naše weby

Výpravní budova 16/H
aktualizace 2. 12. 2023
Tranzitní koridory
popisy, tabulky, foto...
Historie českých SPZ
aktualizace 12. 1. 2007
Elektrizace ve Slezsku
historie, mapy, tabulky

naši partneři

praktické

RSS 2.0RSS 2.0
mobilní verze

tiráž

© Společnost přátel kolejové dopravy,
2004–2024
ISSN 1801-6189
celá tiráž | přispěvatelé
ochrana osobních údajů
redakce@k-report.net

články » železnice » tratě » optimalizace traťového úseku krasíkov – česká třebová

Optimalizace traťového úseku Krasíkov – Česká Třebová

text: Lukáš Soukup
foto: Jan Vašíček
vloženo: 22. 11. 2005

Modernizované úseky tratí SŽDC v rámci přestavby tzv. tranzitních koridorů se rozšířily o další úsek. Dne 20. 11. došlo za účasti představitelů vlády, místních orgánů, investora i zhotovitele ke slavnostnímu předáni stavby Optimalizace traťového úseku Krasíkov – Česká Třebová, jednoho z nejnáročnějších zatím realizovaných úseků. Úsek, jehož součástí jsou náročné přeložky, má začátek v km 4,450 a konec v km 26,450 podle nového staničení. Nová stavba je tak cca o kilometr kratší než-li trať v původní trase. Ta byla navíc v úseku Rudoltice – Třebovice komplikována vedením každé koleje v jiné stopě. Tento úsek byl nahrazen novou dvoukolejnou tratí s novým tunelem (95 m). Původní jednokolejný tunel na původní trase z roku 1845 na jedné z kolejí byl tak opuštěn. Dalším úsekem, kde došlo ke změně trasy, bylo okolí původního Tatenického tunelu za stanicí Krasíkov. Zde došlo k vybudování trati ve zcela nové stopě v délce cca 2 km se dvěmi tunely (140,65 m a 1 098,30 m) a s novou, na mostě umístěnou, zastávkou Tatenice. Druhý z tunelů je zároveň nejdelším dvoukolejným tunelem u nás. Dalším prvenstvím této stavby je pevná jízdní dráha v délce 500 m a to v km 9,530 – 10,030. Jde o německý systém RHEDA 2000 a důvodem jejího zřízení je především provozní ověření pro případné budoucí využití při budování VRT.

Základní parametry stavby
Stanice Krasíkov
Rudoltice v Čechách
Třebovice v Čechách
Zastávky Tatenice (v nové poloze)
Žichlínek
Luková
Vyjmutí původních kolejí 52 678 m
Zřízení nové koleje 49 310 m
Vyjmuté výhybky 67 ks
Zřízené výhybky 52 ks
Tunely Krasíkov 1 – ražený – 1098,30 m
Krasíkov 2 – ražený – 140,65 m
Třebovice – hloubený – 95,00 m
Rekonstrukce a přestavba mostních objektů 48 ks
Nové mostní objekty 18 ks
Demolice mostních objektů 18 ks
Nové trakční vedení 57 710 m
Odběrové trafostanice 3 ks
Rekonstrukce napájecích stanic 1 ks (Rudoltice)
Protihlukové stěny 1 900 m
Traťová rychlost 120 – 140 km/h
(160 km/h pro vlaky s naklápěcí skříní)
Investor SŽDC, s.o.
Zhotovitel Sdružení Krasíkov
(ŽS Brno, Subtera, Skanska CZ)
Projektant Metroprojekt Praha
SUDOP Brno
AMBERG Brno
KOLEJ CONSULT a servis
Zahájení stavby srpen 2002
Dokončení stavby listopad 2005
Cena 4 940 mil. Kč

Následující snímky zachycují atmosféru slavnostního dokončení, kdy byli přední zástupci zainteresovaných stran odvezeni „pendolinem“ z Prahy na místo stavby. Přestřižení pásky se tak zúčastnili například předseda vlády Jiří Paroubek a ministr dopravy Milan Šimonovský.

Zobrazit na celou obrazovku


související diskuse

Vysokorychlostní tratě (VRT)