým. V horním řádku však měly pouze jedno písmeno, které označovalo kraj (přidělení písmen krajům se dosud nepodařilo zjistit).

Učebnice předpisů silničního provozu z roku 1960 tedy uvádí tyto druhy SPZ. A dále i pravidla jejich umístění na vozidlo.

V červenci 1960 došlo ke změně správního uspořádání. Byl snížen počet krajů i okresů a pozměněny jejich hranice. Série přidělené dřívějším SVB byly na nové kraje převedeny podle toho, ve kterém kraji se nově nacházelo bývalé krajské město. Nové kraje tedy disponovaly sériemi těchto bývalých SVB:

 • Hlavní město Praha – MSVB Praha
 • Středočeský kraj – SVB Praha
 • Jihočeský kraj – SVB České Budějovice
 • Západočeský kraj – SVB Plzeň, SVB Karlovy Vary
 • Severočeský kraj – SVB Ústí nad Labem, SVB Liberec
 • Východočeský kraj – SVB Hradec Králové, SVB Pardubice
 • Jihomoravský kraj – SVB Brno, SVB Jihlava, SVB Gottwaldov
 • Severomoravský kraj – SVB Ostrava, SVB Olomouc
 • Západoslovenský kraj – SVB Bratislava, SVB Nitra
 • Středoslovenský kraj – SVB Banská Bystrica, SVB Žilina
 • Východoslovenský kraj – SVB Košice, SVB Prešov

Toto přerozdělení však nemělo dlouhého trvání. Již 26. září 1960 byly vydány nové Pokyny pro přidělování SPZ a k nim rozdělovník, přidělující jednotlivé série přímo okresům. S okamžitou platností přestaly být vydávány série, které podle nového rozdělovníku přísluší jiným okresům. Série, které se ve starém systému pro daný druh vozidel nepoužívaly, začaly být vydávány ihned po dodání nových tabulek. Série používané i ve starém systému se mohly začít vydávat až po té, co byly ve své původní oblasti vyměněny. Okresy které ještě nemohly vydávat nové série, zatím vydávaly tzv. neutrální série starého systému, tj. ty, které nový rozdělovník neobsahoval. Proto výdej neutrálních sérií systému 1953 skončil až v průběhu roku 1964, po uvolnění posledních starých sérií. Výměna neutrálních sérií pak probíhala až do konce roku 1965.

Vozidla Sboru národní bezpečnosti používala nadále SPZ podle předchozího systému – písmeno B a až pětimístné číslo (tabulky nebyly lisované).

Brněnská SPZ ve druhé polovině padesátých let. OZ-82–44 patří do původní brněnské série přidělované od roku 1953. Pelhřimov okolo roku 1960. Série začínající na „R“, jako v tomto případě RI-66–42, se přidělovaly na osobní automobily po vyčerpání základních sérií začínajících na „O“ a „P“.