naše weby

Výpravní budova 16/H
aktualizace 18. 11. 2023
Tranzitní koridory
popisy, tabulky, foto...
Historie českých SPZ
aktualizace 12. 1. 2007
Elektrizace ve Slezsku
historie, mapy, tabulky

naši partneři

praktické

RSS 2.0RSS 2.0
mobilní verze

tiráž

© Společnost přátel kolejové dopravy,
2004–2023
ISSN 1801-6189
celá tiráž | přispěvatelé
ochrana osobních údajů
redakce@k-report.net

články » železnice » tratě » dokončení obnovy a první dny provozu na úseku středokluky – jeneček

Dokončení obnovy a první dny provozu na úseku Středokluky – Jeneček

text a neoznačené foto: Lukáš Soukup
spolupráce: Jarda Dostál a René Šlechta
vloženo: 23. 12. 2006
upraveno: 24. 12. 2006

Přinášíme další informace z průběhu obnovy tohoto traťového úseku a z prvních dní pravidelného provozu. Po odstranění starého svršku a zhutnění pláně započala pokládka kolejových polí. Ty byly předsmontovány z vyzískaného koridorového materiálu (např. z úseku Třebovice v Čechách – Rudoltice v Čechách) v Kralupech nad Vltavou. Od 26. 10. pak začal jejich návoz do Noutonic v režii společnosti Skanska DS. Vlastní pokládka od Středokluk započala 1. 11. Od Středokluk postupoval PKP firmy Skanska. Z druhé strany – od Jenečku – započala pokládka kolejových polí 8. 11. za pomoci PKP patřícího TSS. Ještě předtím 3. 11. proběhl rovněž návoz štěrku v režii firmy Skanska DS (6 x Ua z Bíliny) a TSS (6 x Ua z Jarošova n/N). Ten byl vyložen na trianglu u Jenečku v místě vykládky hlíny z výstavby Nového spojení a byl poté použit především pro štěrkové lože na nově vybudovaném mostě přes budoucí rychlostní silnici R6. Zaštěrkovávání položených kolejových polí pak zajišťoval Viamont, rovněž vlaky naloženými v Bílině čedičem z lomu Měrunice, a to od 15. 11. Z druhé strany od Podlešína návoz štěrku začal již 5. 11. V tomto případě byl zajišťován náležitostmi OKD, Doprava a šlo prakticky denně o vlak složený především z vozů Faccpp a čtyř lokomotiv 740. Kolejová pole položená na pláni pak byla přímo zaštěrkovávána z této soupravy. 13. 11. se pokladač od Středokluk dostal s pokládkou až za nový most k místu, kde již byla položená kolejová pole od Jenečku. Definitivní propojení kolejí z obou stran bylo pak dokončeno 18. 11.

Lokomotiva 740.704 během sypání štěrku z vozů na Jenečku dne 3. 11. 2006 foto Jarda Dostál (4x)
Ještě další dva obrázky z Jenečku. Na pravém snímku projíždí kolem „štěrkového vlaku“ „vápencový vlak“ od Rudné. Právě vápenec je od nového grafikonu jedinou pravidelnou komoditou na obnovené trati.
Vyrovnávka šterkového vlaku ze Středokluk projíždí 10. 11. na posledním obrázku Jardy Dostála Zákolany. V čele jedou stroje 740.414+460 a na postrku pak 740.837+746.

Předpokládaný termín dokončení stavby – 1. 12. – byl nakonec o dva týdny odložen, především z důvodů nedokončeného zabezpečovacího zařízení. Mezitím ještě došlo k zatěžkávací zkoušce nového mostu přes budoucí R6. Ta proběhla pomocí dvou kolejových jeřábů z Ústí nad Labem a z Prahy, jejichž návoz na místo zkoušky zajistila lokomotiva řady 753.7 Unipetrol Doprava dne 6. 12. (přes Smíchov a Hostivice). První skutečný vlak v celé trase obnoveného úseku byl až motorový vůz 810.278 dne 18. 12. v trase Kralupy – Podlešín – Hostivice a zpět, který posloužil k poznání tratě pro strojvedoucí ČD. První nákladní vlak – i když šlo pouze o Vn (64941) – projel celý úsek krátce po poledni dne 20. 12. Vezl 15 vozů Faccs v relaci Kadaň – Kralupy – Podlešín – Nučice v čele sanuly stroje 751.167 a 066. V Hostivicích lokomotivy obratem převzaly stejnou soupravu, tentokrát však již loženou vápencem z Nučic do Kadaně (Pn 65782) a odvezly jí opět po stejné trase do Kralup. Hned následující den po trati projel i první vlak s leteckým palivem v relaci Ingolstadt – Středokluky, opět s lokomotivami 751.167 a 066.

Od první změny GVD se předpokládá i s přetrasováním Nex 50500 Ostrava – Středokluky z Prahy-Libně přes Smíchov a Hostivice. Opačný vlak Nex 55000 by však nadále zůstal ve své stávající trase a obsluhoval by i Slaný a Kralupy. K dalším očekávaným událostem v příštím roce patří zahájení výstavby logistického parku R6 (viz zde). Vlečkové napojení by mělo být provedeno z kladenského zhlaví stanice Jeneč. Obdobná investice by měla být zahájena v příštím roce rovněž u obce Dobrovíz. Vlečkové napojení by pak mělo být provedeno z šíré tratě v prostoru stejnojmenné bývalé zastávky. Přímo v Jenči nastanou od jara poměrně velké změny, vyvolané především výstavbou R6 a navazující mimoúrovňové křižovatky v tomto prostoru. Původní projekty uvažovaly, že přivaděč od stávající silnice I/6 se bude budovat až současně se stavbou rychlodráhy, jejíž stanice Jeneč se má nacházet zhruba v místě dnešní zastávky Jeneč na trati 121. Do té doby, než bude rychlodráha, měla se vybudovat ke křižovatce provizorní komunikace. Měla vést hned za přejezdem trati 121 doleva podél R6 až k nově budovanému silničnímu mostu přes budoucí rychlostní komunikaci. V ose této komunikace teď vede prašná cesta pro stavební stroje. Obec Jeneč si však vymohla stavbu definitivního přivaděče, aby provoz nebyl veden přes obec. Takže na jaře se začne budovat. Pátá kolej v Jenči se zaslepí před skladištěm směrem od St2. Skladiště (nyní kovošrot) se zbourá a v místě, kde se nyní otáčí autobus linky 319 bude vybudován podjezd pod současnou tratí. Budou vyloučeny vždy dvě dopravní koleje, do kterých se budou vkládat ocelová mostní provizoria. Silnice směrem od dálnice podejde trať 121, na které tím pádem budou též delší nepřetržité výluky, a kde se bude stavět podjezd široký pro 3 koleje budoucí stanice Jeneč. Přímo na mostě bude v budoucnu vlastně začínat kladenské a středoklucké zhlaví. Dále silnice podjede současnou trať 120 hlubokým zářezem pod třemi mosty. Na poli se pak stočí doprava směrem ke St2 a zhruba v jeho úrovni se stočí opět vlevo směrem ke stávající silnici I/6, do které vyústí kruhovým objezdem v místě nynějšího rozbočení směr Pavlov/Unhošť. Napojení St2, domků u něj a složiště bude realizováno z této silnice odbočkou v oblouku u stavědla. Uvažovaný logistický park R6 by měl být pravo od této silnice směrem na Pavlov a napojen bude vlečkou u St2 (v budoucnu protažené do třetí koleje nové stanice Jeneč). Zadní vlečka do areálu Hödlmayr měla být provizorně zaústěna do tratě 121, ovšem bylo rozhodnuto o napojení na nyní čtvrtou (vyloučenou) kolej v Jenči. Je to proto, aby namuselo dojít ke stavbě dalšího mostu pro tuto kolej. V budoucnu by tato vlečka měla být zaústěna do nové stanice, kdežto druhé vlečkové napojení areálu (vpředu u vjezdového návěstidla), bude zrušeno úplně.

Lokomotivy 740.414+460 se zaštěrkovací soupravou OKDD před zastávkou Dobrovíz. 10. 11. 2006 Zaštěrkovací souprava v zastávce Dobrovíz. 10. 11. 2006
Pohled od Dobrovíze směrem k Hostouni. 10. 11. 2006 Lok. 740.557 (Skanska), 746 a 637 (OKDD) s kolejovými poli před Hostouní 10. 11. 2006
Příprava na pokládku kolejí. 11. 11. 2006 Ve směru od Hostivic byla na pracovních vlacích nasazena T334.0647 Výtopny Zlíchov. 11. 11. 2006
Na okolních dvou obrázcích je zachyceno pokládání kolejí na mostě přes silnici R6 dne 12. listopadu 2006.
Poslední dvě fotografie zachycují úplný začátek provozu mezi Jenečkem a Středokluky, kde vlak projel naposledy před čtrnácti lety! Na levém snímku projíždí po obnovené trati Vn 64691 od Středokluk, vpravo se již stejné lokomotivy vrací s loženým vlakem přes Jeneč zpět. foto René Šlechta, 20. 12. 2006


diskuse k článku

založit diskusi

související diskuse

Tratě na Slánsku a pod Řípem